Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de lucru: Europa – state şi capitale

I. Harta de mai jos se referă la subiectele a, b şi c.


a. scrie numele statelor marcate cu numerele: Europa – harta politică
1____________________ 3____________________
5____________________ 7____________________
9____________________ 11___________________
13___________________ 15___________________
17___________________ 19___________________
b. scrie numele capitalelor statelor marcate cu
numerele:
2____________________ 4____________________
6____________________ 8____________________
10___________________ 12___________________
14___________________ 16___________________
.
18___________________ 20___________________
c. încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect pentru propoziţiile de mai jos:
 Statul San Marino este situat în ţara marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 14 c. 15
 În vest, Germania se învecinează cu statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 11 c. 15
 După forma de guvernământ, statul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este:
a. monarhie b. republică c. teocraţie
 Statul situat în Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 10 c. 12
 Statul cu ieşire la Marea Azov este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 13 b. 16 c. 18
 În statul marcat, pe hartă, cu numărul 8 clima este:
a. subpolară b. subtropicală c. temperat-oceanică
 Capitala statului marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situată pe fluviul:
a. Dunărea b. Sena c. Tamisa
 Statele care se învecinează cu Elveţia sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 2 b.1 şi 6 c. 1 şi 11

II. Scrie un element geografic care să corespundă elementelor de mai jos:


1. Italia, oraş, Vatican = _________________________________
2. Austria, stat, Elveţia = _________________________________
3. Ucraina, stat, România = _________________________________
4. Franţa, stat, Spania = _________________________________
5. Lituania, exclavă, Polonia = _________________________________
6. Marea Irlandei, stat, Marea Nordului = _________________________________
7. Golful Riga, stat, Belarus = _________________________________
8. Polonia, mare, Suedia = _________________________________
III. Realizează corespondenţa între state (A) şi oraşele-capitală (B):
A. B
______ 1. Albania a. Dublin
______ 2. Cipru b. La Valetta
______ 3. Estonia c. Nicosia
______ 4. Irlanda d. Riga
______ 5. Liechtenstein e. Tallinn
______ 6. Malta f. Tirana
g. Vaduz

IV. Rezolvă aritmogriful de mai jos.


1 2 3 4
G I
5 6 3 4 6 4
I D
7 8 9 6 4
M I
10 7 4 6 4
C I
6 8 7 2 4
V G I
2 7 4 6 4
G M I

V. Scrie oraşul-capitală compus din următoarele litere:


1. ĂUNIŞIHC = ______________________ 2. AHGAENOPC = ______________________
3. NAIEV = ______________________ 4. INLERB = ______________________
5. RADGELB = ______________________ 6. USINILV = ______________________
7. NAERB = ______________________ 8. MADERSTMA = ______________________

VI. Precizaţi valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. După forma de guvernământ, Elveţia este stat directorial.
2. Teritoriul României este de formă compactă.
3. Teritoriul Slovaciei este dispus de-a lungul meridianelor.
4. Danemarca este un stat peninsular situat în Europa Sudică.
5. Malta este un stat insular în Marea Baltică.

VII. Elaborează un text geografic de maximum opt rânduri, referitor la statele Europei, în care
să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: Europa Sudică, forma de guvernământ, Grecia, peninsulare, state fragmentate,
republică, teocraţie şi Vatican.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    
1