Sunteți pe pagina 1din 1

LEGENDA

4000-4500LOCUI T
ORI
3500-4000LOCUITORI
500-1
000LOCUI TORI
SUB500LOCUI TORI
CONCENTRARIDENSI TATIUTI
LIZAT
ORI
DATORATEACTI VITATI
LOR-COMERT ,
INVAT
AMANT
,
SANAT ATE,
LOISIR