Sunteți pe pagina 1din 35

1) Care dintre urmatoarele reguli trebuie respecatete in Excel?

  1. numele unei functii trebuie scris obligatoriu cu majuscule

  2. in functii se pot folosi numai adrese absolute de casute

  3. nu se lasa spatii intre numele functiei si argumente

  4. argumentele unei functii pot fi incluse intre diferite tipuri de paranteze  


Greşit Difficulty: Easy72% got this correct
 
2) Programele de calcur tabelar:
 
  1. integreaza facilitatile de lucru cu depozitele de date
  2. nu permit reprezentarea grafica a datelor
  3. permit realizarea de simulari in grafice (Ratat)
  4. permit organizarea datelor in baze de date  
Greşit Difficulty: Easy88% got this correct
 
3) Programele de calcul tabelar:
 

  1. integreaza facilitati de lucru cu tabele (Ratat)

  2. permit reprezentarea grafica a datelor (Ratat)

  3. nu sunt recomandate pentru realizarea de simulari in tabele

  4. nu permit organizarea in baze de date a unor volume mari de date (Raspunsul dvs.)


Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
4) Excel este:
 
  1. un prgram de calcul tabelar  
  2. un sistem de gestiune a bazelor de date (Ratat)
  3. un program de prezentari grafice
  4. un browser web
Greşit Difficulty: Easy98% got this correct
 
5) Excel face parte din:
 

  1. MS Office

  2. SO Windows  
  3. MS Visual Studio

  4. Lotus 123
Greşit Difficulty: Easy73% got this correct
 
6) In foile de calcul excel,casutele sunt referite prin:
 
  1. adrese absolute (Ratat)
  2. nume
  3. adrese relative  
  4. adrese mixte (Ratat)
  5. bookmark-uri
Greşit Difficulty: Easy86% got this correct
 
7) In foile da calcul Excel,adresele casutelor pot fi:
 

  1. logice

  2. fizice (Raspunsul dvs.)

  3. relative (Ratat)

  4. absolute (Ratat)

  5. mixte (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy97% got this correct
 
8) Cu referire la Excel,care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
  1. intr-un registru de lucru,numarul foilor de calcul nu poate fi mai mare ca 3
  2. intrun registru de lucru foile de calcul pot fi redenumite  
  3. intr-un registru de lucru,utilizatorul poate adauga sau sterge foi de calcul (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
9) Care dintre urmatoarele constructii sunt adevarate?
 

  1. sheet2!C34 (Ratat)

  2. [sheet2!C34]

  3. [situatie_scolara.xls]Anu_1IF6 (Raspunsul dvs.)

  4. A:B (Ratat)

  5. A:C34
Greşit Difficulty: Easy87% got this correct
 
10) In casutele foilor de calcul Excel,pot fi introduse:
 
  1. date numerice (Ratat)
  2. siruri de caractere (Ratat)
  3. metadate (Raspunsul dvs.)
  4. formule (Ratat)
  5. functii (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy84% got this correct
 
11) Tipul datelor din casutele foilor excel este determinat de:
 

  1. primul caracter introdus

  2. rezultatul evaluarii functiilor sistem folosite  

  3. rezultatul evaularii formulei folosite


Greşit Difficulty: Easy74% got this correct
 
12) Care sunt adevarate?
 
  1. intr-o casuta se poate scrie pe mai multe rinduri (Ratat)
  2. optiunea wrap text blocheaza scrierea pe mai multe rinduri,in aceeasi casuta (Raspunsul dvs.)
  3. optiunea merge cell fuzioaneaza mai multe casute (Ratat)
  4. in casute nu este posibila alinierea pe verticala
Corect Difficulty: Easy60% got this correct
 
13) Formatarea datelor din foile de calcul excel poate fin realizata:
 

  1. in functii de anumite conditii stabilite de utilizator

  2. dupa anumite sabloane oferite de sistem

  3. folosind numai comenzile din meniul Format


Greşit Difficulty: Easy75% got this correct
 
14) IN excel protejarea poate fi realizata la nivel de:
 
  1. registru de lucru (Ratat)
  2. foaie de calcul  
  3. casute (Ratat)
  4. folder
Greşit Difficulty: Easy75% got this correct
 
15) In excel,formulele:
 

  1. sunt elemente de baza a unei foi de calcul (Ratat)

  2. efectueaza numai calcule aritmetice simple (Raspunsul dvs.)

  3. sunt precedate intotdeauna de semnul %

  4. sunt construite de utilizator (Ratat)


Greşit Difficulty: Easy68% got this correct
 
16) In excel,formulele:
 
  1. Contin valori si operatori
  2. pot contine numere,date calendaristice,texte  
  3. nu pot contine operatorii % si ^
Greşit Difficulty: Easy76% got this correct
 
17) In excel functiile:
 

  1. sunt formule predefinite (Ratat)

  2. sunt foarte greu de editat

  3. permit executarea rapida a unor calcule complexe  

  4. sunt precedate de semnul= (Ratat)


Corect Difficulty: Easy77% got this correct
 
18) In excel,formulele sunt formate din:
 
  1. nume(cuvinte rezervate stabilite de utilizator)
  2. argumente incluse intre paranteze patrate
  3. nume(cuvinte rezervate de semnul =)
Greşit Difficulty: Easy89% got this correct
 
19) In excel prin operatiile de copiere adresele absolute se modifica?
 

  1. nu

  2. da
  3. da,dar numai cind sunt combinate cu adresele relative  
Greşit Difficulty: Easy85% got this correct
 
20) In memoria interna,o data calendaristica Excel este reprezentata:
 
  1. ca un numar
  2. ca un sir de caractere
  3. printr-o formula speciala  
Corect Difficulty: Easy96% got this correct
 
21) Argumentele functiilor excel sunt incluse intre caracterele:
 

  1. [ ]

  2. { }

  3. ()
Greşit Difficulty: Hard49% got this correct
 
22) In excel,argumentele functiilor pot fi
 
  1. nume atribuite zonelor din foaia de calcul (Ratat)
  2. expresii logice (Ratat)
  3. alte functii  
  4. constante (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy90% got this correct
 
23) La modificarea continutului unei casute are loc:
 
1. refacerea automata a graficului,in care este reprezentata valoarea din casuta
 
respectiva (Ratat)
  2. recalcularea automata a formulelor si functiilor,in care este referita celula respectiva  
3. recalcularea automata numai a formulelor( nu si a functiilor)in care este referita casuta
 
respectiva
Greşit Difficulty: Easy84% got this correct
 
24) Protejarea unei foi de calcul asigura:
 
  1. evitarea riscului deterioararii voluntare a aplicatiilor (Ratat)
  2. evitarea riscului deteriorarii involuntare a aaplicatiilor  
  3. imprimarea mai rapida si sigura a tabelelor
Greşit Difficulty: Easy71% got this correct
 
25) Functiile financiare permit:
 

  1. realizarea unor game variate de calcule (Ratat)

  2. realizarea de analize economico financiare  

  3. extragerea dintr-un tabel a valorilor maxime si cele minime

  4. calculul amortizarii (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy66% got this correct
 
26) In excel care dintre urm enunturi sunt adevarate?
 
