Sunteți pe pagina 1din 32

Ce este Uniunea Europeană (UE)?

• 28 de state membre
• Peste 500 de milioane de cetățeni
• Actualele țări candidate la aderarea la UE: Albania,
fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru,
Serbia și Turcia
Care sunt principiile fundamentale ale
UE?
• Valorile comune: respectarea demnităţii umane,
libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept,
respectarea drepturilor omului, pluralismul,
nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea
(articolul 2 din TUE)
• Obiectivul: promovarea păcii, a valorilor UE şi a
bunăstării popoarelor sale (articolul 3 din TUE)
• Cele 4 libertăţi: libera circulaţie a persoanelor, a
mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor
Principalele etape din istoria UE
Anii ’50 – începuturile
Reconstrucţia postbelică
• 1950: 9 mai – Declaraţia Schuman
• 1951: crearea Comunității Europene a Cărbunelui și
Oțelului (CECO)
6 state membre: Belgia, Franţa, Germania, Italia,
Luxemburg și Ţările de Jos
• 1957: Tratatele de la Roma – iau naştere
Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Euratom
Anii ’60 — așezarea fundamentelor
• 1960: crearea Asociației Europene a Liberului
Schimb (AELS)
• 1962: lansarea politicii agricole comune (PAC)
• 1968: eliminarea taxelor vamale
Anii ‘70
• 1973: prima extindere – aderarea la CEE a
Danemarcei, Irlandei și Marii Britanii
Europa are acum 9 state membre
• 1979: Parlamentul European este ales pentru prima
dată prin vot direct şi universal
Anii ’80 – consolidarea
• Extinderea către ţările din sudul Europei: Grecia
(1981), Spania și Portugalia (1986)
Europa are acum 12 de state membre
• 1986: se semnează Actul Unic European de
modificare a Tratatului de la Roma
• 1990: odată cu unificarea Germaniei, fosta RDG
devine parte a CEE
Anii ‘90
• 1993: piața unică europeană – intrarea în vigoare a
Tratatului de la Maastricht
• 1995: o nouă extindere – Austria, Finlanda și
Suedia aderă la UE
Europa are acum 15 de state membre
Primul deceniu din secolul 21:
Cea mai mare extindere
• 1 ianuarie 2002: 12 țări adoptă moneda euro
• 2004: extinderea către țările din Europa Centrală
și de Est - 10 noi state membre: Cipru, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă,
Slovacia, Slovenia și Ungaria
Europa are acum 25 de state membre
• 2007: Bulgaria și România aderă la UE
Europa are acum 27 de state membre
• 2013: Croația aderă la UE
Europa are acum 28 de state membre
Primul deceniu din secolul 21
• Necesitatea unei reforme a instituțiilor
• 2005: Constituţia europeană este respinsă în
Franţa şi în Ţările de Jos
• 2007: Adoptarea Tratatului de la Lisabona, care
intră în vigoare la 1 decembrie 2009
Ce face UE pentru tine?
Câteva exemple
• Libertatea de a trăi, studia și munci în oricare dintre
statele membre
• Programe de schimburi pentru tineri: Comenius,
Leonardo Da Vinci şi Erasmus
• O monedă unică pentru 19 țări
• Legislaţie de protecţie a mediului pentru combaterea
încălzirii globale
• Egalitatea de șanse
• Costuri de roaming mai scăzute
• și multe altele...
Instituțiile europene
Parlamentul European
• Împreună cu Consiliul, are competența de a legifera
(de a adopta acte legislative)
• Monitorizează bugetul UE (împreună cu Consiliul) și
supervizează politicile instituțiilor UE
• Are 751 de membri aleși prin vot universal
• Este ales o dată la 5 ani
• Președinte: Martin Schulz
Consiliul European
• Asigură conducerea politică a Uniunii Europene și îi
defineşte orientările şi priorităţile politice
• Este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor
membre, precum și din președintele său și
președintele Comisiei Europene
• Președinte: Donald Tusk
Consiliul Uniunii Europene
• Colegiferează, alături de Parlamentul European
(modifică, adoptă sau respinge propunerile legislative
ale Comisiei)
• Reuneşte miniştrii din cele 28 de state membre, în
funcţie de ordinea de zi
• Preşedinţia prin rotaţie: statul membru care asigură
preşedinţia se schimbă o dată la 6 luni:
1 ianuarie – 30 iunie 2017: Malta
1 iulie – 31 decembrie 2017: Estonia
Comisia Europeană
• Prezintă propuneri legislative şi pune în aplicare
legislaţia (drept de iniţiativă, „gardianul” tratatelor)
• 28 de comisari (câte unul din partea fiecărui stat
membru), printre care și preşedintele Jean-Claude
Juncker și câțiva vicepreședinți (unul dintre ei fiind
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate)
Alte instituții și organisme ale UE
• Curtea de Justiție a Uniunii Europene
• Banca Centrală Europeană
• Curtea de Conturi Europeană
• Comitetul Economic și Social European (CESE)
• Comitetul European al Regiunilor
Comitetul Economic
și Social European
Ce este CESE?
• Este un organ consultativ înfiinţat prin Tratatul de la
Roma (1957)
• Reprezintă societatea civilă organizată

Parlamentul
Comisia European Consiliul Uniunii
Europeană Europene

Comitetul Economic și Social European


Ce este societatea civilă organizată?
• Oameni „de la fața locului”, reprezentați de către organizaţii de

Angajatori Lucrători Activităţi diverse


(agricultori,
consumatori, ONG-uri,
diverse profesii etc.)

