Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU PSIHOLOGIE – Radu Ștefan

1. Adevărat/fals

1) Temperamentul reprezintă latura dinamico-energetică a personalității – A

2) Temperamentul are caracter dobândit. – F

3) Exista mai multe tipuri de temperament. – A

2.Citește și completează:

Încă din Antichitate, medicii greci Hipocrate și Gelenus, distingeau patru tipuri
temperamentale fundamentale: sangvinic, flegamtic, melancolic și coleric.

Colericul este inegal în manifestări, neliniștit, agitat, impulsiv și uneori chiar


agreisv, făcând risipă de energie. Sangvinicul este vioi, vesel, bine dispus, se
adaptează rapid; este o fire comunicativă care ia ușor decizii, trecând totuși rapid
de la o trăire afectivă la alta. Flegmaticul este calm, imperturbabil, echilibrat
emoțional, răbdător, tolerant, meticulos, cu senimente durabile și se adaptează
mai greu. Melancolicul este emotiv și sensibil, are dificultăți de adaptare,
capacitate de lucru redusă, înclinat spre reverie și interiorizare, compensând
insuccesele prin închiderea în sine.

Notă (un pic cam aleatoriu, știu, dar mi se pare prea interesant să nu mă
autocaracterizez pe baza acestor temperamente): aș spune că aș îndeplini toate
condițiile temperamentului flegmatic și în mare parte și sangvinic iar pe lângă
acestea, și coleric, caracterizat de energie și de dăruirea cu pasiune unei idei sau
cauze. Vă mulțumesc dacă ați citit și asta, era mai mult pentru mine. 😇

3. Grilă cu raspuns corect:

1) După C.G.Jung, persoanele care sunt retrase, liniștite, distante și cu o fire


închisă sunt: introverte

2) După I.P.Pavlov, tipul puternic, echilibrat și mobil corespunde cu tipul


temperamental: sangvinic
3) Reluând teoria lui C.G.Jung, H.Eynsenck asociază tipul temperamental
flegmatic, ca fiind: introvertul stabil.

Notă 2: cu acestea spuse, fiind caracterizat de introvertism și de extrovertism, aș


fi ambivertit?