Sunteți pe pagina 1din 1

Cheltuielile necesare sustinerii proiectului sunt :

a. Cheltuieli salariale si contributii la asigurarile sociale de stat:

 salariul brut manager de proiect xxx,00 lei


 salariul brut manager xxx,00 lei
 salariul brut psiholog xxx,00 lei
 salariu brut psihopedagog xxx,00 lei
 salariu brut maseur xxx,00 lei
 retineri salariale manager de proiec xxx,00 lei
 retineri salariale manager xxx,00 lei
 retineri salariale psiholog xxx,00 lei
 retineri salariale psihopedagog xxx,00 lei
 retineri salariale maseur xxx,00 lei

Total cheltuieli salariale                                                                                  
xxxxx,00 lei

b. Cheltuieli administrative necesare sustinerii proiectului

 Rechizite, produse de papetarie si materiale didactice xxx,00 lei


 Energie electrica xxx,00 lei
 Gaze xxx,00 lei
 Apa, canal xxx,00 lei
 Telefon, internet, cablu tv xxx,00 lei
 produse igienico-sanitare xxx,00 lei
 cheltuieli firma de contabilitate xxx,00 lei
 alte cheltuieli xxx,00 lei
Total cheltuieli administrative                                                              
xxxxx,00 lei
TOTAL GENERAL CHELTUIELI xxxxxx,00 lei

c. Cheltuielile de publicitate in suma de xxx,00 lei si cheltuielile cu igienizarea spatiului in


valoare de xxx,00 lei, vor fi asigurate de catre ...................................................