Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Novaci


Profesor: Dumitru Nicolae
Data: 07.02.2020
Obiectul: Geografie, manual de clasa a X-a
Clasa: a X-a C
Unitatea de învăţare: Resursele naturale
Lecţia: Resursele Biosferei
Tipul lecţiei: Mixtă ( predare-învăţare-evaluare)
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Timp: 50 minute
Competente generale :
1-Utilizarea corecta a terminologiei specifice pentru eplicarea mediului geografic utilizand limbaje diferite;
2-Raportarea elementelor semnificative din socetate, stiinta si tehnologie la mediul inconjurator ca intreg si sistemele sale
componente;
3-integrarea aspectelor din natura si socetate intr-o structura obiectiva si o disciplina de sinteza;
4-Relationarea elementelor si fenomenelor din realitate cu reprezentarile lor cartografice,grafice,pe imagini satelitare sau modele;
Competenţe specifice:
1.1-Utilizarea terminologiei stiintifice si disciplinare specifce(concepte,notiuni) pentru prezentarea unei informatii de geografie
economica;
1.2.-Argumentarea unui demers explicativ;
3.2.-Sesizarea unor succesiuni de fenomene si procese social-economice;
4.1.-Citirea si interpretarea informatiei grafice si cartografice de geografie economice;
1
4.5.-Construirea unui text structurat utikizand o informatie cartografica sau grafica;
5.4.-Utilizarea unor metode si tehnici simple, specifice diferitelor discipline stiintifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultura,industrie si servicii.

Competente derivate (obiectivele lectiei)


La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:
C1-sa defineasca notiunea de biosfera;
C2- Sa precizeze importanta biosferei referitor la resurse;
C3- Sa enumere resursele biosferei;
C4- să manifeste interes, curiozitate ştiinţifică pentru problematica resurselor naturale oferite de biosfera;
C5- să aprecieze importanţa resurselor oferite de biosfera;

Metode folosite:conversaţia, lucru individual;lucru pe grupe, analiza, comparaţia; problematizarea;


Mijloace de învăţământ:; fişă de lucru, manualul
Harta fizica a lumii;
Strategia didactică:dirijată; cognitivă;euristică
Bibliografie
1Silviu Negut, Mihai Ielenicz(2°15)- Geografie, manual pentru clasa a X-a, ed. Humanitas, Bucuresti
2. Ilinca N., Mândruţ O.-(2006)- Elemente de didactică aplicată a geografiei,Ed. Cd. Press, Bucureşti

DESFASURAREA LECTIEI

Momentele lectiei Dozare Activitati de predare invatare Strategii Evaluare


Activitatile profesorului Activitatile elevului
1. Moment 1 min Notarea absenţelor si pregatirea climatului pentru lecţie Elevii pregătesc manualele,
organizatoric caietele, atlasele
2. Verificarea 15 min. Se adresează frontal elevilor mai multe întrebări din lecţia Elevii ascultă, analizează,
cunoştiinţelor anterioară: interpretează şi formulează - conversaţia Stimularea elevilor
predate anterior răspunsuri corecte la
problemele puse în discuţie.
2
- expunerea
Analiza
răspunsurilor
,,RESURSELE LITOSFEREI’’ - comparaţia
Evaluarea
rezultatelor învăţării
- dezbaterea
3. Captarea Cere elevilor sa enumere invelisurile Pamantului Elevii vor raspunde -problematizarea Stimularea
atenţiei participării elevilor
4. Comunicarea 22 min. -Se noteaza titlul lectiei pe tabla: Elevii vor scrie în caiete şi vor - explicaţia - stimularea unui
noilor cunoştiinţe răspunde la întrebările - lucrul cu harta dialog activ care sa
adresate de profesor vizeze autoevaluarea
RESURSELE BIOSFEREI sau evaluarea
răspunsurilor date
-Se noteaza schema lectiei pe tabla de alţi colegi

