Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a XII-a

TEST (Clima Europei şi a României)


I. Completaţi afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă :

1. La latitudinea Europei predomină vânturile numite ………………………………………...


2. În climatul temperat-oceanic precipitaţiile medii anuale au valori de … ………………..
3. În sudul Europei izoterma medie anuală are valoarea de ...............................................
4. În Peninsula Kola este specific climatul ....,,,,,,………………………………………………
5. Relieful determină varietatea elementelor climatice prin...................………… 25 puncte

II. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima
Peninsulei Italia. ( deosebirile şi asemănările se pot referi la tip de climat, etaj climatic, temperaturi
medii, precipitaţii medii, vânturi,influenţe climatice). 15 puncte

III. Argumentaţi pe scurt existenţa în Europa a unei unei azonalităţi « deformate » . 20 puncte

IV. Reprezentarea grafică de mai jos reprezintă evoluţia


temperaturilor medii anuale la o anumită staţie
meteorologică.
1. Precizaţi valoarea minimă lunară a temperaturii aerului,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. Precizaţi valoarea maximă lunară a temperaturii aerului,
precum şi luna în care se înregistrează.
3. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală;
4. Precizaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale.
20 puncte

V. Precizaţi două deosebiri între clima unităţilor marcate cu


A şi J ( deosebirile se pot referi la etaj climatic, temperaturi medii, precipitaţii medii, vânturi,influenţe
climatice).
10 puncte
Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte

S-ar putea să vă placă și