Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VI-a

Răspândirea geografică a populației. Elemente de diversitate umană (etnică,


lingvistică, confesională și culturală)

Europa este unul dintre cele mai dens populate continente, însă distribuția teritorială
diferă în funcție de condițiile de mediu și socio-economice. Astfel, majoorittea populației triește
în zona litoralădin vest și sud și în zonele joase din centrul și estul continentului. Zonele cele mai
puțin populate se află în nord și în zonele muntoase din restul continentului.

Din totalul populației de peste 720 milioane locuitori (2017), aprox. 75% trăiesc în zona
urbană, existând state în care această valoare este de 100% (Monaco, San Marino, Vatican).

Aprox. 75% din populația europeană eset concentrată în 10 țări:

- Federația Rusă
- Germania
- Marea Britanie
- Franța
- Italia
- Spania
- Ucraina
- Polonia
- România
- Olanda

Densitatea medie a populației: 71 loc./kmp, cu valorile cele mai ridicate în:

- țările foarte mici: Monaco (peste 16.000 loc./kmp), Vatica, Malta (peste 1000 loc./kmp)
- țările mici: Belgia, Olanda, Luxemburg
Cele mai mici valori se înregistrează în:
- țările nordice: Norvegia, Suedia, Finlanda ( 3 loc. /kmp)
- zonele montane înalte

a. Din punct de vedere lingvistic, Europa este dominată de trei mari familii de limbi indo-

europene:

- romanice (latine): Franța, Spania, Portugalia, Italia, România


- germanice : Germania, Austria, Elveția, Norvegia, Suedia, etc
- slave: Europa de Est și Centrală, Ucraina, Cehia, Slovacia, Polonia, etc
- alte limbi: fino-agrice, greacă, albaneză, letona, lituaniana, limbi celtice.
-
b. Structura confesională
- creștinism: catolicism (SE Europei: Franța, Spania, Italia, Portugalia), ortodoxism

(Europa Estică, Europa Centrală și Peninsula Balcanică: Federația Rusă, România, Grecia,
Bulgaria, Ucraina, Serbia, Belarus), protestatism (Europa Centrală, Europa Nordică și Europa
de Vest: Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Olanda, Marea Britanie)

c. Structura pe grupe de vârstă este influențașă de:


- migrații
- bilanțul natural
- condițiile socio-economice
Europa se caracterizează printr-o pondere mare (peste 15%) a populației de peste 60 de

ani , fiind continentul cu cea mai îmbătrânită populație.

Aplicații:

1. pagina 56 aplicația de la Descoperă


2. pagina 58 aplicația de la Aplică