Sunteți pe pagina 1din 20

1.

PRODUSE ELECTRONICE, ELECTROTEHNICE ŞI ELECTROCASNICE

1 Frigider
Simb. Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub
tehnică
F1 Sa asigure refrigerarea-congelarea alimentelor Tmin - Tmax x x
[…ºC]
F2 Sa asigure reglarea temperaturii Nr.de trepte x x
[-]
F3 Sa fie fiabil MTBF x x
[ore]
F4 Sa fie mentenabil MTR x x
[ore]
F5 Sa fie uşor de întreţinut Tc
[ore]
F6 Sa fie rezistent la coroziune/agenţi chimici D [ani] x x
F7 Sa poarte informaţii Categ. de inf. x x
[-]
F8 Sa fie estetic Aspect general x x
[-]
F9 Sa permite cuplarea la reţeaua electrică Tensiune [V] x x
Frecvenţa [Hz]
F10 Rezist. electrică x x
Sa asigură protecţie electrică [MΩ]
F11 Sa fie ergonomic Forme, dimens x x
[mm]
F12 Sa fie etanş Perderi de temp. x x
[ºC/oră]
F13 Sa fie spaţios Volum util x x
[l]
F14 Să fie suplu Supraf. ocupata x x
[m2]
F15 Sa funcţioneze silenţios Niv. de zgomot x x
[db]
F16 Să fie economic Consum de x x
energie
[kWh]
? ???
2 Termoplonjon
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să asigure încălzirea lichidelor din incintă Volum apă [l] x x x
F2 Să asigure protecţia electrică a utilizatorului Rezistenţă x x x
electrică [M]
F3 Să fie uşor de manevrat Greutate [Kg] x x x
F4 Să se asigure de marginea vasului Element de x x x
agăţare
F5 Să indice nivelul minim de imersiune Reper vizibil x x x
F6 Să aibă aspect estetic Culoare, formă x x x
F7 Să fie uşor de întreţinut Timp [ore] x x x
F8 Să fie fiabil MTBF [ani] x x x
F9 Să fie alimentat la reţeaua de 220 V Tensiune, x x x
frecvenţă [V,f]
F10 Să fie într-o gamă largă de culori Nr.culori x x x
F11 Să fie mentenabil MTR [ore] x x x

4 Mixer
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să realizeze amestecarea aluaturilor Viteza[Rot/min] x x x
F2 Să realizeze baterea (frişcă, creme). Viteza[Rot/min] x x x
F3 Să realizeze mixarea rapidă Viteza[Rot/min] x x x
F4 Să permita aşezarea şi păstrarea ordonată Timp [S] x x x
F5 Să realizeze măcinarea Viteza[Rot/min] x x x
F6 Să realizeze tăierea de crudităţi. Viteza[Rot/min] x x x
F7 Să permita fixarea dispozitivelor. Timp [S] x x x
F8 Să permita reglarea turaţiei. Timp [S] x x x
F9 Să permita curăţarea rapidă. Timp [S] x x x
F10 Să fie silentios. Decibeli x x x
F11 Să fie rezistent la agenti corozivi. ore în mediu standard x x x
F12 Să fie fiabil MTBF [Ore] x x x
F13 Să aibă aspect estetic. Formă / Culoare x x x
F14 Să fie ergonomic. Forme si dimens x x x
F15 Să asigure electrosecuritate Rezistenţă electrică x x x
[M]
F16 Să permita demontarea rapida a tijelor Timp [S] x x x
F17 Să permita racordarea la reţea. Timp [S] x x x
11 Robot de bucătărie
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF [ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR [ore] x x x
F3 Să transforme energia electrică în cuplu de Randament, putere x x x
rotaţie
F4 Să asigure modificarea vitezei Nr de viteze x x x
F5 Să prezinte masă redusă Masă [kg] x x x
F6 Să poarte informaţii Nr de informaţii x x x
F7 Să fie estetic Formă, culoare x x x
F8 Să permita reglarea si controlul parametrilor Nr. parametri x x x
F9 Să aiba gabarit redus Volum (lxlxh) x x x
F10 Să asigure condiţii ergonomice de lucru Forme si dimens x x x
F11 Să asigure electrosecuritatea Rezistenţă electrică x x x
[M]
F12 Să reziste la vibraţii Frecvenţă [khz] x x x
F13 Să semnalizeze funcţionarea Intensitate luminoasă x x x

