Sunteți pe pagina 1din 35

1

1 Găsiţi intrusul:
cifră, adunare, fracţie,
intersecţie, segment,
modul, opusul, putere,
inversul, împărţire.
2
2 La ambele mîini
avem 10 degete. Câte
degete vom avea la 10
mîini?
3
3 Ce fel de multime este
mulţimea maeştrilor de
şah, care au vârsta de 3
ani.
4
4 Dacă a este un
număr real, atunci √ a2

= ....
5
5 Mulţimea
numerelor iraţionale
este formată din ...
1 A rezolva ecuaţia
înseamnă a afla ...
2 Când mulţimile de
soluţii a două inecuaţii
cu o necunoscută sunt
egale, ele se numesc ...
3 Câte soluţii poate
să aibă o ecuaţie cu o
necunoscută, în
mulţimea indicată?
4 Numeşte metodele de
rezolvate a sistemelor de
două ecuaţii de gradul I
cu două necunoscute.
5 La rezolvarea ecuaţiei
de gradul doi, expresia
2
b – 4ac se numeşte ...
1 Termenii unei expresii
care au aceeaşi parte
literală se numesc...
2 Modulul unui număr
negativ este un număr...
2 Cum se numeşte
formula:
2 2 2
(a+b) = a + 2ab+ b ?
4 Expresiile a+ √b
şi
a - , a, b Є R, b > 0, se
√b

numesc...
5 Cum se numeşte
3 3
formula: a - b =
2 2
(a – b)(a + ab + b )?
1 Două triunghiuri care
au laturile şi unghiurile
respectiv congruente se
numesc ...
2 Care triunghi
se numeşte
isoscel?
3 Cum sunt triunghiurile din
desenul de mai jos?
4 Formulează criteriul
LLL de congruenţă a
triunghiurilor oarecare.
5 Formulează teorema
lui Pitagora.
1 Segmentul ce uneşte
centrul cercului cu un
punct al lui se
numeşte ...
2Lungimea cercului se
calculează după
formula:
3 În care triunghiuri se
poate de înscris un
cerc?
4 Centrul cercului
circumscris unui
triunghi este punctul de
intersecţie a ...
5 Ce lungime minimă trebuie
să aibă latura unui pătrat,
pentru ca în interiorul lui să
putem desena un cerc cu raza
de 5 cm.
Mulțimi de
Numere
Ecuaţii,
inecuaţii,
sisteme
Calcul algebric
Triunghiuri
Cercul