Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE LUCRU – CLASA A X-a

BALANŢA DE VERIFICARE

1. Enumeraţi funcţiile balanţei de verificare.


2. Clasificaţi balanţele de verificare după numărul etaloanelor de evidenţă.
3. Se dau următoarele solduri iniţiale la data de 1 ianuarie 2020:
Elemente patrimoniale de activ Elemente patrimoniale de pasiv
Marfuri ( 371 ) 4.000 Capital social (1012) 9.000
Clienti ( 411 ) 3.000 Prime de aport (1043) 1.000
Disponibil la banci (5121) 11.000 Furnizori (401 ) 8.000
Total activ 18.000 Total pasiv 18.000
Operatiile din cursul lunii ianuarie 2020 sunt:
1. La data de 7.01.2020 are loc incorporarea primelor de aport la capitalul social, conform hotararii A.G.A.
2. La data de 21.01.2020 se incaseaza o creanta de la clienti 2.000 lei, prin disponibilul de la banca, conform
Ordinului de Plata.
Cerinte:
1. Să se efectueze analiza contabilă scurtă a celor 2 operaţii.
2. Să se întocmească registrul – jurnal.
3. Să se întocmească registrul Cartea mare (înregistrarea sistematică în conturi).
4. Să se întocmească Balanţa de verificare la 31 ianuarie 2020.

1. Analiza contabilă: Op.1


C.C 1043 prime de aport P / - / D 1000
1012 capital social P / + / C 1000
F.C 1000 1043=1012 1000

Analiza contabilă: Op.2


C.C 411 clienți A / - / C 2000
5121 disponibil la bănci A / + / D 2000
F.C 2000 5121=411 2000

2. Intocmirea Registrului Jurnal


REGISTRU JURNAL
Nr.
Pagina 1
Nr Data Document Simbol cont Sume
. (fel, nr., data) Explicatii
crt Debito Credito Debitoare Creditoare
r r
1. 7.01 Hotărâre Incorporare prime aport la 1043 1012 1000 1000
AGA capital social
2. 21.01 OP Încasare creanță de la clienți 5121 413 2000 2000
X Total X X 3000 3000
3) Intocmirea Registrului Cartea Mare (înregistrarea sistematică în conturi)
D 1012 C D 1043 C
SI 9000 (1) 1000 SI 1000
(1) 1000 RD 1000 RC 0
RD 0 RC 1000 TSD 1000 TSC 1000
TSD 0 TSC 10000

SFC=10000 /

D 411 C D 5121 C
SI 3000 (2) 2000 SI 11000 RC 0
RD 0 RC 2000 (2) 2000 TSC 0
TSD 3000 TSC 2000 RD 2000
TSD 13000

SFD= 1000 SFD= 13000

D 371 C D 401 C
SI 4000 RC=0 RD=0 SI= 8000
RD=0 SFC=0 TSD=0 RC=0
SFD=4000 TSC=8000
SFD= 4000 SFC= 8000
4) Intocmirea Balanţei de verificare
…………………………….
Unitatea BALANŢA DE VERIFICARE
La data de …………………………………………….
Simbol Denumirea contului SUME DIN PERIOADA RULAJE ALE TOTAL SUME SOLDURI FINALE
cont PRECEDENTĂ PERIOADEI
CURENTE
D C D C D C D C
1012 CAPITAL SOCIAL - 9000 0 1000 0 10000 - 10000
1043 PRIME DE APORT - 1000 1000 0 1000 1000 - -
411 CLIENȚI 3000 - 0 2000 3000 2000 1000 -
5121 DISP. LA BĂNCI 11000 - 2000 0 13000 0 13000 -
371 MARFURI 4000 - 0 0 4000 0 4000 -
401 FURNIZORI - 8000 0 0 0 8000 - 8000
TOTAL 18000 18000 3000 3000 21000 21000 18000 18000

REZOLVARE- RADU ȘTEFAN

1. Funcția de control ; funcția de a realiza concordanța dintre conturile analitice și cele


sintetice ; funcția de grupare și centralizare a datelor din conturi ; funcția de analiză a
activității economice ; realizează legatura dintre cont și bilanț

2. – Balanțe de verificare analitice pentru conturi cu un singur etalon de evidență (bănesc)


- Balanțe de verfiicare analitice pentru conturi cu două etaloane de evidență (natural și
bănesc)