19Maşină de spălat
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabilă MTBF [ani] x x x
F2 Să fie mentenabilă MTR [ore] x x x
F3 Să aibă aspect estetic Formă, culoare x x x
F4 Să fie silenţioasă Zgomot [db] x x x
F5 Să fie rezistentă la agenti chimici Ore în mediu standard x x x
F6 Să fie rezistent la agenţi mecanici presiune[N/mp] x x x
F7 Să asigure electrosecuritatea Rezistenţă electrică x x x
[M]
F8 Să transforme energia electrică in energie Cuplu mecanic [Nm] x x x
mecanică
F9 Să poarte informaţii Nr de informaţii x x x
F10 Să prezinte un număr de programe de spălare Nr de programe x x x
F11 Să aibă capacitate de umplere a cuvei Volum [cm3] x x x
F12 Să aibă gabarit redus volum(lxlxh) x x x
F13 Să semnalizeaze funcţionarea Intensitate luminoasă x x x
F14 Să aibă masă redusă Masă [kg] x x x
F15 Să fie ergonomică Dimensiuni, comenzi x x x
20Alarmă auto
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF [ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR [ore] x x x
F3 Să detecteze tentative de efractie Timp de detectie [s] x x x
F4 Să detecteze căderea şi restaurarea liniei Timp de detectie x x x
telefonice [s]
F5 Să aibă intrari proprii la care pot fi conectaţi Nr de conexiuni x x x
senzori
F6 Să aibă masă redusă Masă [kg] x x x
F7 Să poarte informaţii Nr.informaţii x x x
F8 Să aibă aspect estetic Forma, dimensiuni x x x
F9 Să permită reglarea şi controlul parametrilor Nr. parametri x x x
F10 Să aibă dimensiuni reduse Volum [cmc x x x
F11 Să asigure condiţii ergonomice de lucru Formă, dimensiuni x x x
F12 Să poată seta mai multe functii pe telecomandă Nr de comenzi x x x
F13 Să reziste la vibraţii Frecvenţă, acceleraţie x x x
F14 Să semnalizeze funcţionarea Intensitate luminoasă x x x
21Fier de călcat
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF [ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR [ore] x x x
F3 Să fie rezistent la agenţi chimici Ore în mediu x x x
standard
F4 Să fie rezistent la agenţi mecanici presiune [N/mp] x x x
F5 Să aibă aspect estetic Formă, culoare x x x
F6 Să aiba masă redusă Masă [kg] x x x
F7 Să realizeze netezirea materialului Grad de aplatizare x x x
F8 Să asigure electrosecuritatea Rezistenţă electrică x x x
[M]
F9 Să transforme energia electrică în energie termică Randament, putere[W x x x
F10 Să transforme apa în abur Capacitate apă[dl] x x x
F11 Să regleze temperatura tălpii Limite de x x x
temperatură[0C]
F12 Să regleze jetul de abur Unghi solid x x x

22Uscător de păr
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF[ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR[h] x x x
F3 Să aibă aspect estetic Formă, culoare x x x
F4 Să protejeze utilizatorul Rezistenţă electrică x x x
[M]
F5 Să fie rezistent la agenţi atmosferici Ore în mediu x x x
standard
F6 Să fie rezistent la agenţi mecanici presiune[N/mp] x x x
F7 Să transforme energia electrică în jet de aer Randament, x x x
putere[W]
F8 Să poată fi conectat la surSă de tensiune Lungime cablu[m] x x x
F9 Să fie silenţios Zgomot [db] x x x
F10 Să permită dirijarea jetului de aer Debit de aer[mc/h] x x x
F11 Să regleze temperatura aerului temperatură[oC] x x x
24 Radioreceptor cu ceas
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF[ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR[h] x x x
F3 Să aibă aspect estetic Formă, culoare x x x
F4 Să prezinte rezistenţă mecanică presiune[N/mp] x x x
F5 Să poarte informaţii Nr. informaţii x x x
F6 Să permită reglarea parametrilor Nr. parametri x x x
F7 Să diferenţieze posturile recepţionate Nr de posturi x x x
F8 Să transforme semnalul electromagnetic în sunet Randament, x x x
Volum [db]
F9 Să prezinte un nivel adecvat al alarmei Zgomot [db] x x x
F10 Să indice timpul Diviziune de timp x x x
[s]

