Sunteți pe pagina 1din 2

Iustin Martirul şi filosoful- Apologia a II-a în favoarea creştinilor

(Către Senatul roman)

Adresându-se romanilor Sfântul Iustin îi numeşte fraţi, chiar dacă aceştia îi prigonesc şi îi fac să
pătimească.

Spre calea cea bună creştinii îi conduc pe oameni. Astfel, o femeie oarecare, soţie a unui bărbat desfrânat,
a fost şi ea, înainte, la fel de desfrânată. Dar, de când L-a aflat pe Hristos ea s-a cuminţit şi încearcă să-l
facă şi pe soţul ei să se cuminţească amintindu-i despre această învăţătură.

Când vreun om vrea să mărturisească ceva despre creştini, el trebuie să ia mai înainte cunoştinţa
învăţăturii despre Iisus Hristos, înainte de a zice că aceştia sunt atei sau impii. Dacă el prigoneşte fără să
fi luat la cunoştinţă învăţătura lui Hristos, el este un om înrăit.

Creştinii mărturisesc învăţătura lui Hristos fără teamă în faţa tribunalelor, în timpul cercetării lor de către
romani, deoarece sunt conştienţi că Dumnezeu a creat lumea pentru neamul omenesc. Dacă toţi creştinii
s-ar omorî pe ei înşişi, pentru a dizolva învăţătura dumnezeiască, ei ar fi de vină înaintea lui Dumnezeu,
pentru că El nu vrea acest lucru. Pentru aceasta creştinii mărturisesc adevărul pentru a se strădui să-i îi
elibereze pe ceilalţi de la nedreptele lor prejudecăţi.

Autorul arată că toată lumea a fost creată de Dumnezeu, pe care El a încredinţat-o îngerilor. Unii dintre
îngeri au căzut în păcate cu femei şi au dat naştere la copii, care sunt demonii. Aceştia au semănat printre
oameni ucideri, războaie, adultere, desfrânări şi tot felul de răutăţi.

Părintele universului, fiind nenăscut, nu are nici un nume pozitiv; căci acela căruia i se dă un nume
oarecare, trebuie să aibă pe cineva mai în vârstă ca el, care să-i dea acest nume. Fiul Său este Hristos care
s-a născut dintru El. Hristos s-a făcut om pentru oamenii care vor crede în El şi pentru nimicirea
demonilor. Iar toate acestea se întâmplă în prezent, pentru că în cetate au existat mulţi îndrăciţi pe care
exorciştii, magicienii sau vrăjitorii n-au reuşit să-i vindece, însă creştini da.

Creştinismul depăşeşte orice altă învăţătură omenească, deoarece îl au pe Hristos întreg Cuvântul, care s-a
arătat. Până şi Socrates i s-au adus aceleaşi învinuiri ca şi creştinilor deoarece se credea că el vrea să
introducă nişte zei noi, şi că, prin aceasta îi nesocoteşte pe cei existenţi. Astfel el învăţa că nu este uşor să-
L găseşti pe pe Părintele şi Creatorul tuturor, însă când L-ai găsit, să vorbeşti despre El tuturora. Tocmai
acest lucru L-a făcut Hristos în lume!

Fiecare om va muri, iar de aceea şi creştinii, ştiind acest lucru, ei nu se tem de moarte, pentru că trăiesc o
viaţă bineplăcută lui Dumnezeu. Acest fapt l-a făcut şi pe Sfântul Iustin să înşeleagă că ei nu trăiesc în
răutate şi poftă trupească.

1
Acesta scriere valoareaza mai mult decat ceea ce au scris Sotades- poet din vremea lui Ptolemeu,
Philaenis- o poeta contemporana cu Isocrates , Archestrate- contemporan cu Aristotel, Epicur si alti poeti.

Demonii sunt cei care scornesc diferite învăţături spre a-i îndepărta pe creştini de la credinţa lor. Sfântul
Iustin mărturiseşte că este creştin şi că-L mărturiseşte pe Dumnezeu şi pe Cuvântul care a împrăştiat
sămânţa adevărului în lume.