Sunteți pe pagina 1din 32

Cea mai

atrăgătoare
încăpere
Cuprins
4 Inspiraţie
14 Proiectare
18 Produse
20 Instalare
22 Rulouri
26 Dispozitive de comandă
28 Sfaturi utile
30 Service VELUX
31 Listă de verificare

Cu toţii visăm

Valorifică la maxim potenţialul casei tale Visele tuturor


Știaţi că suprafaţa destinată podului poate Aveţi nevoie de o cameră de oaspeţi
reprezenta până la 30% din suprafaţa suplimentară, o bucătărie sau un dormitor?
totală a casei? Cu ajutorul VELUX puteţi Soluţia de care aveţi nevoie se găsește la
transforma acest spaţiu prăfuit și neutilizat nivelul mansardei. În general, utilizarea la
în încăperi luminoase, bine ventilate și maxim a potenţialului de spaţiu disponibil la
confortabile. Este simplu, practic și mansardă este mult mai avantajoasă
accesibil. financiar decât realizarea unei construcţii
noi sau a unei anexe. VELUX se traduce prin
De peste 60 de ani VELUX ajută clienţii în mai mult spaţiu, mai multă lumină naturală
maximizarea potenţialului de care dispun și mai mult aer proaspăt. Împreună cu noi
casele lor. Fie că doriţi să construiţi o casă vă puteţi realiza visele!
nouă sau să o renovaţi pe cea existentă, vă
putem oferi soluţii atrăgătoare pentru Alegerea avantajoasă
amenajarea mansardei dumneavoastră VELUX propune soluţii avantajoase pentru
realizarea oricărui tip de proiect de
extindere și îmbunătăţire a spaţiului de
locuit.
De la inspiraţie și sfaturi utile, la consul-
tanţă arhitecturală și asistenţă tehnică, vă
susţinem în efortul de transformare a
mansardei dumneavoastră în locuinţa
ideală.

VELUX 3
4 INSPIRAŢIE
O încăpere înstelată

Când am proiectat această casă am luat


în considerare și posibilitatea extinderii
familiei noastre în viitor. Băieţelul nostru
este pasionat de stele, de aceea ni s-a
părut o idee bună să-i amenajăm camera
la mansardă. Ferestrele VELUX au fost
instalate în așa fel încât să să-i ofere o
priveliște extraordinară. În timpul zilei
camera este scăldată de lumină naturală,
iar noaptea simţi că visezi printre stele.
Acesta este universul său.

Soluţie completă:
2 x ferestre de mansardă (GGU) pag. 18
2 x rame de etanșare combi pag. 20
(elemente EKW)

VELUX 5
După

6 INSPIRAŢIE
Înainte

Spaţiu de recreere pentru


întrega familie
Ne place să petrecem cât mai mult timp
liber împreună, însă spaţiul casei noastre
este destul de limitat. Ne-am gândit să ne
căutăm o altă locuinţă, dar preţurile
ridicate ne-au descurajat. Un prieten ne-a
sugerat să amenajăm podul casei, idee
care s-a dovedit a fi grozavă. După ce am
analizat oferta VELUX și am consultat un
arhitect, imaginea și spiritul casei noastre
au fost împrospătate. Transformarea
podului în mansardă a creat o nouă
perspectivă asupra spaţiului de locuit.
Avem posibilitatea de a ne reuni toţi în
încăperi cu dimensiuni generoase sau de a
ne desfășura activităţi independente în
spaţii personalizate.

Soluţie completă:
2 x ferestre de mansardă (GPL) pag. 18
2 x ferestre de mansardă (GGL) pag. 18
4 x rulouri perdea glisante (RFL) pag. 23
4 x rame de etanșare combi pag. 20
(elemente EKW)

VELUX 7
8 INSPIRAŢIE
Alegerea perfectă:
apartament la mansardă
Recunosc că am ales apartamentul
datorită bucătăriei deschise, care
comunică cu livingul. Când ne întoarcem
acasă la sfârșitul zilei, locul de întâlnire
este bucătăria. Pregătim împreună cina,
discutăm despre ziua respectivă, bem un
pahar de vin și ne bucurăm de priveliște.
De la nivelul mansardei noastre, orașul ni
se așează la picioare.