  1. argumentele functiilor pot fi si alte functii
  2. in functiile financire argumentele se refera la aceeasi per de timp  
  3. functiile statistice trebuie sa aiba 3 argumente:grup intrare;cimp;grup criterii
  4. functia SUM() stabileste media aritmetica a valorilor dintrun domeniu de casute
Nu a răspuns Difficulty: Easy55% got this correct
 
27) Sunt adevarate:
 

  1. in calculul anuitatilor se folosesc varsaminte egale in intervale regulate de timp (Ratat)

  2. in calculul amortizarilor se foolosesc varsaminte inegale (Ratat)


3. functia Vlookup permite cautarea pe verticala a unei valori in coloana cea mai dreapta a
 
unui domeniu dintr-o tabela
Greşit Difficulty: Easy76% got this correct
 
28) In excel ,rata de rambursat dintr-un credit se determina cu ajutorul functiei:
 
  1. =PMT()
  2. =RATE()
  3. =IRR()  
  4. =FV()
Greşit Difficulty: Easy78% got this correct
 
29) In excel,care dintre urm enunturi sunt adevarate?
 

  1. pentru calculul amortizarolor se folosesc functii construite de utilizator

  2. =RATE() este functia care calculeaza procentul dobinzii pentru o anuitate


  3. =RATE() este functia ce calculeaza rata periodica de rambursare a unui credit  
Nu a răspuns Difficulty: Easy61% got this correct
 
30) In excel,comezile pot fi apelate din:
 
  1. meniuri si submeniuri (Ratat)
  2. pitograme din linii de intrumente(standart,formating) (Ratat)
  3. meniul rapid,contextual
Corect Difficulty: Easy74% got this correct
 
31) Care dintre urm constructii sunt corecte din punct de vedere sintactic?
 

  1. =DSUM(D2:D22,2,C2>0)

  2. NPER(D2:D22)

  3. =RATE(D2:D22,2,C2>0)

  4. =VLOOKUP(A40,A2:D35,3)
0 Puncte întrebare (Non Întrebări Graded)  
Difficulty: Hard0% got this correct
 
32) CE realizeaza functia if?
 
  1. calculul mediei aritmetice pentru valori>5
  2. capacitateaa unei casute,daca aceasta contine un text
  3. data curenta in functie de data calendaristica la care a fost salvat registru de lucru
Greşit Difficulty: Easy74% got this correct
 
33) In excel,care dintre aceste constructii dau acelasi rezultat
 

  1. =(B3+C3+D3+E3)/4 (Ratat)

  2. =SUM(B3:E3)/4 (Ratat)

  3. =AVERAGE(B3:E3) (Ratat)

  4. =(B3:E3)/4 (Raspunsul dvs.)
Nu a răspuns Difficulty: Easy54% got this correct
 
34) care dintre urma functii sunt corecte?
 
  1. =IF(A11>0."X","Y") (Ratat)
  2. =IF(cantitatea>0,E7,F7)
  3. =IF(A11=0,0,IF(AND(A11>0,A11<5)),"E11","F11")
  4. =IF(A11=0,O,IF(AND(A11>0,A11<5),B11*0.2,B11*0.3)) (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy57% got this correct
 
35) O casuta din foaia de calcul poate fi identificata prin:
 

  1. adrese absolute (Ratat)

  2. adrese mixte (Ratat)

  3. adresa logica

  4. adresa relativa (Ratat)

  5. un nume atribuit in prealabil (Ratat)


Nu a răspuns Difficulty: Easy85% got this correct
 
36) Pentru calculul amortizarii se folosesc functiile:
 
  1. =SLN() (Ratat)
  2. =PMT()
  3. =DDB() (Ratat)
  4. =SYD() (Ratat)
  5. =SUM()
Greşit Difficulty: Easy87% got this correct
 
37) Reprezentarea structurii profitului anual pe cele patru trimestre se realizeaza intr-un grafic de
tip:
 

  1. line

  2. pie

  3. area  
Nu a răspuns Difficulty: Easy62% got this correct
 
38) In fereastra unei functii excel se afiseaza:
 
  1. formatul functiei (Ratat)
  2. descrieres succinta a fucntiei (Ratat)
  3. zone distincte pentru argumentele functiei (Ratat)
  4. rezultatul obtinut la precedenta executie a functiei
Greşit Difficulty: Easy69% got this correct
 
39) Care dintre urm functii intra in categoria functiilor statistice?
 

  1. =AVERAGE() (Ratat)

  2. =SUM()

  3. =COUNT() (Ratat)

  4. =MIN() (Ratat)

  5. =RATE() (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Easy66% got this correct
 
40) Care enunturi sunmt adev?
 
  1. in calculul anuitatilor se folosesc varsaminte egale si intervale regulate de timp
  2. nr de per si rata dobinzii trebuie sa se refere la acelasi interval de timp
  3. functia PMT() calculeaza valoarea viitoare pentru o serie de incasari  
Nu a răspuns Difficulty: Easy69% got this correct
 
41) Care sunt adev>?
 
1. funstia VLOOKUP efectueaza cautarea pe verticala a unui element in coloana cea mai
 
din stinga a unui domeniu intr-o tabela indexata (Ratat)
  2. functia LOOKUP este folosita pentru cautarea valorilor dintr-un vector sau matrice (Ratat)
3. Functia VLOOKUP efectueaza cautarea pe verticala a unui element din coloana cea mai
 
din dreapta a unui domeniu dintr-o tabela indexata
4. funtia VLOOkUP efectueaza cautarea pe orizontala a unui elemnet in prima linie dintr-o
 
tabela indexata
Nu a răspuns Difficulty: Easy59% got this correct
 
42) Pentru care dintre componentele excel sunt disponibili asistenti wizard?
 
  1. grafice (Ratat)
  2. functii (Ratat)
  3. baze de date
  4. foi de calcul
  5. formule
Nu a răspuns Difficulty: Easy91% got this correct
 
43) Care sunt adevara?
 
