Sunteți pe pagina 1din 12

MonedăşiCredit2020 Pagina|1

CAPITOLUL 4 SISTEMUL MONETAR INTERNAȚIONAL

EXEMPLE DE PROBLEME REZOLVATE

DETERMINAREA VALORII UNUI DST ÎN USD


Valoarea unui DST exprimată în dolari americani, la data de 26 februarie 2019, s-a
stabilit astfel:

Moneda Suma Cursul de schimb Echivalentul în USD


fixă în raport cu USD*
Yuanul chinezesc 1.0174 6.69155 0.152043
EUR 0.38671 1.13640 0.439457
JPY 11.900 110.87500 0.107328
GBP 0.085946 1.32110 0.113543
USD 0.58252 1.00000 0.582520
1DST=1.394891 USD
*EUR şi GBP cotează indirect
Sursa: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx

Echivalentul în USD a sumei fixe aferente monedei americane este:


1USD = 1USD (cursul dolarului în raport cu el însusi) 
  0.58252 USD
0.58252 USD.........................................................x 

Echivalentul în USD a sumei fixe aferente monedei Chinei se determină astfel:


1 USD  6.69155 CNY 
x.............1.0174 CNY   0.152043USD

Echivalentul în USD a sumei fixe aferente monedei EURO se determină astfel:


1EUR  1.13640
0.38671 EUR  USD 
 0.439457 USD
 
x
Echivalentul în USD a sumei fixe aferente yenului japonez:
1USD  110.87500 JPY
 
0.107328USD
x..11.900 JPY 

Echivalentul în USDa sumei fixe aferente lirei sterline:


1GBP  1.32110  0.113543USD
USD

0.085946 GBP...........x 

Prin urmare, valoarea unui DST exprimată în dolari americani este:


1 DST= 0.152043USD+0.439457USD+0.107328USD+0.113543USD+0.582520USD
1 DST=1.394891USD
Valoarea unui DST exprimată, de pildă, în yeni japonezi, se determină astfel:
1DST=1.394891USD
1USD=110.87500 JPY
1DST  1.394891 USD 
1USD  110.87500  1DST  154.6585JPY
 
JPY
DETERMINAREA GRADULUI DE DEVALORIZARE ŞI REVALORIZARE A
MONEDELOR

Problema nr. 1
În anul 1971, dolarul american şi-a modificat conţinutul în aur de la 0,888671g la
0,818513g aur fin. Calculaţi gradul de devalorizare a dolarului american şi de apreciere a aurului.
Rezolvare
Gradul de devalorizare a dolarului american (GdvUSD) se determină astfel:
GdvUSD  Ca0  Ca1 100 ,
Ca
0

unde: Ca0 – conţinutul în aur al dolarului american în momentul t0; Ca1 – conţinutul în aur al
dolarului american în momentul t1.
GdvUSD 0,888671 0,818513
 0,888671 100  7,90%
În anul 1971, dolarul american s-a devalorizat cu 7,90% faţă de perioada anterioară.
Gradul de apreciere a aurului (GapAu) se determină astfel:

G ap Ca0  Ca1
Au
 Ca1 100
G ap Au 0,888671 0,818513
 0,818513 100  8,57%
Aurul s-a apreciat cu 8,57% faţă de dolarul american devalorizat.

Problema nr. 2
La data de 24 octombrie 1969, marca germană şi-a modificat conţinutul în aur de la
0,222168g la 0,242806g aur fin. Determinaţi gradul de revalorizare a mărcii germane şi de
depreciere a aurului.
Rezolvare
Gradul de revalorizare a mărcii germane (GrvDEM) se determină astfel:
Grv DEm  Ca1  Ca0 100 ,
Ca
0

unde: Ca0 – conţinutul în aur al mărcii germane în momentul t0; Ca1 – conţinutul în aur al mărcii
germane în momentul t1.
Grv DE 0,242806  0,222168
M

0,222168 100  9,29%
La data de 24 octombrie 1969, marca germană s-a revalorizat cu 9,29 % faţă de perioada
anterioară.
Gradul de depreciere a aurului (GdpAu) se determină astfel:

Gdp Ca1  Ca0


Au
 Ca1 100
Gdp
Au 0,242806  0,222168
 0,242806
100  8,50%
La data de 24 octombrie 1969, aurul s-a depreciat cu 8,50% faţă de marca germană
revalorizată.