Biosfera- invelisul de viata al Pamantului Urmăresc expunerea şi - interactivitate


formulează întrebări la adresa - aprecierea
profesorului răspunsurilor
Principalele resurse ale biosferei sunt: resursele forestiere, elevilor
resursele fondului funciar, culturile agricole , rsursele
faunistice ale uscatului, resursele biotice marine.
- conversaţia
euristică
1Resursele forestiere
-padurea are doua functii importante: -functia economica;
-functia geoecologica; - expunerea
Suprafata ocupata de padure acum daua milenii era de
56% din uscat, in prezen padurile ocupa doar circa 30-34%
din totalul uscatului.
Acest lucru s-a datorat: suprapasunatului,incendiilor si
defrisarilor ( in scopuri agricole sau industriale), aridizarii
climei, eroziunii solului. - învăţarea prin
descoperire
Functiile padurilor : estetcica, economica, climatica etc. . dirijată
Consecinte ale despaduririlor: alunecari de teren, inundatii,
distrugerea de habitate etc. .
Se impune o serie de masuri:-exploatarea rationala
-reimpadurirea
-stoparea defrisarilor abuzive
a.Padurile de conifere-reprezinta o sursa insemnata de
masa vegetala
3
-sunt formate din specii de: brad, molid, pin,
b.Padurile de foioase
-sunt formate din specii de : fag/ stejar, carpen, plop, frasin, Descoperă cu ajutorul
paltin, mesteacan, stjarul de pluta, profesorului care sunt
-economic aceste paduri furnizeaza mai putin materie principalele resurse forestiere
lemnoasa;
c. Padurile ecuatoriale Si ale fondului funciar
-sunt formate din speci de : arborele de cauciuc, mahonul,
palisandru, santalul, palmierul, cedrul
Repartitia padurilor pe continente este foarte diferta: ASIA-
16%, EUROPA-6%, AMERICA DE SUD 23%, AMERICA
DE NORD-18%, AFRICA-16%,

2Fondul funciar si culturile agricole


Fond funciar cupridne:-terenurile cultivate
-pajistile si fanetele
. Pajistile si fanetele - valoarea lor economica este data de
faptul ca reprezinta baza furajera pentru animalele care
ofera lapte, carne, lana si piei
.Culturile agricole –constituie principala sursa biotica de
agroalimentatie

5. Fixarea 5 min. Propune elevilor fise de lucru si prezentare power point despre Rezolva fisele de lucru .analiza
cunoştiinţelor incendiile din padurea amazoniana. raspunsurilor

6. Precizarea elevii vor avea de pregătit lecţia dupa notite si facultativ din Elevii ascultă şi notează tema expunerea
activităţilor pe alte surse propusă
care elevii le vor
desfăşura acasă

4
Schema lectiei

RESURSELE BIOSFEREI

Biosfera- invelisul de viata al Pamantului

Principalele resurse ale biosferei sunt: resursele forestiere, resursele fondului funciar, culturile agricole , rsursele faunistice ale
uscatului, resursele biotice marine.

1. Resursele forestiere
-padurea are doua functii importante: -functia economica;
-functia geoecologica;
Suprafata ocupata de padure acum daua milenii era de 56% din uscat, in prezen padurile ocupa doar circa 30-34% din totalul
uscatului.
Acest lucru s-a datorat: suprapasunatului,incendiilor si defrisarilor ( in scopuri agricole sau industriale), aridizarii climei, eroziunii
solului.
Se impune o serie de masuri:-exploatarea rationala
-reimpadurirea
-stoparea defrisarilor abuzive
a.Padurile de conifere-reprezinta o sursa insemnata de masa vegetala
-sunt formate din specii de: brad, molid, pin,
b.Padurile de foioase
-sunt formate din specii de : fag/ stejar, carpen, plop, frasin, paltin, mesteacan, stjarul de pluta,
-economic aceste paduri furnizeaza mai putin materie lemnoasa;
c. Padurile ecuatiriale
-sunt formate din speci de : arborele de cauciuc, mahonul, palisandru, santalul, palmierul, cedrul
Repartitia padurilor pe continente este foarte diferuta: ASIA-16%, EUROPA-6%, AMERICA DE SUD 23%, AMERICA DE NORD-
18%, AFRICA-16%,

2. Fondul funciar si culturile agricole


Fond funciar cupridne:-terenurile cultivate
5
-pajistile si fanetele
. Pajistile si fanetele - valoarea lor economica este data de faptul ca reprezinta baza furajera pentru animalele care ofera lapte, carne,
lana si piei
.Culturile agricole –constituie principala sursa biatica de agroalimentatie

S-ar putea să vă placă și