  1. dupa realizare un grafic execl poate fi modificat folosind optiunile meniului chart (Ratat)

  2. modificarea datelor din foaia de calcul determina si modificarea graficelor (Ratat)

  3. modificarea datelor din foaia de calcul nu influenteaza graficele create anterior


Nu a răspuns Difficulty: Easy70% got this correct
 
44) Un program de calcul tabelar performat trebuie sa permita:
 
  1. lucru simultan cu mai multe tabele (Ratat)
  2. reprezentarea grafica a datelor (Ratat)
  3. folosirea tehnicii de legare si incorporare prin DDE si OLE (Ratat)
  4. blocarea functiilor predefinite pentru calcule financare
Nu a răspuns Difficulty: Easy79% got this correct
 
45) In excel in casutele foilor de calcul se introduc:
 

  1. date numarice (Ratat)

  2. siruri de caractere (Ratat)

  3. date calendaristice (Ratat)

  4. formule (Ratat)

  5. functii (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy90% got this correct
 
46) In excel,specificarea Preturi!B45 indica:
 
  1. un domeniu de causte cu numele Preturi!B45
  2. casuta B45 din foaia de calcul Preturi
  3. casuta B45 este numita Preturi  
Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
47) care enunturi sunt adevarate:
 

  1. foaia de calcul este similara cu registrul de lucur

  2. un grafic poate fi salvat numai in foaia de calcul care contine datele reprezentative

  3. registrul de lucru este un fisier .xls (Ratat)

  4. datele calendarristice sunt reprezentate in memoria interna ca numere  


Nu a răspuns Difficulty: Easy76% got this correct
 
48) Programele de calcul tabelar:
 
  1. sunt produse integrate care permit lucrul cu tabele,baze se date,grafice (Ratat)
  2. preiau din sarcina functionarilor lucrarilor de rutina (Ratat)
  3. preiau din sarcina utilizatorilor partea creativa a unei aplicatii
Greşit Difficulty: Easy93% got this correct
 
49) Prin operatiile de copiere sua mutare adresele absolute se modifica?
 

  1. da

  2. nu

  3. de cele mai multre ori  


Greşit Difficulty: Easy77% got this correct
 
50) Intrun grafic de tip column sau bar,seriile de date sunt reprezentate pe :
 
  1. axa Oy
  2. axa Ox
  3. ambele axe  
Nu a răspuns Difficulty: Easy79% got this correct
 
51) interogarea unei baze de date pentru a obtine rezultatele intr-o zona distincta,presupune
existenta/definirea urmatoarelor zone;
 

  1. zona datelor de intrare (Ratat)

  2. zona datelor de iesire (Ratat)

  3. zona criteriilor (Ratat)

  4. zona datelor protejate


Nu a răspuns Difficulty: Easy73% got this correct
 
52) Sortarea bazelor de date in excel se poate realiza dupa:
 
  1. trei chei (Ratat)
  2. 2 chei (Ratat)
  3. o singura cheie (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy67% got this correct
 
53) Cheile de sortare pot fi:
 

  1. un cimp din structura bazei de date (Ratat)

  2. mai multe cimpuri din structura bazei de date (Ratat)

  3. cimpuri din afara bazei de date

  4. expresii logice
Nu a răspuns Difficulty: Easy84% got this correct
 
54) Optiunea de sortare la un moment dat poate fi:
 
  1. ascending (Ratat)
  2. descendind (Ratat)
  3. ascending si descending
Nu a răspuns Difficulty: Easy83% got this correct
 
55) simularile in tabelele de simulare pot fi realizate in functie de:
 

  1. o variabila (Ratat)

  2. doua variabile (Ratat)

  3. oricite variabile
0 Puncte întrebare (Non Întrebări Graded)  
Difficulty: Hard0% got this correct
 
56) Ce realizeaza functia logica if?
 
  1. calculul mediei aritmetice simple
  2. indica tipul datei continute de-o casuta a foii de calcul
  3. calculul mediei geometrice
  4. calculul mediei astronomice
Nu a răspuns Difficulty: Easy58% got this correct
 
57) Ce implicatii are regula"in formule si functuii nu se folosesc constante"?
 

  1. obtinerea unui model inestetic

  2. solicita de fiecrae date rescrierea formulelor sau fucntiilor (Ratat)

  3. conduce la rezultate eronate

  4. elimina facilitatile potentiale de simulare (Ratat)


Nu a răspuns Difficulty: Easy66% got this correct
 
58) Cum se dispun componentele unui model de rezolvare in foaia de calcul>?
 
  1. in cascada Niagara
  2. in foi de calcul diferite (Ratat)
  3. in cascada in cadrul aceleasi foi de calcul (Ratat)
  4. in fisiere de data
Corect Difficulty: Easy71% got this correct
 
59) Care dintre urm formule si functii sunt corecte?
 
1. =SUM(cant1/IF(cant1<="" span="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing:
 
border-box;">
  2. =IF(AB3>10,50,IF(B35<2,"BINE")

  3. =SUM(cantitatea)
Greşit Difficulty: Easy98% got this correct
 
60) Care functie calculeaza madia aritmetica simpla?
 
  1. STD
  2. AVERAGE
  3. MAS  
0 Puncte întrebare (Non Întrebări Graded)  
Difficulty: Hard0% got this correct
 
61) Care dintre urm functii determina primele 3 valori dinto zona a foii de calcul
 

  1. average

  2. min

  3. count

  4. max (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Easy81% got this correct
 
62) O pers fizica isi deschidde cont la o banca cu capitalizare.Lunar se depun 80 de
ron.Presupunind ca rata dobinzii va fi constatnta,ce functii folositi pentru a afla valoarea
capitalizata dupa 5 ani?
 
  1. fv
  2. irr
  3. pv  
  4. nici una
Corect Difficulty: Easy84% got this correct
 
63) O pers fizica vrea sa ia imprumut de la o banca ,cu rambursare 10 ani,in conditiile in care isi
permite sa plateasca lunar o rata de 100 RON.In conditiile in care rata dobinzii va fi
neschimbata (7%),ce functii folositi pentru  a afla valoarea maxima a creditului de care paote
beneficia in prezent persoana in cauza?
 

  1. max

  2. fv

  3. pv

  4. nici una
Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
64) Care dintre urm functii sunt financiare?
 
  1. if
  2. CREDIT
  3. IRR (Ratat)
  4. STD
  5. DDB  
  6. FV (Ratat)
  7. DEBIT
Corect Difficulty: Easy64% got this correct
 
65) Care zone sunt necesare pentru realizarea operatiunii de soratre?
 

  1. zona criteriilor

  2. zona de iesire

  3. zona de intrare(datele)
Nu a răspuns Difficulty: Easy86% got this correct
 
66) Care dintre umatoarele enunturi sunt corecte?
 
1. IRR determina rata interna de rentabilitate pentru o serie de venituri generate de o
 
investitie (Ratat)
  2. SLN calculeaza suma logaritmului natural
  3. IF caluculeaza intrarea fortata de valuta
  4. DDB calculeaza amortizarea dupa met degresiva (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy81% got this correct
 
67) Sa presupunem ca sa realizat o investitie care aduce in urrmatoarii 3 ani incasarile:in
2008,3500RON;in 2009,105000 RON; in 2010,5200 RON.Ce functie financiara sse
utilizeaza pentru a determina valoarea neta a investitiei?
 

  1. irr

  2. PV

  3. NPV

  4. FV  
Corect Difficulty: Easy89% got this correct
 
68) Sa presupunem ca s-a realizat o investitie care aduce in urmatorii 3 ani incasarile:in anul
2008,8ROn;in anul 2009,7 Ron,in anul 2010,6,5 ron.Ce funstie financiara se utilizeaza pentru
a estima eficienta investitiei realizate,sub aspectul ratei de rentabilitate?
 