Soluţie completă:
6 x ferestre de mansardă pag. 18
(recomandăm GGU)
6 x jaluzele interioare (PAL) pag. 23
6 x rame de etanșare combi pag. 20
(elemente EKW)

VELUX 9
10 INSPIRAŢIE
O invitaţie la relaxare

Dacă m-ar fi întrebat cineva dacă voi avea


vreodată o baie de unde să mă bucur de
priveliște, aș fi răspuns că nu. Părea
imposibil din punct de vedere financiar sau
cel puţin așa credeam eu. Însă ceea ce
înainte era spaţiul de sub acoperiș, a
devenit acum un întreg nivel de mansardă
cu o baie splendidă în care pot lenevi în
cadă privind cerul. Mulţumesc pe această
cale băncii care mi-a acordat un credit
avantajos și proiectantului care mi-a
sugerat combinaţia verticală de ferestre
de mansardă! În renovarea podului am
investit atât timp cât și multă energie. Dar
acum, am uitat de toată agitaţia și îmi dau
seama de valoarea adăugată locuinţei
mele.

Soluţie completă:
2 x ferestre de mansardă (GGU) pag. 18
2 x jaluzele interioare (PAL) pag. 23
2 x rame de etanșare combi pag. 20
(elemente EKW)

VELUX 11
12 INSPIRAŢIE
Renovarea mansardei

Un prieten mi-a spus ,,Ai putea să-ţi


renovezi și tu podul ca să câștigi mai mult
spaţiu.”. I-am urmat sfatul și am căutat să
refolosim fiecare colţișor într-un mod care
să transforme spaţiul în încăperi lumi-
noase și primitoare. Rezultatul este
minunat! Planurile de reamenajare le-am
realizat singuri cu suportul specialiștilor și
cu inspiraţia asigurată de VELUX. Am
obţinut o mansardă superbă. Chiar și scara
de acces este luminată cu sistemul de
ferestre de mansardă VELUX acţionate
electric. Am câștigat un spaţiu fabulos!

Soluţie completă:
3 x ferestre de mansardă pag. 19
(GGL INTEGRATM)
3 x rame de etanșare combi pag. 20
(elemente EKW)

VELUX 13
În afară de spaţiu suplimentar câștigat puteţi Pentru a beneficia de cantitatea optimă de
Utilizarea reţine și faptul că prin amenajarea mansardei lumină naturală, suprafaţa vitrată trebuie să
crește valoarea proprietăţii dumneavoastră reprezinte minim 10% din suprafaţa podelei.
spaţiului fără să fie nevoie de extindere pe orizontală. Alţi factori de luat în considerare sunt
Utilizaţi deja mansarda, dar doriţi să o simetria și aspectul general al mansardei,
îmbunătăţiţi transformând-o într-un spaţiu precum și accesul la priveliștea dorită.
mai confortabil, mai mare sau mai luminos?
Plănuiţi să vă construiţi o casă nouă? Decideţi
O planificare în detaliu a procesului de Alegerea vă aparţine, însă înainte de a lua
mansardare sau de construire va avea ca decizia finală încercaţi să vizualizaţi faptul că
rezultat crearea unor camere interesante cu o trebuie să locuiţi în aceste încăperi pentru o
atmosferă specială, generoase în lumină perioadă mai îndelungată și, de asemenea, să
naturală. vă asiguraţi că decizia pe care o luaţi va putea
fi adaptată dorinţelor dumneavoastră
Una sau mai multe ferestre? viitoare. Soluţia ideală trebuie să vă asigure
Numărul de ferestre de care aveţi nevoie lumină naturală, ventilaţie și priveliștea
depinde de tipul de încăpere, de cantitatea de dorită.
lumină naturală necesară și de ventilarea
optimă a spaţiului amenajat.