28Sandwich toaster
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF[ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR[h] x x x
F3 Să aibă masă redusă Masă [Kg] x x x
F4 Să reziste la agenţi mecanici exteriori presiune[N/mp] x x x
F5 Să aibă aspect estetic Formă, culoare x x x
F6 Să poarte informaţii Nr. informaţii x x x
F7 Să fie ecologic Nivel de noxe[%] x x x
F8 Să transforme energia electrică în energie termică putere[W] x x x
F9 Să asigure electrosecuritatea Rezistenţă electrică x x x
[M]
F10 Să izoleze termic Gradient de x x x
temperatură
F11 Să transmită energia termică în produs temperatură[0C] x x x
F12 Să asigure presiunea între cele două părţi presiune[N/mp] x x x
F13 Să fixeze produsul presiune[N/mp] x x x
F14 Să semnalizeze funcţionarea Intensitate lumi- x x x
noasă [lx/mp]
29Aspirator de praf
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
Tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF [ani] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR [ore] x x x
F3 Să aibă aspect estetic Formă, culoare x x x
F4 Să fie silenţios Zgomot [db] x x x
F5 Să fie rezistent la agenti chimici Ore în mediu standard x x x
F6 Să fie rezistent la agenţi mecanici presiune[N/mp] x x x
F7 Să asigure electrosecuritatea Rezistenţă electrică x x x
[M]
F8 Să poarte informaţii Nr de informaţii x x x
F9 Să transforme energia electrică in energie Cuplu mecanic [Nm] x x x
mecanică
F10 Să transforme energia mecanică in energie de Debit aer p[mc /h] x x x
aspiraţie
F10 Să prezinte un număr de programe de spălare Nr de programe x x x
F11 Să aibă capacitate de colectare a prafului Volum [cm2] x x x
F12 Să aibă gabarit redus volum(lxlxh) x x x
F13 Să semnalizeaze funcţionarea Intensitate x x x
luminoasă[lx/mp]
F14 Să aibă masă redusă Greutatea [kg] x x x
F15 Să fie ergonomic Dimensiuni, comenzi x x x
F16 Să fie mobil Coeficient de frecare x x x
F17 Să asigure etenşeitate Pierderi de praf x x x
[cm3/h]
2. PRODUSE MECANICE

1 Proces tehnologic de prelucrări prin aşchiere


Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure precizia Precizie [mm] x x x
de prelucrare şi calitatea de suprafaţă Rugozitate [m]
F2 Să transforme forma şi volumul mat. Dimensiuni [mm] x x x
F3 Să transforme energia Lucru mec. [joule] x x x
F4 Să asigure condiţii bune de lucru Concepţia x x x
executanţilor ergonomică
F5 Să asigure asimilarea lui de către Durată de învăţare x x x
executanţi [ore]
F6 Să fie productiv Productivitate x x x
[buc./u.t.]
F7 Să asigure o bună organizare Durata ciclului de x x x
fabricaţie [ore]
F8 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F9 Să fie flexibil Nr. de produse x x x
diferite

