Sunteți pe pagina 1din 1

Compunere de argumentare a apartenenței la genul liric al operei

literare

Lirica este genul subiectivității și al emoției, tainica artă care îi deschide omului

posibilitatea regăsirii de sine prin reflexie, contemplație și trăire. Textul...(numele textului și al

autorului) este o veritabilă operă lirică deoarece respectă toate trăsăturile de formă și de conținut

ale acestora.

În primul rând, tematica operei corespunde ariei consacrate a genului liric, câmpul lexical

dominant al poeziei...(exemplificăm) sugerând în mod evident tema.... Eul liric aflat în ipostaza

de contemplator/meditativ/îndrăgostit/revoltat/reflexiv etc. transmite în mod direct sentimentele

și trăirile/atitudinea/ideile...față de...(tema abordată). Lirismul este unul de tip subiectiv/obiectiv,

eul liric făcându-și simțită prezența prin intermediul mărcilor lexico-gramaticale reprezentate de

forme verbale și pronominale specifice persoanei întâi(exemplificăm).

În al doilea rând, registrul stilistic și imagistic este foarte bogat, cuvintele comunicând

prin simboluri încriptate în insolite figuri de stil care fac din...(numele autorului) un veritabil

magician al logosului poetic. Astfel...(interpretăm câteva imagini artistice/figuri de stil).

În concluzie, textul...(numele textului și al autorului) este o operă poetică autentică atât

prin mesajul de o cutremurătoare profunzime cât și prin muzicalitatea incantatorie a versurilor

care compun subtila partitură a universului liric...(eminescian/bacovian/arghezian etc.).