Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație

Subsemnatul, .................................................................., cu domiciliul la


adresa ...................................................................................................................,
angajat al Protoieriei ............................................................... în postul de
........................................, la parohia .......................................................................,
declar că sunt de acord să renunț la sporurile și/sau indemnizațiile salariale,
începând cu data de 1 aprilie 2020, pentru o perioadă determinată, având în
vedere dificultățile financiare ale instituției apărute în contextul pandemiei de
coronavirus Covid-19, cu condiția acordării unei compensații după încetarea stării
de urgență și a efectelor economice generate de aceasta.

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și