Problema nr. 3
La data de 18 noiembrie 1967, lira sterlină şi-a modificat conţinutul în aur fin de la
2,48828g la 2,13281g, în condiţiile în care dolarul american şi-a păstrat definiţia în aur de
0,888671g (stabilită la data de 31 ianuarie 1934). Calculaţi cursul paritar (oficial) GBP/USD şi,
pe baza acestuia, gradul de modificare a celor două monede.
Rezolvare
a) Se determină cursul paritar (oficial) GBP/USD înainte (momentul t0) şi după
(momentul t1) modificarea conţinutului în aur al lirei sterline, astfel:
 la momentul t0:
GBP
Cp GBP / USD  Ca0
o USD
Ca 0
 la momentul t1:
GBP
Cp GBP /USD  Ca1 ,
1
Ca1 USD
unde: Cp0 GBP/USD, Cp1 GBP/USD – cursul paritar vechi şi respectiv nou; Ca0GBP, Ca1GBP –
conţinutul în aur al GBP, vechi şi respectiv nou; Ca0USD, Ca1USD – conţinutul în aur al USD,
vechi şi respectiv nou (Ca0USD=Ca1USD pentru că dolarul american şi-a păstrat definiţia în aur).
Cpo GBP /USD  2,48828
 2,8000USD / GBP
0,888671

Cp1GBP /USD  2,13281


 2,4000USD / GBP
0,888671
Comparând cursul paritar (oficial) GBP/USD la cele două momente (t0 şi t1), se constată
o devalorizare a lirei sterline şi o repreciere a dolarului american.
b) Pe baza cursului paritar la cele două momente (t0 şi t1), se determină gradul de
devalorizare a lirei sterline (GdvGBP) şi de repreciere a dolarului american (GrpUSD), astfel:

Gdv Cp0  Cp1


GBP
 Cp 100
0

Gdv GBP  2,8000  2,4000 100  14,29%


2,8000
La data de 18 noiembrie 1967, lira sterlină s-a devalorizat cu 14,29% faţă de perioada
anterioară.
G rpUSD Cp0  Cp1
 Cp1 100
G rpUSD 2,8000  2,4000
 2,4000 100  16,67%
La data de 18 noiembrie 1967, dolarul american s-a repreciat cu 16,67% faţă de lira
sterlină devalorizată.

Problema nr. 4
La data de 24 octombrie 1969, marca germană şi-a modificat conţinutul în aur de la
0,222168g la 0,242806g, în condiţiile în care lira sterlină şi-a păstrat definiţia în aur de 2,13281g
(stabilită la data de 18 noiembrie 1967). Calculaţi cursul paritar (oficial) GBP/DEM şi, pe baza
acestuia, gradul de modificare a celor două monede.
Rezolvare
a) se determină cursul paritar (oficial) GBP/DEM, înainte (momentul t0) şi după
(momentul t1) modificarea conţinutului în aur al mărcii germane, astfel:
 la momentul t0:
GBP
Ca0
Cp GBP / DEM
o DEM
Ca
0
 la momentul
t1: Ca
GBP

Cp GBP / DEM 1 ,


1 DEM
Ca 1
unde: Cp0 GBP/DEM, Cp1 GBP/DEM – cursul paritar vechi şi respectiv nou GBP/DEM; Ca0GBP,
Ca1GBP – conţinutul în aur al GBP, vechi şi respectiv nou (Ca0GBP=Ca1GBP pentru că lira sterlină
şi-a păstrat definiţia în aur); Ca0DEM, Ca1DEM – conţinutul în aur al mărcii germane, vechi şi
respectiv nou.
Cpo GBP / DEM 2,13281
 9,6000DEM / GBP
 0,222168
2,13281
Cp1GBP / DEM  0,242806  8,7840DEM / GBP

Comparând cursul paritar (oficial) GBP/DEM la cele două momente (t0 şi t1), se constată
revalorizarea mărcii germane şi deprecierea lirei sterline.
b) Pe baza cursului paritar la cele două momente (t0 şi t1), se determină gradul de
revalorizare a mărcii germane (GrvDEM) şi de depreciere a lirei sterline (G GBP
dp ), astfel:

Grv DE Cp0  Cp1


M  Cp 100
0

Grv DE 9,6000  8,7840


M
 9,6000 100  8,50%
La data de 24 octombrie 1969, marca germană s-a revalorizat cu 8,50% faţă de perioada
anterioară.
Gdp GBP Cp0  Cp1
 Cp1 100
G dp GBP 9,6000  8,7840
 8,7840 100  9,29%
La data de 24 octombrie 1969, lira sterlină s-a depreciat cu 9,29% faţă de marca germană
revalorizată.
DETERMINAREA GRADULUI DE DEPRECIERE ŞI REPRECIERE A MONEDELOR