2 Funcţii specifice maşinilor-unelte


Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să permită alimentarea cu semifabricate Capacitate [buc] x x x
(piese) Lungime semifabr. [mm]
F2 Să asigure orientarea pieselor Precizie [mm] x x x
F2 Să asigure strângerea pieselor Forţă [daN] x x x
Moment [daN.m]
F3 Să asigure instalarea sculelor Caracteristici sistem de prindere x x x
[ISO…MORSE…mm]
F4 Să permită schimbarea uşoară a sculelor Timp [min] x x x
F5 Să asigure instalarea dispozitivelor Caracteristici dimensionale x x x
[mm]
Timp [min]
F6 Să asigure instalarea accesoriilor Caracteristici dimensionale x x x
[mm],Timp [min]
F7 Să asigure o gamă de viteze de aşchiere Viteză [m/min] x x x
Turaţie [rot/min]
F8 Să asigure o gamă de avansuri Viteză de avans [mm/min] x x x
Avans [mm/rot]
F9 Să asigure reglarea adâncimii de aşchiere t [mm] x x x
F10 Să asigure deplasarea rapidă a piesei/sculei Viteză de avans [m/min] x x x
F11 Să permită efectuarea controlului Caracteristici dimensionale x x x
dimensional în timpul prelucrării [mm]
F12 Să permită controlul calităţii suprafeţelor în Rugozitate-Ra [m] x x x
timpul prelucrării
F13 Să permită programarea prelucrării Caracteristici echipament CN x x x
F14 Să ofere posibilitatea lucrului după şablon Caracteristici sistem de x x x
urmărire şablon mm
F15 Să asigure controlul uzurii sculelor Grad de uzură [m] x x x
F16 Să asigure răcirea-ungerea sculei Debit [l/min] x x x
Temperatură [C]
F17 Să prezinte rigiditate Forţă/deformaţie [daNmm] x x x
F18 Să funcţioneze silenţios Nivel de zgomot [dB] x x x
F19 Să asigure fiabilitate tehnologică Nr. de reglaje x x x
F20 Să asigure fiabilitate funcţională MTBF h[] x x x
F21 Să fie mentenabilă MTR [h] x x x
F22 Să asigure orientarea pe fundaţie Abaterea de la planeitate [%] x x x
F23 Să asigure fixarea pe fundaţie Nr. şuruburi [buc] x x x
 [M…]
F24 Să permită transportul Nr. şi caract. posibilităţilor de x x x
ridicare
F25 Să poarte informaţii Categorii de inf. x x x
F26 Să afişeze informaţii Param. de lucru… x x x
F27 Să asigure protecţie mecanică Ecrane de protecţie [Da/Nu] x x x
F28 Să asigure protecţie electrică Elemente izolatoare [Da/Nu] x x x
F29 Să asigure disiparea căldurii (un regim Caldura degajată [Joule] x x x
termic normal)
F30 Să asigure realizarea presiunii de lucru Presiune [Pa] x x x
F31 Să asigure funcţionarea la puterea instalată Putere [kW] x x x
F32 Să fie ergonomică Forţe de acţionare [daN] x x x
Momente de acţionare [daN.m]
Dimensiuni şi curse comenzi
[mm]
Formele organelor de comandă
F33 Să fie estetică Aspect [calificativ] x x x
F34 Să permită cicluri de lucru diferite Manual/Automat x x x
F35 Să asigure oprirea conform condiţiilor Timp [sec] x x x
impuse
3 Ferăstrău panglică
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure antrenarea pânzei Putere [kW] x x x
Turaţie volanţi
[rot/min]
F2 Să asigure reglarea şi întinderea pânzei Forţa de întindere x x x
[daN]
F3 Să asigure poziţionarea şi ghidarea materialului Dist. pânză-coloană x x x
[mm]
Înclinarea mesei []
F4 Să asigure respectarea direcţiei de tăiere a pânzei Jocuri transv. şi x x x
longitudinal
[mm]
F5 Să asigure oprirea în cazul ruperii pânzei sau la Timp oprire x x x
comanda “OPRIT” [sec]
F6 Să asigure comenzile necesare funcţionării Eistenţă comenzi x x x
[Da/Nu]
F7 Să permita îndepărtarea rumeguşului Debit [m3/min] x x x
Viteză [m/sec]
F8 Să asigure protecţie electrică executantului Tensiune [V] x x x
F9 Să asigură protecţie mecanică executantului Apărători x x x
[Da/Nu]
F10 Să asigure racordarea la reţeaua electrică Tensiune, frecvenţă x x x
F11 Să fie stabil Dimensiuni talpă [mm] x x x
F12 Să permita manipularea şi transportul Posibilitaţi de x x x
manipulare
F13 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F14 Să fie menetabil MTR [h] x x x
F15 Să asigure protecţie contra incendiilor Etanşare [Da/Nu] x x x
F16 Să permită ataşarea unor dispozitive suplimentare Nr. de periferice x x x
(de tăiat în arc de cerc şi circular). ataşabile
F17 Să asigure protecţie anticorozivă Strat protector [mm] x x x
F18 Să fie ergonomic Caract. comenzi x x x
F19 Să fie estetic Armonie, formă, x x x
culoare
F20 Să poarte informaţii Categ informaţii x x x
F21 Să asigure rigiditate în funcţionare Forţă/Deplasare x x x
[daN/mm]
4 Maşină de găurit
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure prelucrarea găurilor prin burghiere min -max [mm] x x x
F2 Să permită poziţionarea pieselor Dimens. mesei [mm] x x x
F3 Să permită montarea pe fundaţii Nr. şuruburi [M] x x x
F4 Să asigure condiţii normale de lucru Concepţia ergonomică a x x x
comenzilor
F5 Să asigure protecţia muncitorului Tensiune[V] x x x
Intensitate[A]
F6 Să asigure disiparea căldurii Cant.căldură [Joule] x x x
F7 Să fie rigidă Deformaţii [daN/mm] x x x
F8 Să poarte informaţii Categorii de informaţii x x x
F9 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F10 Să fie mentenabilă MTR [h] x x x
F11 Să fie estetică Aspect x x x