  1. NPV
  2. MAX
  3. IRR
  4. RATE
Greşit Difficulty: Hard49% got this correct
 
69) zONA ocupata de un tabel de simulare trebuie sa contina :
 

  1. formula de calcul (Ratat)

  2. valorile de intrare pentru variabile (Ratat)

  3. zona pentru rezultate (Ratat)

  4. zona de criteriu

  5. zona de iesire (Raspunsul dvs.)


Greşit Difficulty: Easy79% got this correct
 
70) Dupa inserarea liniei intr-un tabel,formulele se actualizeaza automat?
 
  1. nu
  2. da
  3. numai daca sau folosit referinte absolute  
Nu a răspuns Difficulty: Easy58% got this correct
 
71) Urmatoarele elemente pot constitui argumente pentru functia SUM?
 

  1. un nume atribuit unei zone din foaia de calcul (Ratat)

  2. o adresa absoluta (Ratat)

  3. un sir de caractere
Nu a răspuns Difficulty: Easy56% got this correct
 
72) Urm elemente pot constitui argumente pentru functia PV:
 
  1. o alta functie PV
  2. un nume atribuit unei casute din foaia de calcul (Ratat)
  3. o adresa absoluta (Ratat)
  4. un grup(o zona) de casute
Nu a răspuns Difficulty: Easy59% got this correct
 
73) Urmatoarele calcule sunt realizate de functii financiare:
 

  1. amortizarea imobilizarilor dupa mnet liniara (Ratat)

  2. abaterea medie patratica a vol dintro lista

  3. rata medie a profitului

  4. vaoarea viitoare a unei investitii curente (Ratat)


Corect Difficulty: Easy67% got this correct
 
74) Intr-o baza de date realiztata intr-n program d ecalcul tabelar o coloana este
 
  1. o inregistrare
  2. o componenta a bazei de date
  3. structura bazei de date
  4. un atribut
Greşit Difficulty: Easy78% got this correct
 
75) intr-o baza de date realizata intrun program de calcul tabelar,o linie reprezinta:
 

  1. o inregistrare

  2. un atribut

  3. un cimp  
Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
76) Extragerea de informatii dintro baza de date ntro alta zona a foii de calcul presupune:
 
1. numai definirea zonei de criteriu,care sa indice conditia ce trebuie sa o indeplineasca
 
inregistrarile
  2. definirea zonei criteriu si a zonei de iesire
  3. utilizarea optiunilor AUtofilter  
Greşit Difficulty: Easy82% got this correct
 
77) Ce restrictii trebuie sa respecte zona criteriu creata pentru interogarea unei baze de date?
 

  1. sa cuprinda cel putin 3 coloane

  2. numele cimpului la care se refera conditia sa fie identic cu cel din structura bazei de date

  3. sa precizeze clar tipul inerogarii  


Greşit Difficulty: Easy69% got this correct
 
78) Stergerea unei inregistrati dint-o baza se realizeaza prin:
 
  1. stergerea liniei corespunzatoare din foaia de calcul
  2. folosirii comenzii adecvate din meniul data
  3. folosirea tastei delete sau backspace  
Nu a răspuns Difficulty: Easy70% got this correct
 
79) Modificarea unei inregistrari dintro baza de date se realizeaza :
 

  1. prin introducerea unei valori noi in casuta corespunzatoare cimpului modificat (Ratat)

  2. prin folosirea comenzii edit(f2) (Ratat)

  3. prin folosirea comenzii corespunzatoare din meniul tools


Nu a răspuns Difficulty: Hard47% got this correct
 
80) Un tabel de simulare este:
 
  1. o baza de date speciala
2. o zona din foaia de calcul alcatuita din cel putin 2 coloane(sau 2 linii ) si o formula de
 
calcul
3. un instrumenst de urmarire a impactului modificarii valorii unei var asupra unei formule
 
de calcul (Ratat)
  4. o modalitate de concretizare a intrebarilor "What If" (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy63% got this correct
 
81) Un tabel de simulare trebuie sa contina obligatoriu:
 

  1. o formula de calcul (Ratat)

  2. texte explicative

  3. un grup de asute libere pentru afisarea rezultatelor (Ratat)

  4. un ansambu de valori pentru una sau 2 var (Ratat)


Corect Difficulty: Easy69% got this correct
 
82) Intrun tab de simulare cu 2 variabile:
 
  1. valorile celor 2 var se scriu pe primele 2 coloane
  2. formula de calcul trebuie sa fie obligatoriu o functie
3. formnula de calcul se scrie la intersectia primului rind cu prima coloana din zona
 
rezultatelor
Nu a răspuns Difficulty: Easy55% got this correct
 
83) Pentru realizarea de simulari intrun tabel cu o variabila:
 

  1. trebuie introduse valori pentru variabila pe prima coloana/linie (Ratat)

  2. pot fi preciztae 128 de valori maxim

  3. trebuie sa exitse o situatie initiala de pornire (Ratat)

  4. trebuie definita o zona de criteriu pentru specifiacrea restrictiilor


Greşit Difficulty: Easy68% got this correct
 
84) Care dintre urm adrese de casute sunt incorecte?
 
  1. AX1254
  2. MXI23
  3. DATE?A1
  4. 500:600  
Nu a răspuns Difficulty: Easy67% got this correct
 
85) In functia Vlookup:
 

  1. cautarea se poate realiza atit pe orizontala cit si pe verticala

  2. etse obligatoriu ca zona de cautare sa aiba atribyuit un nume


  3. al treilea argument indica de pe ce coloana se preia valoarea cautata (Ratat)

  4. argumentul false,plasat la sfirsit,indica realizarea unei cautari exacte (Ratat)


Nu a răspuns Difficulty: Hard26% got this correct
 
86) Interogarea bazei de date prin Autofilter:
 
  1. nu permite extragerea rezultatelor intro alta zona (Ratat)
  2. asigura vizualizarea inregistrarrilor care indeplinesc conditiile de filtrare indicate (Ratat)
  3. trebuie definita in foaia de calcul o zona care contine conditiile de filtrare
4. nu permite formularea de conditii complexe(care se refera la 2 cimpuri ale bazei de
 
date) (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy72% got this correct
 
87) Care dintre utrm instrumeste software sunt instrumente de calcul tabelar?
 