Problema nr. 1
Pe data de 27 februarie 2019, pe piaţa valutară din Zürich, presupunem un curs de schimb
USD/CHF de: 1USD=1,0009 CHF. Pe data de 30 decembrie 2016, cursul de schimb USD/CHF
s-a situat la nivelul de 1USD=0,9847 CHF. Calculaţi gradul de modificare a celor două monede.
Rezolvare
Pe baza informaţiilor prezentate, se constată deprecierea francului elveţian şi reprecierea
dolarului american.
Gradul de depreciere a francului elveţian (GrpCHF) se determină astfel:
Cv1  Cv0
CHF  100 ,
Gdp
Cv0
unde: Cv1, Cv0 – cursul valutar în momentul t1, respectiv momentul t0

Gdp CH 1,0009  0,9847


F  0,9847 100  1,6452%
Pe data de 27 februarie 2019, pe piaţa valutară din Zürich se constată o depreciere a
francului elveţian cu 1,6452 % faţă de 30 decembrie 2016.
Gradul de repreciere a dolarului american (GrpUSD) se determină astfel:
Cv  Cv0
G USD  1 100
rp
Cv1

Grp USD  1,0009  0,9847 100  1,6185%


1,0009
Pe data de 27 februarie 2019, pe piaţa valutară din Zürich, se constată o repreciere a
dolarului american cu 1,6185% faţă de francul elveţian depreciat.

Problema nr. 2
Pe data de 27 februarie 2019, pe piaţa valutară din Londra, presupunem un curs de
schimb GBP/EUR de 1GBP=1,1620 EUR. Pe data de 27 februarie 2018, cursul de schimb
GBP/EUR s-a situat la nivelul de 1GBP=1,1726 EUR. Calculaţi gradul de modificare a celor
două monede.
Rezolvare
Pe piaţa valutară din Londra se constată deprecierea lirei sterline şi reprecierea monedei
euro.
Gradul de depreciere a lirei sterline (G GBP
dp ) şi de repreciere a monedei euro (Gr
EUR
p) se
determină astfel:
Cv  Cv1
G GBP  0 100
dp
Cv 0
Cv0  Cv1
G EUR  100
rp
Cv1

Gdp GBP  1,1726  1,1620 100  0,9040%


1,1726

Grp EUR  1,1726  1,1620 100  0,9122%


1,1620
Prin urmare, pe data de 27 februarie 2019, pe piaţa valutară din Londra, se constată o
depreciere a lirei sterline cu 0,9040% faţă de data de 27 februarie 2018 şi o repreciere a monedei
euro cu 0,9122% faţă de lira sterlină depreciată.

Problema nr. 3
Pe data de 15 februarie 2019, cursul valutar EUR/RON la Banca Comercială „X” s-a
situat la nivelul de 1EUR=4,7530 RON. Comparativ, pe data de 15 februarie 2018, cursul valutar
EUR/RON, la aceeaşi bancă, s-a situat la nivelul de 1 EUR=4,6590 RON. Calculaţi gradul de
modificare a celor două monede.
Rezolvare
Pe baza informaţiilor prezentate, se constată deprecierea leului românesc şi reprecierea
monedei euro.
Gradul de depreciere a leului românesc (GdpRON) şi de repreciere a monedei euro se
determină astfel:
Gdp
RONCv  Cv
 1Cv 0 100
0
Cv1  Cv0
G EUR
 100
rp
Cv1

Gdp N
RO 4,7530  4,6590
 4,6590 100  2,0176%

Grp
4,7530  4,6590
EUR
4,7530 100  1,9777%
În concluzie, la data de 15 februarie 2019, leul românesc a înregistrat o depreciere cu
2,0176% faţă de data de 15 februarie 2018. Moneda euro s-a repreciat cu 1,9777% faţă de leul
românesc depreciat.