5 Burghiu din oţel rapid

Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut


tehnică
F1 Să asigure găurirea  [mm] x x x
F2 Să fie fiabil (durabil) MTBF [h] x x x
F3 Să fie mentenabil Nr. de reascuţiri x x x
F4 Să asigure evacuarea aşchiilor Secţiunea canalului de x x x
evacuare [mm2]
F5 Să prezinte protecţie anticorozivă Timp de oxidare [ani] x x x
F6 Să poarte informaţii  [mm] STAS x x x
F7 Să fie estetic Aspect [calificativ] x x x
6 Freză frontală
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să fie fiabilă MTBF [h] x x x
F2 Să fie menetabilă MTR [h] x x x
F3 Să fie estetică Aspect x x x
F4 Să poarte informaţii Categorii de x x x
informaţii
F5 Să prezinte simplitate constructivă Nr. de repere x x x
[buc]
F6 Să permită schimbarea rapidă a plăcuţelor Timp x x x
aşchietoare [min]
F7 Să asigure o prelucrare de calitate superioară Rugozitate Ra x x x
[m]
F8 Să permită montarea unor plăcuţe diferite Nr. de forme x x x
F9 Să fie uşor de instalat pe maşina-unealtă Timp x x x
[min]
F10 Să fie uşor de asamblat Timp [min] x x x

7 Bucşă elastică
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure instalarea pe strung Con Morse x x x
F2 Să asigure instalarea semifabricatului  [mm] x x x
F3 Să asigure scoaterea semifabricatului Timp [sec] x x x
F4 Să asigure o anumită rigiditate Forţă/Deformaţie x x x
[daNmm]
F5 Să permită o prelucrare de calitate Ra [m] x x x
F6 Să poarte informaţii Categ. de informaţii x x x
F7 Să fie fiabilă MTBF [h] x x x
F8 Să fie mentenabilă MTR [h] x x x
F9 Să fie uşor de manevrat Masa [kg] x x x
Dimensiuni [mm]
F10 Să fie estetică Aspect [calificativ] x x x
9 Dispozitiv de superfinisare
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să transforme energia electrică în lucru Tensiune [V] x x x
mecanic Putere [W]
F2 Să transforme mişcarea de rotaţie în mişcare Turaţie [rot/min] x x x
rectilinie-alternativă Viteză de lucru [cd/min]
F3 Să asigure reglarea amplitudinii cursei de Excentricitate [mm] x x x
lucru
F4 Să asigure instalarea pe maşina-unealtă Dimensiuni [mm] x x x
Sistem de prindere
F5 Să asigure reglarea la diametrul de prelucrare Lungime ghidaj 1 [mm] x x x
F6 Să asigure reglarea poziţiei reciproce sculă- Lungime ghidaj 2 [mm] x x x
piesă
F7 Să asigure prinderea sculei abrazive Dimensiuni suport [mm] x x x
F8 Să fie rigidă Forţă/deplasare [aN/mm] x x x
F9 Să asigure calitatea de suprafaţă Ra [m] x x x
F10 Să fie fiabilă MTBF [h] x x x
F11 Să fie mentenabilă MTR [h] x x x
F12 Să fie estetică Aspect [calificativ] x x x

