Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare A

Regionalizarea și globalizarea lumii contemporane


Subiectul 1 30 puncte
Pe baza hărții din
stânga cere să:

A. a. Identifică
grupările regionale
NAFTA, ASEAN, UE,
OPEC, MERCUSOR,
OCEMN, cu litere de
la A la F; b. Scrie
statele și capitalele G8
notate de la 1 la 8.
20 puncte
B. Pe baza hărți,
precizați pe foaia de
test: 10 puncte

1. litera cu care este reprezentat, pe hartă, statul ce face parte din gruparea NAFTA; ……
2. litera cu care este reprezentat, pe hartă, statul ce face parte din gruparea MERCOSUR…..
3. litera cu care este reprezentat, pe hartă, statul ce face parte din gruparea U.E.; ……
4. litera cu care este reprezentat, pe hartă, statul ce face parte din gruparea OPEC; ……
5. litera cu care este reprezentat, pe hartă, statul ce face parte din gruparea ASEAN. ……
Subiectul 2 30 puncte
A. Utilizând noțiunile: globalizare, societăți trans naționale, piața mondială, programe transfrontaliere,
identitate, regionalizare și dezvoltare, elaborați un text logic și corect din punct de vedere științific. 14 puncte
B. Încercuiți răspunsurile corecte din enunțurile de mai jos.
1. Globalizarea rapidă a informațiilor se poate realiza îndeosebi prin:
a. Internet; b. comerț; c. ideologii; d. migrație.
2. O societate transnațională finlandeză care a activat și în România este:
a. Exxon Mobil; b. Nokia; c. Royal Dutch; d. Ford.
3. Cea mai importantă societate transnațională româneasca este:
a. Petrom; b. BCR; c. Dacia - Renault; d. Rompetrol.
4. Numărul limbilor vorbite pe Glob este de circa: a. 1.000; b. 2.000; c. 1.500; d. 400.
5. Tendința actuală de uniformizare a vieții sociale, culturale și economice se realizează datorita influențelor:
a. occidentale; b. orientale; c. arhaice; d. australe.
6. O republică islamică este: a. Mongolia; b. Kenya; c. Iran; d. Coreea de Nord.
7. Fenomenul de urbanizare favorizează: a. identitatea; b. diversitatea; c. uniformizarea; d. naționalismul.
8. Cea mai veche regiune transfrontalieră este: a. Eurazur; b. Dunărea de Jos; c. Giurgiu-Ruse; d. TriRhena.
16 puncte
Subiectul 3 30 puncte
A. Precizați câte patru elemente de diversitate și uniformizare specifice colectivului clasei din care faceți parte.
16 puncte
B. Comentați pe scurt fiecare dintre cele cinci consecințe
pozitive ale globalizării redate în imaginea alăturată.
1. __________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________
5. ___________________________________________
14 puncte
10 puncte din oficiu 35 de minute timp de lucru

S-ar putea să vă placă și