IMPACTUL DEPRECIERII ŞI REPRECIERII MONEDELOR ASUPRA


EXPORTURILOR ŞI IMPORTURILOR

A. Impactul deprecierii monedei naţionale asupra exporturilor


Problema nr. 1
O firmă din Japonia exportă mărfuri în valoare de 500.000USD în SUA, cu decontarea
tranzacţiei comerciale peste 30 de zile. La data încheierii tranzacţiei comerciale, cursul de
schimb USD/JPY s-a situat la nivelul de 1USD=113,30JPY. La data decontării creanţei
comerciale, cursul de schimb USD/JPY a ajuns la nivelul de 1USD=114 JPY.
a) Arătaţi impactul deprecierii yenul japonez asupra exportatorului şi importatorului;
b) În cazul în care firma din Japonia exportă mărfuri în valoare de 56.650.000JPY, arătaţi
impactul deprecierii yenului japonez asupra exportatorului şi importatorului.
Rezolvare
a) Valoarea contractului de export se exprimă în dolari americani.

 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):


- exportatorul japonez ar fi încasat suma de 56.650.000 JPY
(500.000USD 113,30JPY/USD)
- importatorul american ar fi cheltuit suma de 500.000USD

 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):


- exportatorul japonez încasează 57.000.000JPY (500.000USD 114 JPY/USD)
- importatorul american cheltuieşte suma de 500.000USD.
Prin urmare, deprecierea yenului japonez stimulează exporturile exprimate în dolari
americani deoarece exportatorul a încasat, în monedă naţională (depreciată), o sumă mai mare cu
350.000JPY (57.000.000JPY-56.650.000 JPY). Importatorul american plăteşte aceeaşi sumă în
monedă naţională (500.000USD) şi nu este afectat direct de deprecierea yenului japonez.
b) Valoarea contractului de export se exprimă în yeni japonezi
 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):
- exportatorul japonez ar fi încasat suma de 56.650.000 JPY
- importatorul american ar fi cheltuit suma de 500.000USD (56.650.000
JPY:113,30JPY/USD).
 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):
- exportatorul japonez încasează efectiv suma de 56.650.000 JPY
- importatorul american cheltuieşte efectiv suma de 496.930 USD (56.650.000 JPY:114
JPY/USD).
Exportatorul japonez încasează aceeaşi sumă (56.650.000 JPY) şi, prin urmare, nu este
afectat direct de deprecierea monedei naţionale. În schimb, importatorul american înregistrează o
economie (cheltuieşte o sumă mai mică) în sumă de 3070 USD (500.000USD - 496.930 USD),
care îl stimulează să-şi sporească importurile exprimate în yeni japonezi.

B. Impactul reprecierii monedei naţionale asupra exporturilor


Problema nr. 1
O firmă din Marea Britanie exportă mărfuri în valoare de 1.000.000EUR în Franţa. La
data încheierii tranzacţiei comerciale, cursul valutar GBP/EUR s-a situat la nivelul de
1GBP=1,1765 EUR. La data decontării tranzacţiei comerciale, lira sterlină s-a repreciat, cursul
valutar GBP/EUR fiind de 1GBP=1,1830 EUR.
a) Arătaţi impactul reprecierii lirei sterline asupra exportatorului şi importatorului;
b) Arătaţi impactul reprecierii lirei sterline asupra exportatorului şi importatorului, în
condiţiile în care firma din Marea Britanie exportă mărfuri în valoare de 849.978,75 GBP.
Rezolvare
a) Valoarea contractului de export se exprimă în euro.
 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):
- exportatorul din Marea Britanie ar fi încasat suma de 849.978,75 GBP
(1.000.000EUR:1,1765 EUR/GBP).
- importatorul francez ar fi plătit suma de 1.000.000EUR.

 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):


- exportatorul din Marea Britanie încasează efectiv suma de 845.308,54 GBP
(1.000.000EUR:1,1830 EUR/GBP).
- importatorul francez plăteşte suma de 1.000.000EUR.
Reprecierea lirei sterline descurajează exporturile din Marea Britanie, exprimate în euro,
deoarece firma exportatoare încasează o sumă mai mică cu 4670,21 GBP (845.308,54-
849.978,75). Importatorul francez nu este afectat de reprecierea lirei sterline pentru că plăteşte
aceeaşi sumă (1.000.000EUR).
b) Valoarea contractului de export se exprimă în lire sterline.

 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):


- exportatorul din Marea Britanie ar fi încasat suma de 849.978,75GBP.
- importatorul francez ar fi cheltuit suma de 1.000.000 EUR (849.978,75 GBP 1,1765
EUR/GBP).
 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):
- exportatorul din Marea Britanie încasează suma de 849.978,75 GBP.
- importatorul francez cheltuieşte efectiv suma de 1.005.524,86 EUR.
Exportatorul din Marea Britanie încasează aceeaşi sumă (849.978,75 GBP) şi, prin
urmare, nu este afectat de reprecierea monedei naţionale. În schimb, importatorul francez
cheltuieşte o sumă mai mare cu 5.524,86 EUR (moneda sa naţională s-a depreciat), care îl
determină să-şi restrângă importurile din Marea Britanie, exprimate în lire sterline.

