Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL SUPERIOR ВЫСШИЙ СОВЕТ

AL MAGISTRATURII МАГИСТРАТУРЫ
2009, mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 5 2009, г. Кишинэу, ул. M. Еминеску,5
www.csm.md; email: aparatul@csm.md www.csm.md; email: aparatul@csm.md
tel.: 022-990-990, fax: 022-22-73-20 тел.: 022-990-990, факс: 022-22-73-20

CONSIMȚĂMÂNT
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Eu, subsemnatul(a) _____________________________________, candidat


(numele, prenumele, patronimicul)

la funcţia de judecător, îmi exprim acordul (neviciat) privind prelucrarea datelor cu


caracter personal ce mă vizează în perioada activă a concursurilor pentru suplinirea
funcțiilor vacante judecător.

_______________________ __________________________
(data) (semnătura)