  1. Access

  2. excel (Ratat)

  3. Lotus 1-2-3 (Ratat)

  4. Visual FoxPro

  5. Quatrro Pro (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy60% got this correct
 
88) Performantele programelor de calcul tabelar sunt date de folosirea:
 
  1. formulelor (Ratat)
  2. funstiilor (Ratat)
  3. foilor de calcul
  4. graficelor
  5. registrelor de lucru
Greşit Difficulty: Easy76% got this correct
 
89) Intrun grafic de tip PIE se reprezinta:
 

  1. o singura serie de date

  2. doua serii de date

  3. mai multe serii de date  


Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
90) In excel protejarea componentelor modelului se realizeaza in etapa:
 
  1. analiza problemei si proiecatrea modelului
  2. construirea modelului in foaia de calcul
  3. utilizarea modelului  
Greşit Difficulty: Easy71% got this correct
 
91) Stabilirea parametrilor de format pentru datele din foaia de calcul se realizeaza in etapa:
 

  1. analiza problemei si proiectarea modelului de rezolvare

  2. construirea modelului in foaia de calcul

  3. utilizarea modelului  
Corect Difficulty: Easy62% got this correct
 
92) IN progr de calcul tabelar,introducerea datelor de intrare se realizeaza in etapa:
 
  1. analiza problemei si proiectarea modelului de rezolvare
  2. cosntruirea modelului in foaia de calcul
  3. untilizarea modelului
Corect Difficulty: Easy69% got this correct
 
93) Analiza rezultatelor se realizeaza in etapa:
 

  1. analiza prob si proiecatrea modelului de rez

  2. construirea modelului in foaia de calcul

  3. utilizarea modelului
Nu a răspuns Difficulty: Easy57% got this correct
 
94) Incarcarea produsului program(programul de calcul tabelar) este necesar in etapa:
 
  1. analiza probl si proiecatre modelului de rez
  2. construirea modelului in foaia de calcul (Ratat)
  3. utilizarea modelului (Ratat)
Corect Difficulty: Easy67% got this correct
 
95) Realizarea copiilor de siguranta se efectueazain etapa:
 

  1. analiza proble si proiectarea modelului de rez


  2. construirea modelului in foaia de calcul

  3. utilizarea modelului
Nu a răspuns Difficulty: Easy82% got this correct
 
96) In proiectarea aplicatiilor folosind progr de calcul tabelar trebuie de parcurs urm etape:
 
  1. analiza probl si construirea modellului de rez a proble (Ratat)
  2. construirea modelului in foaia de calcul (Ratat)
  3. utilizarea modelului (Ratat)
  4. formatarea harddiscului pentru preluarea corecta a adatelor
Nu a răspuns Difficulty: Easy53% got this correct
 
97) Care enunturi sunt false?
 

  1. linia de tendinta(trendline) se poate defini in grafice 3d (Ratat)

  2. linia de tendinta se poate trasa numai in grfaice 2d

  3. simularile se pot realiza doar folosind grafice 3d (Ratat)

  4. intr-un grafic de tip pie se pot reprezenta doua sau mai multe serii de date (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy54% got this correct
 
98) argumentele functiilor excel pot fi:
 
  1. adrese de casute (Ratat)
  2. expresii logice (Ratat)
  3. grafice
  4. variabile de tip numerice sau sir de caractere (Ratat)
  5. formule (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy78% got this correct
 
99) Actualizarea foii de calul prin inserare si sau stergerea de linii /coloana determina:
 

  1. actualizarea adreselor de casute utilizate in formule si functii (Ratat)

  2. pierderea continutului casutelor utilizate in functii si formule

  3. rearanjarea si renumerotarea automata a liniilor si /sau coloanelor (Ratat)


Nu a răspuns Difficulty: Easy59% got this correct
 
100) Macro-urile din programele de calcul tabelor sunt:
 
  1. secvente de intructiuni ssau comenzi similare elor din limbajele de programare (Ratat)
  2. elemente ce permit descrierea grupurilor de operatiuni repetitive (Ratat)
  3. date (constante sau variabile) introduse de utilizator
Nu a răspuns Difficulty: Easy60% got this correct
 
101) Instrumentul specific de lucru in programele de calcul tabelor se nueste:
 

  1. foaie de calcul (Ratat)

  2. registru de lucru

  3. centralizator electronic (Ratat)

  4. spreadsheet/workseet (Ratat)

  5. workbook
Nu a răspuns Difficulty: Easy57% got this correct
 
102) In Excel, simularile folosesc urmatoarele instrumente:
 
  1. formule si functii (Ratat)
  2. tabele de simulare (Ratat)
  3. grafice 3D
  4. grafice2D
0 Puncte întrebare (Non Întrebări Graded)  
Difficulty: Hard0% got this correct
 
103) In Excel un registru de lucru:
 

  1. este un fisier de tip .mxl

  2. poate contine cel putin 3 foi de calcul

  3. nu poate contine foi de calcul cu grafice

  4. este similar cu un worksheet


Corect Difficulty: Easy76% got this correct
 
104) Cum va interpreta Excel constructia =12/04/07
 
  1. ca fiind data calendaristica 12 martie 2007
  2. ca fiind data calendaristica 4 decembrie 2007
  3. ca fiind o expresie matematica
0 Puncte întrebare (Non Întrebări Graded)  
Difficulty: Hard0% got this correct
 
105) In reprezentarea interna a datelor calendaristice, ce indica un numar intreg?
 

  1. numarul de ani care au trecut de la 1 ianuarie 1900

  2. numarul de zile ramase pina la 31 decembrie 9999

  3. numarul de zile care au trecut de la 1 ianuarie 2000


Greşit Difficulty: Easy85% got this correct
 
106) Considerind o zona dintr-o foaie de calcul, B5:B10, denumita Venituri, cum se poate exprima
suma valorilor din casutele acestei zone?
 
  1. =SUM(B5:B10) (Ratat)
  2. =SUM(Venituri) (Ratat)
  3. =+(Venituri)
  4. =+(B5:B10) (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Easy84% got this correct
 
107) Care dintre urmatorii operatori se utilizeaza pentru concatenarea sirurilor de caractere?
 

  1. +

  2. &

  3. ;

  4. #  
Nu a răspuns Difficulty: Easy58% got this correct
 
108) In Excel, dimensionarea liniilor si coloanelor se poate realiza prin folosirea:
 
  1. comenzilor de tip Format/Rox/AutoFit si Format/Column/AutoFit Selection (Ratat)
  2. comenzilor de tip Format/Row/Height si Format/Column/Width (Ratat)
  3. mouse-ului in zona datelor
  4. mouse-ului in antetele de linie sau coloana (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy56% got this correct
 
109) In Excel, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
1. pentru lucrarile frecvente(facturi, ordine de plata, comenzi etc.) nu se recomanda
 
utilizarea sabloanelor
2. componentele unui model se dispun in foi de calcul diferite sau in cascada in cadrul
 
aceleiasi foi de calcul (Ratat)
  3. intr-un model trebuie protejate zonele rezervate datelor de intrare

  4. pentru lucrarile complexe se recomanda utilizarea macrocomenzilor (Ratat)


Nu a răspuns Difficulty: Easy52% got this correct
 
110) In Excel care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
  1. in formule si functii nu se folosesc constante (Ratat)
  2. dimensiunile liniilor si a coloanelor se stabilesc in functie de datele din antete
  3. foile de calcul se redenumesc cu nume semnificative (Ratat)
  4. functiile ofera solutii pentru multe probleme complexe, din diferite domenii (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy64% got this correct
 
111) Care dintre urmatoarele enunturi sunt puncte forte ale programelor de calcul tabelar?
 