14 PROIECTARE
Ferestre de mansardă sau lucarne? Distribuţia optimă a luminii
Dacă intenţionaţi să utilizaţi ca sursă de Prin modul de amplasare al ferestrelor, se pot
lumină naturală lucarnele de mici dimensi- obţine diferite efecte de lumină în spaţiul deschis al
uni, trebuie să luaţi în considerare faptul că mansardei, în conformitate cu destinaţia ulterioară
acestea nu oferă suficientă lumină a încăperilor. Camerele amenajate la mansardă pot
încăperilor. În plus, lucarnele construite pe fi prevăzute cu ferestre generoase pe ambele laturi,
acoperiș reprezintă o opţiune costisitoare mărindu-se astfel aportul de lumină naturală,
de amenajare a mansardei, fiind necesare beneficiind de fiecare rază de soare pe întreg
materiale suplimentare, manoperă și timp. parcursul zilei.

Aerisire permanentă Articulare mediană sau superioară


Ferestrele de mansardă VELUX au fie fantă Ferestrele de mansardă VELUX pot fi
de aerisire, fie clapetă de ventilaţie acţionată acţionate din partea superioară, fapt care
odată cu bara de operare, ușor de manevrat și facilitează plasarea lor într-o poziţie joasă.
situată în partea superioară a ferestrei. În Manevrarea ferestrei se face ușor și te poţi
ambele cazuri ferestrele sunt prevăzute cu un bucura de priveliște. Operarea din partea
filtru de aer integrat care împiedică superioară permite așezarea obiectelor de
pătrunderea prafului și a insectelor. mobilier imediat sub fereastră, valorificân-
du-se astfel la maxim spaţiul disponibil sub
acoperișul în pantă.

VELUX
VELUX 15
Lemn sau poliuretan Tipuri de geam
Crearea Ferestrele de mansardă VELUX sunt produse Geamul dublu izolator produs de VELUX are o
din lemn de pin nordic tratat cu unul sau două grosime de 24 mm și este conceput după cele
mansardei straturi de lac protector. Suprafaţa interioară mai riguroase standarde internaţionale. El
din lemn este tratată, finisată, cu muchii ușor asigură atât un coeficient de transfer termic
rotunjite, iar procesul de laminare conferă scăzut, reducându-se substanţial pierderile
produsului rezistenţă și durabilitate. de căldură, cât și o mai bună izolare fonică.
Ferestrele din poliuretan alb (modelul GGU) Geamurile izolatoare obișnuite au “margini
cu miez de lemn laminat sunt recomandate reci”. Pentru a evita răcirea gemurilor, VELUX
pentru încăperile cu un grad ridicat de a introdus o nouă tehnologie de termoizolare
umiditate, cum ar fi băile sau bucătăriile. care reduce șansele de apariţie ale condensu-
Acest tip de ferestre sunt potrivite și pentru lui la temperaturi exterioare foarte scăzute.
camerele destinate copiilor, suprafaţa fiind
foarte ușor de curăţat și întreţinut.

Operare manuală sau electrică


Ferestrele instalate aproape de coama
acoperișului, la o înălţime mai mare, pot
beneficia de acţionare electrică. Ferestrele
INTEGRA™ sunt o alegere excelentă în acest
sens deoarece toate firele necesare și
sistemul de operare electric sunt atașate
pe fereastră, fapt care face instalarea
mai ușoară. Dotarea ferestrelor cu
sistem electric vă dă posibilita-
tea de a acţiona de asemenea
jaluzelele și rulourile
interioare, precum și
roletele exterioare. Sistemul
electric poate fi achiziţionat și pentru
dotarea ferestrelor deja instalate, excepţie
făcând modelul GZL.

16 PROIECTARE
Poliuretan
Suprafaţă din poliuretan alb cu miez de
lemn laminat, rezistentă la umezeală.

TOPfinishTM GEAM - -59:


Lemn de pin nordic protejat cu două Geam dublu din sticlă flotată întărită,
straturi de lac. Izolator de energie cu gaz inert 4-16-4.
Coeficient Ugeam=1,2 W/m2K
(Ufereastră=1,5 W/m2K).

BASEfinishTM GEAM - -54:


Lemn de pin nordic, cu un strat de lac Geam dublu standard din sticlă flotată,
protector. izolator de energie, cu gaz inert 4-16-4.
Se recomandă aplicarea unui tratament Coeficient Ugeam=1,2 W/m2K
ulterior suplimentar. (Ufereastră=1,5 W/m2K).

