Sunteți pe pagina 1din 2

ADEVERINŢA PRIVIND NECESITATEA

DE DEPLASARE A SLARIATULUI LA LOCUL DE MUNCĂ


nr.1 data 27.03.2020
Prin prezenta adeverință, se confirmă ca deplasarea intre domiciliu si locul de munca a persoanei menționată
mai jos, este esențială pentru activitatea organizației si nu poate fi substituita cu forma de munca la domiciliu sau
munca la distanță.
Datele persoanei care se deplasează: Nume : Mamedova Prenume : Svetlana
data nașterii: 09.12.1981 Domeniul activității profesionale : industria usoara
Adresa domiciliului: or.Cahul, str.Vasile Lupu 35
Locul de muncă/adresa de desfășurare activității profesionale: or.Cahul, str. Dunarii 17.
Perioada: luni - vineri
Orarul de munca: 08:00 – 16:30.
Subsemnatul, în calitate de angajator sau reprezentant al acestuia, declar că cunosc prevederile Codului
Contravențional al RM articolul 761 Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor
epidemice; prevederile articolului 3521 din Codul Penal RM cu privire la falsul în declarații si art.215 din Codul
Penal RM, cu privire la răspândirea bolilor epidemice.
În numele angajatorului (nume, prenume): Cristiano Tirelli
in calitate de (funcția) administrator in cadrul (organizația) IM „Euro Olmar” SRL
adresa juridica: or.Chisinau, str.Zelinski 7/1.
adresa subdiviziunii: or.Cahul, str.Dunarii 17.

Data 27.03.2020 Semnătura_______________________________/ștampila__________________


=======================================================================================
VERIFICAT
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Locul/ data si ora / numele prenumele/funcția persoanei responsabile de verificare/ Semnătura

_________________________________________________________________________________________
ADEVERINŢA PRIVIND NECESITATEA
DE DEPLASARE A SLARIATULUI LA LOCUL DE MUNCĂ
nr.__________ data ___________________
Prin prezenta adeverință, se confirmă ca deplasarea intre domiciliu si locul de munca a persoanei menționată
mai jos, este esențială pentru activitatea organizației si nu poate fi substituita cu forma de munca la domiciliu sau
munca la distanță.
Datele persoanei care se deplasează: Nume : _________________________Prenume :
_____________________
data nașterii: __________________Domeniul activității profesionale : ________________________________
Adresa domiciliului: ________________________________________________________________________
Locul de muncă/adresa de desfășurare activității
profesionale:_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Perioada __________________________________________________________________________________
Orarul de munca____________________________________________________________________________
Subsemnatul, în calitate de angajator sau reprezentant al acestuia, declar că cunosc prevederile Codului
Contravențional al RM articolul 761 Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor
epidemice; prevederile articolului 3521 din Codul Penal RM cu privire la falsul în declarații si art.215 din Codul
Penal RM, cu privire la răspândirea bolilor epidemice.
În numele angajatorului (nume, prenume) ________________________________________________________
in calitate de (funcţia)____________________in cadrul (organizația)__________________________________
adresa juridica______________________________________________________________________________
adresa subdiviziunii__________________________________________________________________________

Data_____________________ Semnătura_______________________________/ștampila__________________

=======================================================================================
VERIFICAT
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Locul/ data si ora / numele prenumele/funcția persoanei responsabile de verificare/ Semnătura

S-ar putea să vă placă și