  1. simularile (Ratat)

  2. recalcularea automata a formulelor si functiilor (Ratat)

  3. implimentarea functiilor financiare, statistice, logice etc. (Ratat)

  4. automatizarea unor soarcini (Ratat)

  5. depanarea componentelor hard


6. afisarea datelor numerice in doua formate, ceea ce confera securitatea sistemului de
 
calcul
Nu a răspuns Difficulty: Easy54% got this correct
 
112) In aplicatiile cu fisiere independente:
 
  1. fiecare data este descrisa, in mod autonom, in fiecare fisier in care apare (Ratat)
  2. o data este descrisa intr-un singur fisier
3. descrierea fiecarui fisier de date este obligatorie in toate programele care il citesc sau
 
modifica (Ratat)
4. descrierea fiecarui fisier de date nu este obligatorie pentru toate programele care il citesc
 
sau modifica
  5. intre fisiere trebuie sa existe cel putin o relatie definita explicit
Nu a răspuns Difficulty: Easy63% got this correct
 
113) Dezavantajele organizarii datelor dupa modelul fisierelor independente sunt:
 

  1. redundanta foarte scazuta a datelor


  2. redundanta si inconsistenta datelor (Ratat)

  3. centralizzarea datelor

  4. izolarea datelor (Ratat)

  5. simplitatea actualizarilor
Nu a răspuns Difficulty: Easy78% got this correct
 
114) Dezavantajele organizarii datelor supa modelul fisierelor independente sunt;
 
  1. obtinerea rapida a raspunsurilor la interogarile ad-hoc
  2. costul ridicat (Ratat)
  3. modelarea inadecvata a lumii reale (Ratat)
  4. flexibilitatea la schimbarile ulterioare
Nu a răspuns Difficulty: Easy71% got this correct
 
115) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarte
 

  1. sintagma baza de date a aparut in 1964 (Ratat)

  2. dictionarul de date asigura independenta programelor fata de date (Ratat)

  3. dictionarul de date asigura dependenta programelor fata de sistemele de calcul


Nu a răspuns Difficulty: Easy63% got this correct
 
116) O baza de date reprezinta
 
  1. un ansamblu structurat de fisiere (Ratat)
  2. un set de fisiere independente
  3. o colectie de date aflate in interdependenta (Ratat)
  4. o colectie de date autonome
Nu a răspuns Difficulty: Easy63% got this correct
 
117) Formal, o baza de date este:
 
1. o colectie de date aflate in independenta, impreuna cu descrierea datelor si relatiilor
 
dintre ele (Ratat)
  2. o colectie de date automatizata, partajata, formalizata si controlata la nivel central (Ratat)

  3. o colectie de date care poate fi folosita doar de un singur utilizator


Nu a răspuns Difficulty: Hard45% got this correct
 
118) Cu referire la o baza de date , care dintre urmatoarele enunturi nu sunt adevarate?
 
1. schema unei BD reprezinta un ansamble de instrumente pentru descrierea datelor, a
 
relatiilor dintre acestea, a semnaticii lor si a restrictiilor la care sunt supuse
  2. schema reprezinta ansamblul informatiilor stocate la un moment dat in BD (Ratat)
  3. schema unei BD evoueaza pe parcursul utilizarii acesteia (Ratat)
  4. schema unei BD ramine constanta pe parcursul utilizarii acesteia
Nu a răspuns Difficulty: Easy67% got this correct
 
119) Organizarea datelor in BD poate fi analizata pe urmmatoarele niveluri:
 

  1. fizic (Ratat)

  2. intern (Ratat)

  3. global (Ratat)

  4. extern (Ratat)

  5. semnatic
Nu a răspuns Difficulty: Easy55% got this correct
 
120) Cu referire la organizarea datelor in BD, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
1. modalitatea in care datele sunt "scrise" pe suportul de stocare reprezinta nivelul fizic de
 
organizare a datelor (Ratat)
2. modalitatea in care lumea reala observata este modelata corespunde nivelului fizic de
 
organizare a datelor
3. modalitatea in care lumea reala observata este modelata corespunde nivelului conceptual
 
de organizare a datelor (Ratat)
4. nivelul extern de organizare a datelor vizeaza simplificarea interactiunii utilizatori-BD si
 
cresterea securitatii in BD (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy69% got this correct
 
121) Datele organizate in BD prezinta urmatoarele caracteristici:
 

  1. partajabilitate (Ratat)

  2. persistenta (Ratat)

  3. securitate (Ratat)

  4. validitate (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy58% got this correct
 
122) Datele organizate in BD prezinta urmatoarele caracteristici:
 
  1. dependenta
  2. redundanta
  3. consistenta (Ratat)
  4. securitate (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy59% got this correct
 
123) Modelul de organizarea a datelor asigura:
 

  1. descrierea datelor si a relatiilor dintre acestea (Ratat)

  2. reprezentarea lumii reale si a evenimentelor asociate acesteia (Ratat)

  3. descrierea componentelor sisteului de calcul


Nu a răspuns Difficulty: Easy58% got this correct
 
124) Datele pot fi organizate dupa modelele:
 
  1. ierarhic (Ratat)
  2. liniar
  3. retea (Ratat)
  4. relational (Ratat)
  5. obiectual (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy66% got this correct
 
125) In modelul ierarhic de organizare a datelor
 

  1. structura datelor se prezinta sub forma unui arbore (Ratat)

  2. un fiu este dependent de nodul-tat (Ratat)

  3. un fiu nu poate exista independent de nodul-tata (Ratat)


Nu a răspuns Difficulty: Easy70% got this correct
 
126) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
  1. modelul ierarhic deriva din modelul relational
  2. modelul retea este o dezvoltare a modelului ierarhic (Ratat)
3. modelul relational-obiectual este cel mai recent model si este sustinut de marii producatori
 
de software dedicat BD (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy71% got this correct
 
127) Modelul relational de organizare a datelor are urmatorii piloni:
 

  1. componenta structurala (Ratat)

  2. componenta manipulatorie (Ratat)

  3. componenta de integritate (Ratat)
Nu a răspuns Difficulty: Easy53% got this correct
 
128) Modelul relational poate fi definit prin 
 
  1. structuri de date (Ratat)
  2. operatii aplicate aupra structurilor de date (Ratat)
  3. reguli de integritate care sa asigure consitenta datelor (Ratat)
Greşit Difficulty: Easy65% got this correct
 
129) Modelarea realitatii in tabele are in vedere ca :
 

  1. o tabela are un nume (Ratat)

  2. o linie reprezinta un atribut

  3. o coloana reprezinta un atribur (Ratat)

  4. o linie reprezinta un tuplu  


Corect Difficulty: Hard45% got this correct
 
130) Modelul relational are urmatoarele avantaje:
 
