Sunteți pe pagina 1din 7

Continuați fraza:

“Nu există țară fără...


și nici fără...”
Cotidianul și religia geto-dacilor
Obiective operaționale:

• O1- Să definească noțiunile: fibulă, sanctuar


• O2- Să identifice trăsăturile culturii geto-
dacilor
• O3- Să enumere principalele culte ale geto-
dacilor
• O4- Să descrie în ce constă religia Zamolxiană
• Fibula- agrafă de metal, întrebuințată în
antichitate pentru a încheia un veșmânt
• Sanctuar-loc sfânt,
altar, clădire destinată
ceremoniilor
religioase
Temă pe acasă

• Compuneți o mică povestire,


utilizând cuvintele: Sanctuar,
sacerdot, calendar, Zamolxis