15 Reductor
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure transmiterea unui cuplu motor Moment [daNm] x x x
F2 Să permită reducerea vitezei de rotaţie Turaţie x x x
[rot/min]
F3 Să permită cuplarea la maşina acţionată Tipul şi dimens. x x x
cuplajului
F4 Să permită cuplarea la electromotor Idem F3 x x x
F5 Să asigure fixarea Nr. găuri de fixare x x x
[buc]
 [mm]
F6 Să fie fiabil MTBF[h] x x x
F7 Să fie mentenabil MTR [h] x x x
F8 Să asigure un regim termic normal de funcţionare Temp. [oC] x x x
F9 Să asigure o funcţionare silenţioasă Nivel de zgomot x x x
[dB]
F10 Să permită controlul funcţionării (al nivelului de ulei) Nivel; Volum x x x
[mm]; [l]
F11 Să poarte informaţii Categ. inf. x x x

16 Pompă hidraulică


Poz Funcţii Dimensiunea tehnică Pr Sec Ob Sub Nec Inut
F1 Să permită montarea în instalaţia de lucru Intrarea [G] x x x
Refularea [G]
F2 Să fie dimensionată proporţional  [mm] H [mm] x x x
F3 Să asigure debitul şi presiunea de lucru Qn [l/min] Pn [bar] x x x
F4 Să fie uşoară Masa [kg] x x x
F5 Să asigure etanşarea la interior şi la exterior Nu sunt admise pierderi de x x x
lichid de lucru
F6 Să fie stabilă în funcţionare n [rot/min] x x x
Qn [l/min]
Pn [bar]
F7 Să asigure protecţie la suprasarcină Supapă de evacuare x x x
[Da/Nu]
F8 Să asigure funcţionarea în condiţii extreme Temp. [C] x x x
F9 Să fie fiabilă MTBF [h] x x x
F10 Să fie mentenabilă MTR [h] x x x
F11 Să asigure o funcţionare îndelungată Dn [h] x x x
F12 Să poarte informaţii Informaţii de identificare x x x

18 Bujie
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure procurarea scânteii necesare Distanţă electrozi [mm] x x x
aprinderii
F2 Să asigure izolarea termică Tensiunea de izolare [V] x x x
F3 Să asigure etanşeitate Pierderi de fluid zero x x x
[mm3/min]
F4 Să asigure fixarea în chiulasă Dimensiuni filet [mm] x x x
F5 Să poarte informaţii Categ. de informaţii x x x
F6 Să reziste la oxidare Timp [h] x x x
F7 Să funcţioneze în condiţii grele Temperatură [C] x x x
F8 Să fie estetică Aspect [calificativ] x x x
F9 Să fie uşor de manevrat Dimensiuni [mm] Formă x x x
19 Container tip ISO
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure protecţie mecanică Forţă/Deformare x x x
[daN/mm]
F2 Să asigure protecţie la salinitate (la Dn [ani] x x x
acţiunea apei de mare)
F3 Să permită manipularea mecanizată Posibilit. de manevrare x x x
F4 Să permită stivuirea Nr. de nivele admisibile x x x
F5 Să fie etanş Umiditate interior [%] x x x
F6 Să asigure ventilarea mărfurilor Debit aer [m3/h] x x x
F7 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F8 Să fie mentenabil MTR [h] x x x
F9 Să permită fixarea mărfurilor în interior Posibilităţi de ancorare x x x
F10 Să poarte informaţii Categorii de informaţii x x x
[buc]
F11 Să fie estetic Aspect [calificativ] x x x
F12 Să ofere protecţie antifurt Sistem antifurt [Da/Nu] x x x