  1. optimizeaza accesul la date
  2. ofera limbaje neprocedurale
  3. propune structuri de date usor de utilizat
Greşit Difficulty: Easy51% got this correct
 
131) Dupa modelul relational, fiecare tabela:
 

  1. are un nume unic (Ratat)

  2. este alcatuita dintr-un numar fix de linii

  3. este stocata pe un suport extern (de obicei, disc magnetic) (Ratat)

  4. la intersectia unei linii cu o coloana se introduce o valoare atomica  


Greşit Difficulty: Hard45% got this correct
 
132) In modelul relational, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
 
  1. un tuplu este o succesiune de valori de diferite tipuri (Ratat)
  2. tuplurile unei relatii nu trebuie sa aiba acelasi format
  3. tuplurile unei relatii au aceeasi structura (Ratat)
4. ordinea tuplurilor nu prezinta importanta din punctul de vedere al continutului
 
informational al tabelei  
Greşit Difficulty: Hard45% got this correct
 
133) Intr-o tabela:
 

  1. fiecare tuplu are un nume

  2. fiecare atribut are un domeniu de valori (Ratat)

  3. fiecare atribut are un nume (Ratat)

  4. fiecare linie are un domeniu de valori pe care le poate lua (Raspunsul dvs.)


Greşit Difficulty: Hard50% got this correct
 
134) Intr-o baza de date relationala, restrictiile:
 
  1. semnaleaza existenta unor constringeri instituite si oarecum obligatorii (Ratat)
  2. asigura cresterea gradului de corectitudine si de incredere al datelor din BD (Ratat)
  3. sunt declarate de utilizator si trebuie respectate de SGBD  
Greşit Difficulty: Hard37% got this correct
 
135) Intr-o baza de date relationala, pot fi definite urmatoarele restrictii:
 

  1. de domeniu (Ratat)

  2. de atomicitate (Ratat)

  3. de complexitate (Ratat)

  4. de unicitate  

  5. utilizator (Ratat)
Greşit Difficulty: Hard48% got this correct
 
136) Intr-o tabela, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
  1. un atribut este definit prin nume si domeniu (Ratat)
  2. orice valoare a unui atribut trebuie sa se incadreze intr-un domeniu definit de valori (Ratat)
3. atributele care asigura identificarea sau caracterizarea unei entitati pot avea valoarea
 
NULL
  4. atributele fara importanta pot fi declarate NOT NULL (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Easy67% got this correct
 
137) Intr-o relatie
 

  1. nu pot exista 2 linii identice (Ratat)

  2. pot exista cel mult 3 linii identice


3. exista un atribut sau grup de atribute care prin valorile continute diferentiaza un tuplu de
 
toate celelalte tupluri  
Greşit Difficulty: Easy62% got this correct
 
138) Intr-o baza de date relationala, cheile pot fi:
 
  1. primare (Ratat)
  2. candidat (Ratat)
  3. alternative (Ratat)
  4. principale (Raspunsul dvs.)
  5. auxiliare
Greşit Difficulty: Hard41% got this correct
 
139) Dupa Codd, pentru cheia primara exista urmatoarele restrictii:
 

  1. unicitatea (Ratat)

  2. compozitia complexa

  3. compozitia minimala (Ratat)

  4. valori non-null (Ratat)

  5. restrictia entitatii  
Greşit Difficulty: Easy63% got this correct
 
140) Intr-o baza de date relationala, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
  1. legaturile dintre tabele se bazeaza pe mecanismul cheii straine (Ratat)
  2. legaturile dintre tabele se stabilesc prin cheile candidat
  3. tabela in care atributul de legatura este cheie primara se numeste tabele-parinte (Ratat)
  4. tabela in care atributul de legatura este cheie straina se numeste tabele-parinte (Raspunsul
dvs.)
Greşit Difficulty: Easy76% got this correct
 
141) Inca de la inceputurile sale informatica s-a confruntat cu urmatoarele probleme:
 

  1. efectuarea de calcule complexe (Ratat)

  2. stocarea si gestionarea unui volum de informatii din ce in ce mai mare (Ratat)

  3. efectuarea de calcule din ce in ce mai simple

  4. diminuarea volumului de informatii stocate (Raspunsul dvs.)


Greşit Difficulty: Easy54% got this correct
 
142) Intr-o baza de date, dictionarul de date:
 
  1. este un fisier de descriere globala a bazei de date (Ratat)
  2. asigura independenta programelor fata de date (Ratat)
  3. este creat de utilizator odata cu baza de date, prin comenzi suplimentare
  4. poate fi eliminat din baza de date (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Easy75% got this correct
 
143) Redundanta datelor se manifesta prin
 

  1. o aceeasi data apare in mai multe fisiere

  2. datele sunt descrise intr-un singur fisier

  3. este intezisa descrierea de mai multe ori, in diferite fisier, a unei date  
Greşit Difficulty: Hard48% got this correct
 
144) Costul ridicat al aplicatiilor bazate pe fisiere independente deriva din:
 
  1. gradul mare de redundanta a datelor (Ratat)
  2. eforturile deosebite pentru interconectarea diferitor tipuri de fisiere de date (Ratat)
  3. redundanta redusa a datelor
4. eforturile pentru asigrarea functionarii optime a sistemului(nivel minim de integritate si
 
securitatea a informatiilor)  
Greşit Difficulty: Easy79% got this correct
 
145) In bazele de date, lucrul cu fisierele de date (extragerea si modificarea datelor) se realizeaza
exclusiv prin intermediul:
 
1. dictionarului de date, in care se gasesc informatii privitoare la structura datelor si
 
restrictiile indeplinite de acestea
2. dictionarul de date, in care se gasesc informatii privitoare la structura fizica a sistemului
 
de calcul
3. dictionarul de date, in care se gasesc informatii privitoare la utilizatorii retelei pe care
 
ruleaza baza de date  
Greşit Difficulty: Hard43% got this correct
 
146) Cu referire la bazele de date, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
 
1. autonomia fizica resprezinta posibilitatea modificarii arhitecturii bazei la nivel intern, fara
 
schimbarea schemei conceptuale si rescrierea programelor (Ratat)
2. autonomia logica resprezinta posibilitatea modificarii arhitecturii bazei la nivel intern, fara
 
schimbarea schemei conceptuale si rescrierea programelor
3. autonomia logica presupune modificarea schemei conceptuale a bazei, fara a rescrie
 
programele de exploatare (Ratat)
4. autonomia fizica asigura portarea bazei de date de pe un sistem de calcul pe altul, fara
 
modifiicarea schemei conceptuale si a programelor (Ratat)
5. autonomia fizica asigura portarea bazei de date de pe un sistem de calcul pe altul, fara
 
modifiicarea schemei conceptuale si a programelor (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Hard43% got this correct
 
147) Cu referire la bazele de date, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
 

  1. nucleul unei baze de date il reprezinta dictionarul de date (Ratat)


2. analiza, proiectarea si implimentarea structurii bazei se realizeaza utilizind un model de
 
date (Ratat)
3. analiza, proiectarea si implimentarea schemei bazei se realizeaza utilizind un model de
 
date  
0 Puncte întrebare (Non Întrebări Graded)  
Difficulty: Hard0% got this correct
 
148) Cu referire la modelul relational de organizarea a datelor, care dintre urmatoarele efirmatii
sunt adevarate?
 