• care își asumă misiunea de a le apăra interesele sau


convingerile
(drepturile omului, drepturile copilului, protecția mediului,
eradicarea sărăciei, combaterea rasismului și a discriminării etc.)
Care este rolul CESE?
• Dat fiind rolul său consultativ în relaţia cu
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia
Europeană, CESE are trei sarcini principale:
• să garanteze că politicile UE reflectă realitatea
economică, socială și civică,
• să promoveze dezvoltarea unei UE mai
participative, mai apropiate de cetăţenii săi și
• să promoveze valorile UE şi organizaţiile
societăţii civile în general.
O punte între UE şi societatea
civilă organizată
• Promovează interesele societăţii civile
• Oferă organizaţiilor societăţii civile din statele
membre posibilitatea de a-şi exprima punctele de
vedere la nivel european
Care este structura CESE?
• Este o adunare constituită din 350 de membri numiți
pentru un mandat de 5 ani) din cele 28 de state
membre ale UE.
• CESE are un președinte și 2 vicepreședinți, aleși la
fiecare 2 ani și jumătate.
• Reprezintă diversele grupuri de interese economice şi
sociale: angajatori, lucrători, activități diverse (ONG-
uri, agricultori, tineri, consumatori etc.).
• Are 6 secțiuni și o Comisie consultativă pentru mutaţii
industriale (CCMI).
• Avizele sale sunt dezbătute și adoptate cu majoritate
simplă în cadrul sesiunilor plenare (+/- 9 pe an).
Cum funcţionează CESE?
• Comitetul poate fi consultat de către Parlamentul
European, Consiliul UE sau Comisia Europeană. Avizele sale
pot fi obligatorii, din proprie inițiativă sau exploratorii
• De regulă, pentru elaborarea unui aviz, secțiunile constituie
grupuri de studiu, fiecare dintre ele având un raportor
• În ședințe se poartă dezbateri constructive pentru a se
ajunge la un consens
• Vot în secţiune, apoi în sesiunea plenară
• Avizul final este transmis instituțiilor UE și este publicat în
Jurnalul Oficial al UE
Your Europe, Your Say!
Tema ediției 2017 a evenimentului YEYS
este:
„60 de ani de la Tratatul de la Roma”
• Dezbateri despre ceea ce funcționează și ceea ce nu
funcționează în UE
• Analiza viitoarelor provocări și oportunităţi ale
Uniunii Europene
• Formularea unor propuneri noi privind viitorul
Uniunii Europene
Posibile întrebări în cadrul YEYS 2017
• Cum apreciezi principalele realizări ale UE de până acum?
• Cum îți reprezinți Europa de mâine?
• Ce doresc tinerii de la UE pentru viitor?
• Cum își pot spori tinerii influența asupra procesului
decizional de la nivelul UE?
• Discuți chestiuni europene cu familia, cu prietenii sau la
școală?
• Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă UE
și care sunt oportunitățile de creare a unei Uniuni Europene
puternice?
Posibile întrebări în cadrul YEYS 2017
• Cum ar fi putut reacționa mai bine UE la criza
refugiaților?
• Care vor fi, în opinia ta, consecințele ieșirii
Regatului Unit din Uniunea Europeană?
• Ce ar trebui făcut pentru a opri intensificarea
naționalismului și xenofobiei?
• Ce poate face UE pentru a-i apăra pe cetățenii
europeni împotriva atacurilor teroriste?
• Globalizarea sporește sau diminuează importanța
UE?
Metode de lucru
• Veți lucra în echipă.
• Principalele concluzii ale fiecărui grup de lucru vor
fi comunicate în cadrul sesiunii plenare finale a
manifestării YEYS și vor fi incluse în documentele
zilei respective.
• Să sperăm că primii pașii realizați pe durata acestei
manifestări vor deschide o cale în întreaga Europă
și îi vor inspira și pe alți tineri să își asume în mod
activ propriile responsabilități!
Date de contact
• Pentru informații suplimentare sau ajutor, vă rugăm
să ne contactați:
• E-mail: youreurope@eesc.europa.eu
• Website: www.eesc.europa.eu
• Your Europe, Your Say
• @youreurope
Bine ai venit la Bruxelles!

S-ar putea să vă placă și