20 Aragaz
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR [h] x x x
F3 Să fie estetic Aspect general x x x
[calificativ]
F4 Să permită reglarea şi controlul parametrilor de lucru Limite de reglaj x x x
F5 Să genereze caldură Temp. [0C] x x x
F6 Să poarte informaţii Informaţii x x
Simboluri
F7 Să prezinte rezistenţă anticorizivă Durabilitate [ani] x x x
F8 Să prezinte rezistenţă mecanică Forţă/Deformaţii x x x
[daN/mm]
F9 Să prezinte siguranţă pentru utilizator Nr. şi tipul x x x
sistemelor de
siguranţă
F10 Să poată fi uşor de întreţinut Timp de curăţare x x x
[h]
F11 Să aibă gabarit redus Volum [m3] x x x
21 Butelie de aragaz
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să permită depozitarea şi transportul GPL Volum [l] x x x
F2 Să prezinte rezistenţă mecanică Presiune [bar] x x x
F3 Să permită racordarea la maşina de gătit Caracteristici racord x x x
F4 Să fie perfect etanş Pierderi zero x x x
[mm3/min]
F5 Să permită reglarea debitului gazului Caracteristici robinet x x x
F6 Să fie ergonomică Posibilităţi de apucare x x x
Dimensiuni suport [mm]
F7 Să fie stabilă în timpul utilizării Forma x x x
Suprafaţa [cm2]
F8 Să poarte informaţii Categorii de informaţii x x x
F9 Să fie estetică Aspect [calificativ] x x x
F10 Să permită reîncărcarea cu GPL Durată [min] x x x
F11 Să fie fiabilă MTBF [orh] x x x
F12 Să prezinte rezistenţă la coroziune Grosime strat de protecţie x x x
[mm]
F13 Să permită schimbarea robinetului Dimes. filet racord [G] x x x

22 Aprinzător pentru aragaz


Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure procurarea scânteii Durata de apariţie [sec] x x x
F2 Să sigure reglarea scânteii Mărimea scânteii x x x
[calificativ ]
F3 Să asigure protecţie anticorozivă Timp [ani] x x x
F4 Să fie ergonomic Forţa de acţionare [N] x x x
Dimensiuni [mm]
F5 Să poarte informaţii Categ. de inf. x x x
F6 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F7 Să fie estetic Aspect [calificativ] x x x
24 Robinet universal
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub
tehnică
F1 Să permită montarea în instalaţia de lucru L, d2, nxd3 x x
[mm]
F2 Să asigure închiderea şi deschiderea Limite de presiune x x
circuitului de fluid [kgf/cm2]
F3 Să permită acţionarea manuală Mom. max x x
[daN]
F4 Să asigure etanşeitate la exterior Pierderi fluid x x
[cm3/min]
F5 Să asigure etanşeitate la interior Pierderi fluid x x
[cm3/min]
F6 Să asigure rezistenţă la coroziune Durabilitate x x
[ani]
F7 Să fie mentenabil MTR x x
[ore]
F8 Să fie fiabil MTBF x
[ore]
F9 Să fie estetic Aspect x x
[-]
F10 Să poarte informaţii Categ.informaţii x x
[buc.]
F11 Să afişeze informaţii(rigla gradata pt. Cursa sertarului [mm] x x
măsurarea liniară a deplasării-deschiderii)
F12 Să permită evacuarea depunerilor reziduale Фdop golire x x
(dop filetat pt. golire) [mm]
? ???

25 Baterie de robineţi


Poz Funcţii Dimensiunea tehnică Pp Sec Ob Sub Nec Inut
F1 Să permită montarea în instalaţia de Dimens. de montaj [mm] x x x
lucru
F2 Să permită circulaţia fluidului Limite de presiune [bar] x x x
Debit [l/min]
F3 Să permită acţionarea manuală (să Mom. max [daNm] x x x
fie ergonomic/uşor de manevrat) Diametrul roţii de manevră [mm]
F4 Să asigure etanşeitate Pierderi de fluid admise [cm3/min] x x x
F5 Să asigure închiderea şi deschiderea Timp de manevră [sec] x x x
circuitului de joasă presiune
F6 Să asigure închiderea şi deschiderea Timp de manevră [sec] x x x
circuitului de înaltă presiune
F7 Să asigure egalizarea presiunilor Timp de egalizare [sec] x x x
F8 Să fie mentenabil MTR [h] x x x
F9 Să asigure fiabilitate funcţională Durata de serviciu [ani] x x x
F10 Să asigure fiabilitate tehnologică MTBF [h] x x x
Temp. max de funcţionare [C]
F11 Să permită blocare suplimentară a Diametrul ştiftului elastic [mm] x x x
îmbinărilor filetate
F12 Să fie estetic Aspect [calificativ] x x x
F13 Să poarte informaţii Categ. de informaţii x x x
F14 Să afişeze informaţii Cursa [mm] x x x
F15 Să permită evacuarea depunerilor Diametrul dopului de golire[mm] x x x
reziduale