VELUX
VELUX 17
Alegerea ferestrelor
de mansardă VELUX

15°- 90° 15°- 90° 15°- 90°

GGL INTEGRATM GGL GGU


Mai mult decât calitate Confort la îndemână Ideală pentru “încăperi umede”
GGL este cea mai cunoscută fereastră VELUX. Varianta electrică a ferestrei GGL este alegerea Finisajul alb atractiv face ca GGU să fie potrivită
De la invenţia ei în 1968, fereastra GGL a fost ideală pentru ferestrele plasate la înălţime sau dacă oricărei încăperi. Materialul din poliuretan alb al
permanent îmbunătăţită, păstrând în doriţi un confort sporit. ferestrei este ideal pentru încăperi cu umiditate
continuare clapeta de ventilaţie specifică, ridicată, cum ar fi băile sau bucătăriile.
integrată în bara de operare. Caracteristicile GGL INTEGRA
y GGL INTEGRA este complet echipată, nu trebuie Caracteristicile GGU
Caracteristicile GGL decât să o conectaţi la o sursă de energie. y Finisajul suprafeţei nu necesită întreţinere
y Articulare mediană și operare confortabilă y Telecomanda acţionează atât clapeta de ventilaţie ulterioară.
din partea superioară a ferestrei. cât și fereastra. y Articulare mediană și operare confortabilă din
y Clapeta de ventilaţie permite circulaţia y Telecomanda cu infraroșu este de asemenea partea superioară a ferestrei.
a 14-28 m3 de aer pe oră. inclusă, acţionând până la trei ferestre sau o y Clapeta de ventilaţie permite circulaţia a
y Aspect elegant al cercevelei și al tocului din combinaţie de ferestre și rulouri. 14-28 m3 de aer pe oră, în funcţie de dimensiunea
lemn. y Nu are întrerupător manual. ferestrei.
y Garnituri fonoizolante. y Celelalte caracteristici sunt identice cu cele ale y Finisaj alb impecabil și muchii rotunjite.
y Poate fi acţionată electric (vezi fereastra modelului GGL.
INTEGRATM sau accesoriile).

Ventilarea Acţionare la distanţă EVERfinishTM


Fereastra GGL este Telecomanda cu infraroșu se Fereastra GGU este ideală și pentru
prevăzută cu o clapetă de livrează împreună cu GGL camera copiilor, suprafaţa rezistentă
ventilaţie. Filtrul de aer in- INTEGRATM. fiind ușor de curăţat.
tegrat (lavabil) împiedică
pătrunderea prafului și a
insectelor. Senzor de ploaie
Este activat și închide fere-
astra când începe să plouă.

Notă: Solicitaţi informaţii de-


spre termenul de livrare.

18 PRODUSE
15°- 90° 15°- 55° 20°- 55°

GZL GPL GVT


Calitate standard la un preţ accesibil Dublă funcţiune și confort Ieșire pe acoperiș și ventilaţie
Ultima variantă a ferestrei GZL prezintă toate calităţile Dubla funcţiune a GPL permite deschiderea ferestrei GVT este destinată în special accesului pe acoperișul
demonstrate de VELUX, precum operarea confortabilă prin articularea ei atât în partea superioară, cât și în podurilor neamenajate și neîncălzite. Nu se
în partea superioară a ferestrei. Modelul este prevăzut cea mediană. Articularea în partea superioară recomandă instalarea modelului GVT în spaţiile
cu o fantă de aerisire ușor de manevrat. asigură o panoramă optimă, în special atunci când locuite.
panta acoperișului este mică.
Caracteristicile GZL Caracteristicile GVT
y Articulare mediană, operare din partea superioară. Caracteristicile GPL • Toc din poliuretan negru și cercevea din aluminiu
y Fanta de aerisire permite circulaţia a 10-16 m3 de aer y Articularea în partea superioară a ferestrei anodizat.
pe oră, în funcţie de dimensiunea ferestrei. permite o deschidere până la 45° și oferă o • Cerceveaua poate fi articulată pe stânga sau pe
panoramă optimă. dreapta și se deschide lateral.
Notă: Dacă fereastra tip GZL este instalată în sistem y Clapeta de ventilaţie permite circulaţia a • Poate fi fixată în trei poziţii.
combi, nu se recomandă gruparea ei cu alte tipuri de 14-28 m3 de aer pe oră, în funcţie de dimensiunea • Geam dublu standard izolator, Ugeam=3,1W/m2K.
ferestre. ferestrei. • Ramă de etanșare inclusă, pentru învelitori cu
Fereastra GZL nu poate fi operată electric și nu are grosime de până la 60 mm.
garnituri fonoizolante suplimentare. NOTĂ: instalare până la 75° numai cu arcuri • Treaptă de ieșire.
speciale, opţionale.

