Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Prenume:

TEST
3 puncte oficiu
I. Încercuiți varianta corectă.
1. În interiorul Pământului, la cea mai mare adâncime se găsește: 1 p
a) nucleul b) mantaua c) scoarța terestră
2. În jurul nucleului se găsește un alt strat:
a) nucleul b) mantaua c) scoarța terestră
3. La exterior, aproape de suprafață, se află:
a) nucleul b) mantaua c) scoarța terestră
4. Plăcile tectonice se deplasează pe suprafața mantalei datorită:
a) curenților magmatici b) curenților calzi c) curenților reci
II. Marcați cu A sau F următoarele enunțuri: 1 p
1. Scoarța terestră este formată din plăci tectonice.
2. Plăcile tectonice nu se deplasează pe suprafața mantalei.
3. Scoarța terestră formează litosferă.
4. Scoarța terestră este formată din scoarța oceanică și scoarța continentală.
III. Completează fraza cu termenii potriviți din lista de mai jos. 1 p.
Listă termeni: zonele de subducție, plăcile tectonice, rifturi, magmă, fosă.
Zonele în care…………………………………….. se rup, iar ……………….. care
vine din interior la suprafață împinge fragmentele de placă tectonică, se
numesc……………… . Plăcile tectonice împinse de magma în zonele de rift se deplasează
spre alte plăci tectonice și se formează………………………………… .
IV. Completează pe desen elementele componente ale unui vulcan. 2 p

V. Enumerați efectele de ordin geografic ale unui cutremur. 2 p.