C. Impactul deprecierii monedei naţionale asupra importurilor


Problema nr. 1
O firmă din SUA importă mărfuri în valoare de 700.000EUR din Germania. La data
încheierii tranzacţiei comerciale, cursul valutar EUR/USD s-a situat la nivelul de 1EUR=1,0555
USD, iar până la data scadenţei datoriei comerciale, cursul valutar EUR/USD a ajuns la nivelul
de 1EUR=1,0740 USD.
a) Arătaţi impactul deprecierii dolarului american asupra importatorului şi exportatorului.
b) În condiţiile în care firma din SUA importă mărfuri în valoare de 738.850 USD, arătaţi
impactul deprecierii dolarului american asupra părţilor din contract.
Rezolvare
a) Valoarea contractului de import se exprimă în euro
 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):
- importatorul american ar fi cheltuit suma de 738.850 USD (700.000EUR 1,0555
USD/EUR).
- exportatorul german ar fi încasat suma de 700.000EUR.
 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):
- importatorul american cheltuieşte efectiv suma de 751.800 USD (700.000EUR  1,0740
USD/EUR)
- exportatorul german încasează suma de 700.000EUR.
În concluzie, deprecierea dolarului american descurajează importurile americane din
Germania, exprimate în euro, întrucât firma importatoare cheltuieşte o sumă mai mare cu 12.950
USD. În schimb, exportatorul din Germania nu este afectat direct de deprecierea dolarului
american (respectiv reprecierea monedei euro) pentru că încasează aceeaşi sumă (700.000EUR).
b) Valoarea contractului de export se exprimă în dolari americani.

 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):


- importatorul american ar fi plătit suma de 738.850 USD
- exportatorul german ar fi încasat suma de 700.000EUR (738.850 USD: 1,0555
USD/EUR)
 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):
- importatorul american plăteşte efectiv suma de 738.850 USD;
- exportatorul german încasează efectiv suma de 687.942,27 EUR.
În concluzie, importatorul american cheltuieşte aceeaşi sumă (738.850 USD) şi, prin
urmare, nu este afectat direct de deprecierea monedei naţionale (valoarea contractului de import
se exprimă în USD). Exportatorul german încasează o sumă mai mică cu 12057,73 EUR
(moneda naţională s-a repreciat), ceea ce-l determină să-şi restrângă exporturile exprimate în
dolari americani.

D. Impactul reprecierii monedei naţionale asupra importurilor


Problema nr. 1
Pe data de 10 decembrie 2016, o firmă din România a importat mărfuri în valoare de
500.000EUR. La data încheierii tranzacţiei comerciale, cursul de schimb EUR/RON s-a situat la
nivelul de 1EUR=4,5178RON. La data decontării tranzacţiei comerciale, respectiv 15 februarie
2017, leul românesc s-a repreciat, cursul de schimb EUR/RON fiind de 1EUR=4,5075 RON.
Arătaţi impactul reprecierii leului românesc asupra importatorului.
Rezolvare
 la data încheierii tranzacţiei comerciale (t0):
- importatorul ar fi cheltuit suma de 2.258.900RON (500.000EUR 4,5178RON/EUR).
 la data decontării tranzacţiei comerciale (t1):
- importatorul cheltuieşte efectiv suma de 2.253.750 RON (500.000EUR  4,5075
RON/EUR).
În concluzie, importatorul din România cheltuieşte o sumă mai mică cu 5150 RON
(2.253.750 RON - 2.258.900 RON), ca urmare a reprecierii monedei naţionale, ceea ce îl
determină să-şi sporească importurile exprimate în euro.

EXEMPLIFICAREA MECANISMULUI „PUNCTELOR AUR”

Problema nr. 1
O firmă din Germania importă mărfuri în valoare de 50.000USD din SUA. Arătaţi
modalitatea de plată cea mai avantajoasă pentru importator cunoscând următoarele informaţii:
- conţinutul în aur al dolarului american (CaUSD) este de 0,888671g;
- conţinutul în aur al mărcii germane (CaDEM) este de 0,358423g;
- cheltuielile cu remiterea aurului în străinătate reprezintă 1% din valoarea transportului
(sunt suportate de partenerul comercial care iniţiază plata în aur; în problema noastră –
importatorul);
- cursul de schimb USD/DEM pe piaţa valutară din Frankfurt este: a) 1USD=2,51DEM;
b) 1USD=2,49DEM.
Rezolvare
 Se determină cursul paritar USD/DEM (Cp), astfel:

