Sunteți pe pagina 1din 2

Optimizarea proceselor cu namol activ O problema

importanta cu optimizarea proceselor cu namol


activ este variatia debitelor si a conc.Desi exista
variatii de debit si conc., daca raportul CBO5:N:P
este constant, nu este afectata evolutia microbiana
=> se pastreaza val. estimata a rap. hrana/microorg.
din proiectare. Parametrii procesului biologic cu o
pelicula biologica: -incarcarea org cu suprafata[Kg
CBO5/m ∙ zi]
2

-incarcarea org specifica de vol. [Kg CBO5/m ∙ zi]


2

-incarcarea hidraulica specifica [m /m ∙ h ¿ -cota de


3 2

retentie a apei in biofiltru -incarcarea org specifica


particulelor org –vit.de degradare a mat. org[mg
CBO5/h]
Procesul de nitrificare Nitrificarea reprezintă
procesul de oxidare a ionului de amoniu cu ajutorul
bacteriilor şi în nitrit şi apoi în nitrat. Aceste bacterii
sunt prezente în aproape toate procesele biologice
aerobe, de aceea oxigenul folosit trebuie să acopere
atât necesarul pentru oxidarea substanţelor organice
pe bază de carbon, cât şi pe cele pe bază de azot.
Factorii care influenţează nitrificarea: -Temperatura
influenţează atât viteza de creştere a
microorganismelor, cât şi viteza lor de reacţie. La
temperauri mai reduse procesul de oxidare a
amoniului este lent, ceea ce impune ca vârsta
nămolului să fie mai mare, deci volume mai mari şi
implicit investiţii mai ridicate. Temperatura minimă
necesară pentru o nitrificare completă este de peste
20°C. -pH-ul trebuie menţinut la nivelul optim
pentru a permite bacteriilor să se dezvolte, acestea
fiind sensibile la medii foarte acide sau foarte
bazice, preferând mediile aproapiat neutre.
-Oxigenul dizolvat trebuie să fie în cantitate suficient
de mare pentru a asigura funcţionarea proceselor
aerobe.
Denitrificarea rep consumul O din nitriţi, repectiv
2

nitraţi de către bacteriile denitrificatoare din nămolul


activ, care sunt capabile să utilizeze NO2- sau NO3-
în loc de O2 în lanţul respirator în prezenţa unei
surse de C asimilabil. În acest proces acţionează
bacteriile reducătoare a căror colonii se formează
destul de rapid, deoarece adaptarea lor de la faza
aerobă la cea anaerobă se face fără dificultăţi
majore.