26 Corp de încălzit (radiator/calorifer)


Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure transmiterea fluxului termic de la agentul Flux termic x x x
de lucru mediului ambiant [W/m2]
F2 Să permită circulaţia fluxului Debit [l/min] x x x
F3 Să permită reglarea fluxului de căldură Flux termic x x x
[W/m]
F4 Să fie etanş Pierderi fluid x x x
[cm3/min]
F5 Să permită racordarea la reţeaua de alimentare şi Racord x x x
evacuare a agentului termic [inch]
F6 Să permită montarea în poziţia de funcţionare Nr. bride x x x

F7 Să fie fiabil – fiabilitatea la acţiunea agenţilor corozivi MTBF [h] x x x


interni şi externi şi la lovituri
F8 Să permită aerisirea Caract. x x x
robinet
F9 Să fie mentenabil MTR x x x
[h]
F10 Să fie estetic Formă, culoare x x x
27 Manometru
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F2 Să fie mentenabil MTR [min] x x x
F3 Să poarte informaţii Categ. de informaţii x x x
F4 Să fie estetic nota x x x
F5 Să fie uşor Masa [kg] x x x
F6 Să fie compact Volum [cm3] x x x
F7 Să transforme variaţia de presiune în mişcare Presiune/deplasare x x x
de rotaţie a acului [Pa]/[]
F8 Să asigure rezoluţie la citire Eroare [%] x x x
F9 Să fie rezistent la agenţi atmosferici Limite de aciditate x x x
F10 Să fie rezistent la agenţi mecanici Presiune [N/m2] x x x
F11 Să fie rezistent la lovituri Forţă/deformaţie x x x
[daN/mm]
F12 Să fie ergonomic Uşurinţa de manevrare x x x
F13 Să fie rezistent la cădere Acceleraţie [m/sec2] x x x

31 Cleşte („patent” )


Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să permită debitarea materialului Grosime [mm] x x x
F2 Să asigure transmiterea unei forţe Forţă [daN] x x x
F3 Să asigure transmiterea unui cuplu Moment x x x
[daN.cm]
F4 Să asigure protecţie contra electrocutării Tensiune[V] x x x
Intensitate[A]
F5 Să fie ergonomic Formă şi dimens. x x x
mîner
F6 Să poarte informaţii Categ.inform. x x x
F7 Să fie estetic Forme:culori x x x
F8 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
32 Ruletă
Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure măsurarea Lmax [mm] x x x
F2 Să permită blocarea panglicii Dispozitiv de blocare x x x
[Da/Nu]
F3 Să asigure revenirea panglicii Forţă de tragere [daN] x x x
Timp sec
F4 Să fie ergonomică Forţă de tragere [daN] x x x
Dimensiuni [mm] Formă
F5 Să poarte informaţii Categorii de inf. x x x
F6 Să fie fiabilă MTBF [h] x x x
F7 Să prezinte rezistenţă anticorozivă Timp [h] x x x
F8 Să fie flexibilă Elasticitate x x x
F9 Să fie estetică Aspect [calificativ] x x x

33 Perforator de hârtie


Poz Funcţii Dimensiunea Pr Sec Ob Sub Nec Inut
tehnică
F1 Să asigure poziţionarea colii Înclinare [] x x x
Riglă format [mm]
F2 Să permită ghidarea colii Spaţiu disponibil x x x
[mm]
F3 Să asigure transmiterea forţei de perforare Suprafaţă de x x x
acţionare [cm2]
Cursă [mm]
F4 Să asigure revenirea mecanismului în poziţia Forţă arc [daN] x x x
de repaos
F5 Să fie ergonomic Dimensiuni [mm] x x x
Forţă de acţionare
[daN]
F6 Să fie fiabil MTBF [h] x x x
F7 Să poarte informaţii Categorii de inf. x x x
F8 Să permită depozitarea rezidurilor Volum [cm3] x x x
F9 Să fie estetic Aspect [calificativ] x x x
F10 Să fie compact Gabarit [Lxlxh] x x x