  1. intr-o tabela nu pot fi declarate mai multe tipuri de restrictii
  2. toate atributele din structura unei tabele trebuie supuse unor regul de validare
  3. un atribut nu poate accepta valor implicite (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Easy53% got this correct
 
149) Conform modelului relational de organizare a datelor, cu referire la valoarea NULL, care
dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 

  1. unor atribute li se interzic valorile NULL (Ratat)

  2. atributul/ atributele declarat/declarate cheie primara poat/pot lua valoarea NULL


3. atributele implicate in calculul unor informatii importante li se interzic valorile
 
nule (Ratat)
  4. atributele fara importanta deosebita pot avea valoarea NULL  
Greşit Difficulty: Hard50% got this correct
 
150) Modelul realtional are urmatoarele avantaje:
 
  1. pune la dispozitia utilizatorilor limbaje procedurale
  2. imbunatateste integritatea si confidentialitatea datelor
  3. ia in calcul un numar limitat de aplicatii pentru a asigura securitatea datelor
  4. propune structuri complexe, mai dificil de utilizat  
Greşit Difficulty: Easy74% got this correct
 
151) In modelul relational de organizare a datelor, care dintre urmatoarele enunturi sunt
adevarate?
 
1. atunci cind cheia primara a unei tabele este compusa, nici un atribut din cheie nu poate fi
 
eliminat fara distrugerea unicitatii tuplului
  2. valorile atributului/atributelor desemneaza cheia primara nu sunt intotdeauna specificate
3. atucni cind chia primara a unai tabele este compusa, un atribut din compozitia cheii
 
primare poate avea valori nule  
Greşit Difficulty: Hard39% got this correct
 
152) Pentru o tabela integrata intr-o baza de date relationala, care dintre urmatoarele enunturi sunt
adevarate?
 
  1. pot fi declarate mai multe chei primare (Ratat)
  2. poate exista o singura chiei straina (Ratat)
  3. o tabela copil trebuie sa aiba numai cheie straina, nu si cheie primara (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Hard40% got this correct
 
153) Conform modelului relational, intr-o tabela:
 

  1. cheia primara identifica, in mod univooc, fiecare tuplu in parte (Ratat)

  2. cheia straina identifica, fara ambiguitate, fiecare inregistrare in parte

  3. ordinul reprezinta numarul de atribute ce formeaza structura tabelei (Ratat)

  4. cardinalitatea reprezinta numarul de inregistrari incarcate in tabela  


Greşit Difficulty: Hard33% got this correct
 
154) In modelul relational de organizare a datelor, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
  1. orice atribut al unei tabele trebuie sa fie atomic (Ratat)
  2. toate domeniile unei baze de date trebuie sa contina date elementare (Ratat)
  3. declararea restrictiilor are ca scop cresterea gradului de corectitudine si de incredere a
datelor din baza de date (Ratat)
  4. restrictiile sunt declarate de catre utilizator
  5. respectarea restrictiilor cade in sarcina utilizatorului (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Hard48% got this correct
 
155) Cu referire la modelul relational, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
 
1. cheile straine sunt atribute sau combinatii de atribute care pun in legatura linii din relatii
 
diferite (Ratat)
  2. retsrictia referentiala apare atunci cind o relatie face referinta la o alta relatie (Ratat)
3. majoritatea SGBD-urilor prezinta mecanisme de declarare si gestionare automata a
 
restrictiilor referntiale  
Greşit Difficulty: Easy51% got this correct
 
156) Care dintre urmaoarele enunturi sunt restrictii ale modelului referential a datelor
 
  1. regula la nivel de atribut (Ratat)
  2. regula la nivel de tabela (Ratat)
  3. regula la nivel de baza de date
  4. regula la nivel de linie (Ratat)
  5. regula la nivel de inregistrare  
Greşit Difficulty: Hard50% got this correct
 
157) In cazul bazelor de date relationale, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
 
1. continutul unei relatii este reprezentat de ansmblul tuplurilor ce o alcatuiesc la un
 
moment dat (Ratat)
  2. restrictia de domeniu se refera la ansamblul valorilor autorizate pentru un tuplu

  3. intr-o relatie pot exista mai multe linii identice

  4. restrictia de domeniu se refera la ansamblul valorilor autorizate pentru un atribut  


Greşit Difficulty: Hard30% got this correct
 
158) In bazele de date relationale, o restrictie la nivel de atribut:
 
1. previne introducerea in baza de date a unor valori care nu respecta intervalele stabilitae
 
sau formatele acceptate (Ratat)
  2. este o expresie care contine atributul, constante si functii sistem (Ratat)
  3. este o expresie care prin evaluare furnizeaza o valoare de tip TRUE sau FALSE
  4. este o expresie evaluata la modificarea structurii tabelei  
Greşit Difficulty: Hard31% got this correct
 
159) In tabelele integrate in baze de date relationale:
 

  1. o restrictie la nivel de inregistrare trebuie sa contina cel putin 2 atribute (Ratat)

  2. pot exista mai multe restrictii la nivel de inregistrare


3. expresia care defineste o restrictie la nivel de inregistrare este evaluata la inserarea sau
 
modificarea oricarei linii (Ratat)
4. expresia care defineste o restrictie la nivel de inregistrare este evaluata la inserarea sau
 
modificarea oricarui atribut (Raspunsul dvs.)
Greşit Difficulty: Hard36% got this correct
 
160) In modelul relational de organizarea a datelor, restrictia referentiala:
 
  1. se instituie intre doua tabele prin intermediul unui atribut comun (Ratat)
  2. interzice aparitia de valori ale cheii straine care sa nu se regaseasca in tabela parinte (Ratat)
  3. apare atunci cind o relatie face referinta la o alta relatie  
Greşit Difficulty: Hard42% got this correct
 
161) Care dintre urmatoarele elemente sunt incluse in schema unei baze de date?
 

  1. denumirile tabelelor (Ratat)

  2. numele,tipul si lungimea tuplurilor

  3. restrictiile de unicitate (Ratat)

  4. restrictiile la nivel de sistem de calcul (Raspunsul dvs.)


Greşit Difficulty: Hard35% got this correct
 
162) Care dintre urmatoarele elemente sunt incluse in schema unei baze de date?
 
  1. numele, tipul si lungimea atributelor (Ratat)
  2. retsrictii la nivel de tabela
  3. restrictii referentiale (Ratat)
  4. restrictii de comportament (Raspunsul dvs.)
aa