CpUSD / DEM 
CaUSD 0,888671  2,48
 0,358423
Ca
DEM
CpUSD/DEM este: 1USD=2,48DEM
 Se calculează echivalentul în mărci germane a valorii contractului de import
(50.000USD) la cursul paritar:
50.000USD 2,48DEM/USD=124.000DEM
 Se determină mărimea cheltuielilor cu remiterea aurului în străinătate (suportate de
importator):

1% 124.000DEM=1.240DEM
 Punctul superior (de ieşire din ţară) al aurului
este: 124.000DEM+1.240DEM=125.240DEM
Opţiunile importatorului sunt:
Curs valutar USD/DEM Transfer aur Devize
a) 1 USD=2,51DEM 125.240DEM 125.500DEM
b) 1USD=2,49DEM 125.240DEM 124.500DEM
Problema nr. 2
O firmă din Franţa exportă mărfuri în valoare de 100.000 franci elveţieni în Elveţia.
Arătaţi modalitatea de plată cea mai avantajoasă în favoarea exportatorului francez cunoscând
următoarele informaţii:
- conţinutul în aur al francului elveţian (CaCHF) este de 0,290323g;
- conţinutul în aur al francului francez (CaFRF) este de 0,05895g;
- cheltuielile cu remiterea aurului în străinătate reprezintă 1% din valoarea transportului
(sunt suportate de exportator în cazul în care solicită încasarea creanţei în aur);
- cursul de schimb CHF/FRF este: a) 1CHF=4,90FRF; b) 1CHF=4,86FRF.
Rezolvare
 Se determină cursul paritar CHF/FRF (Cp), astfel:

CpCHF / FRF 
CaCHF 0,290323  4,93
 0,05895
Ca
FRF

CpCHF/FRF este: 1CHF=4,93FRF


 Se calculează echivalentul în franci francezi a valorii contractului de export
(100.000CHF) la cursul paritar:
100.000CHF 4,93FRF/CHF=493.000FRF
 Se determină mărimea cheltuielilor cu remiterea aurului în străinătate (suportate de
exportator):

1% 493.000FRF=4.930FRF
 Punctul inferior (de intrare în ţară) a aurului este:
493.000FRF - 4.930FRF =488.070FRF
Opţiunile exportatorului sunt:
Curs valutar CHF/FRF Transfer aur Devize
a) 1CHF=4,90FRF 488.070FRF 490.000FRF
b) 1CHF=4,86FRF 488.070FRF 486.000FRF

TEHNICA CURSURILOR VALUTARE FLUCTUANTE

Problema nr. 1
Reprezentaţi grafic şi interpretaţi sensul şi limitele de intervenţie a Băncii Franţei,
cunoscând următoarele informaţii:
- conţinutul în aur al USD este de 0,818513g;
- conţinutul în aur al FRF este de 0,160g;
- abaterea cursului de schimb de la paritate este limitată la nivelul de  1%.
Rezolvare
 Se determină cursul fix (paritatea monetară) USD/FRF, astfel:
CaUSD 0,818513 5,12FRF /USD
 0,160 
Ca
FRF

 Se determină limita superioară (Ls) şi inferioară (Li) a abaterii cursului valutar de


piaţă de la paritate, astfel:
Ls=Cursul fix+(1% Cursul fix)=5,12+(1%  5,12)=5,1712FRF/USD
Li=Cursul fix-(1% Cursul fix)=5,12-(1%  5,12)=5,0688FRF/USD

În situaţia în care se înregistra creşterea cursului de piaţă USD/FRF cu mai mult de 1%


faţă de cursul fix, Banca Franţei era obligată să intervină pe piaţa valutară pentru readucerea
cursului în marja stabilită. Astfel, Banca Franţei vindea dolari americani şi în contrapartidă
retrăgea moneda naţională (a se vedea figura de mai jos).
În situaţia inversă, respectiv dacă cursul de piaţă USD/FRF scade cu mai mult de 1% faţă
de cursul fix, Banca Franţei era obligată să intervină pe piaţa valutară pentru readucerea cursului
în marja stabilită. Astfel, Banca Franţei cumpăra dolari americani şi în contrapartidă punea în
circulaţie monedă naţională (a se vedea figura de mai jos).

Figura 1.Tehnica cursurilor valutare fluctuante