Sunteți pe pagina 1din 26

Alcătuirea şi structura

scoarţei terestre

Clasa a IX-a
Mineralele
 Mineralele sunt substanţe naturale formate din diferiţi compuşi chimici, sau dintr-
un singur element.
 De regulă sunt substanţe neomogene din punct de vedere chimic, fiind frecvent
substanţe solide cristalizate, dar diferă prin duritate, culoare, compoziţie chimică.

aur
talc

gips
gips
agat sulf

pirită
silvina
Calcit

Azurit-malahit
Apatit
Fluorit
Cuarţ

malahit
Topaz
Diamante
Rocile

 Sunt corpuri naturale constituite de obicei din mai multe minerale;


 Tipuri de roci:

Roci magmatice

Roci metamorfice

Roci sedimentare
Rocile magmatice

 Se formează prin răcirea şi solidificarea magmei;


Tipuri:
1. intrusive:formate în interiorul scoarţei terestre (granit)
2. efuzive:formate la suprafaţa scoarţei,prin întărirea lavei (bazalt)

granit
 granit
 bazalt
Rocile sedimentare
 Se formează prin:
-sfărâmarea altor tipuri de roci (pietriş, nisip,bolovaniş)
-cimentare:
-gresii-formate prin cimentarea nisipurilor
-conglomerate -formate prin cimentarea pietrişurilor şi a
bolovănişurilor;
-din resturi de vieţuitoare-” roci biogene”(cărbuni, petrol, calcare)

Calcar creat de corali


gresie
Roci metamorfice

 S-au format prin transformarea celorlalte tipuri de roci la


temperaturi şi presiuni foarte mari;

Taj Mahal
Structura scoarţei terestre

 La adâncime se găsesc rocile bazaltice ce formează un strat bazaltic, iar


deasupra acestuia un strat granitic;
 Se evidenţiază două tipuri de scoarţă:
– Scoarţa de tip oceanic (bazaltică) cu grosimi de 8-10 km şi se găseşte
pe fundul oceanelor;
– Scoarţa de tip continental (granitică), suprapusă peste cea bazaltică, cu
grosimi de 30-70 km.
Plăcile litosferice
(tectonice)

 Plăcile tectonice sunt blocuri de mari dimensiuni din care este


alcătuită scoarţa terestră;
 Plăcile tectonice majore sunt: Antarctică, Americană, Pacificului,
Indo-Australiană,Africană, Euro-Asiatică;
 Pe cuprinsul lor s-au individualizat mai multe plăci mai mici:Cocos,
Nazca,Scotia etc.
 Se deplasează pe suprafaţa terestră sub acţiunea magmei, datorită
curenţilor de convecţie din astenosferă (curenţi ascendenţi şi
descendenţi);
Harta plăcilor tectonice majore
Plăcile tectonice din România
 România stă pe trei placi tectonice
continentale, al căror punct de
întâlnire este zona Vrancea: placa
Est-Europeană (practic, coltul de Sud-
Vest a marii placi Est-Europene - în
zona de Nord-Est a României, cu
graniţa sub Carpaţii Orientali),
subplaca Intra-Alpină (cea care ocupa
Transilvania şi este parte componentă
a plăcii Vest-Europene) şi subplaca
Moesică, cea din sudul României,
care reprezintă zona frontală a
microplăcii Mării Negre. Fiecare
dintre aceste placi tectonice
continentale este direct influenţată de
mişcările sau presiunile la care este
supusă "placa-mama", cea din care
face parte.
DERIVA CONTINENTELOR

 Plăcile tectonice se deplasează pe materia din astenosferă cu


viteze de câţiva cm/an.
Această mişcare poate fi dedusă prin consecinţele care au loc la
contactul dintre plăci.
Contacte de tip rift (Oc. Atlantic)
(Rift=fractură a scoarţei terestre)
Contacte de tip subducţie (Oc. Pacific)
(subducţie= coborâre a unei plăci tectonice în
astenosferă,sub o altă placă)

Alfred Lothar Wegener (1880 -1930) a fost un meteorolog


german, care a decoperit teoria mişcării plăcilor tectonice
numită şi deriva continetelor
CONTACT DE TIP RIFT
Rift-fractură a scoarţei terestre
Magma iese încontinuu la suprafaţă prin rift iar marginile acestuia încep să se
depărteze. În spaţiul rezultat din depărtarea marginilor riftului se formează, prin
răcirea magmei o scoarţă oceanică alcătuită din roci bazaltice, contribuind la
creşterea (acreţia) plăcilor. Astfel se lărgesc bazinele oceanice, fenomen numit
“expansiunea fundului oceanic”

Procesele care se
produc în zonele de rift:

- cutremure
- erupţii vulcanice
- creşte suprafaţa plăcilor
- apar dorsale (munţi subacvatici)
CONTACT DE TIP SUBDUCŢIE
 subducţie= coborâre a unei plăci tectonice în astenosferă

Lanţ montan
Erupţie
vulcanică
Depresiune tectonică
cutremure

Litosfera

astenosfera

Mantaua
Procesele care se produc în zonele de subducţie sunt:

 cutremure
 erupţii vulcanice
 scade suprafaţa plăcilor prin coborârea plăcii mai grele în
astenosferă
 apar lanţuri muntoase
 apar depresiuni tectonice
Dinamica scoarţei terestre ne
arată aspectul actual al
planetei noastre şi permite
reconstruirea configuraţiei
continentelor.
Astfel putem vedea cum au
arătau continentele şi
bazinele oceanice de-a lungul
timpului.