Ventilarea Mâner în partea inferioară Treaptă de ieșire


Fanta de aerisire se deschide ușor. Mânerul permite deschiderea fe- Partea de jos a tocului poate
Filtrul de aer integrat (lavabil) restrei GPL atunci când este susţine greutatea în momentul
împiedică pătrunderea prafului și a articulată în partea superioară și pășirii pe acoperiș.
insectelor. poate fi blocat.

Ventilarea
GPL este de asemenea prevăzută
cu o clapetă de ventilaţie. Filtrul
de aer integrat (lavabil) împiedică
pătrunderea prafului și a insec-
telor.

VELUX
VELUX 19
Instalarea
- simplu și sigur

Pentru un proiect perfect


Sistemul VELUX de rame de etanșare
vă oferă o modalitate simplificată de
instalare și totodată posibilitatea realizării
unui proiect desăvârșit.
Ramele VELUX sunt fabricate din aluminiu,
nu necesită revopsire, sunt compatibile cu
orice învelitoare și sunt întreţinute conform
instrucţiunilor de instalare.

Profil integrat și discret


Pentru a asigura realizarea unui proiect
perfect, VELUX vă pune la dispoziţie un
sistem de rame de etanșare complex, cu o
modalitate simplificată de instalare.
Culoarea gri a ramelor de etanșare se
armonizează cu cea a apărătorilor ferestrei
de mansardă VELUX. În plus, modul de
instalare asigură o poziţionare adâncă
aliniată la suprafaţa acoperișului.

Combinaţii de ferestre
Ramele de etanșare VELUX sunt special
create pentru a se potrivi ferestrelor de
mansardă VELUX. Designul lor se
adaptează sistemului de ferestre de
mansardă și oferă o soluţie completă
pentru instalarea individuală sau în
combinaţii multiple a acestora. Ramele
COMBI permit gruparea cu ușurinţă a
ferestrelor pentru obţinerea unor efecte
arhitecturale sau ambientale deosebite.

20 INSTALARE
y Ramele de etanșare pentru ferestre instala- NOU! Folia hidroizolatoare BDX
te individual, EDW, sunt livrate pentru înveli- Folia hidroizolatoare BDX asigură o cât mai
tori ondulate cu o grosime totală de maxim corectă instalare a ferestrelor de mansardă
120 mm. VELUX. Pentru o corectă instalare a foliei
hidroizolatoare BDX, distanţa dintre căprio-
ri/șipci și tocurile laterale ale ferestrelor de
mansardă trebuie să fie de 2 cm.
* La instalarea împreună cu folia hidroizola-
toare BDX conform instrucţiunilor de mon-
taj ferestrele de mansardă VELUX au o
EDW: max. 120 mm garanţie de 10 ani.

y Ramele de etanșare pentru ferestre instala-


te individual, EDS, se recomandă pentru în-
velitori plate cu o grosime totală de maxim
16 mm (2 x 8 mm).

EDS: max. 16 mm

Rame de etanșare
y Compatibile cu orice tip de învelitoare.
y Culoarea standard gri umbria.
y Disponibile și din zinc și cupru.
y Pentru unghiuri de instalare cuprinse între
15° și 90°.
y Distanţa standard dintre ferestre este 120
mm pentru combinaţiile pe orizontală și de
100 mm pentru combinaţiile pe verticală.

y Cu ajutorul ramelor COMBI se pot realiza


combinaţii nelimitate de ferestre de man-
sardă.
y Ferestrele GGL, GPL, GGU și INTEGRATM pot
fi combinate între ele. Vă rugăm să ne con-
tactaţi pentru detalii suplimentare.

Ramele de etanșare COMBI au o încadrare


discretă în panta acoperișului, iar la interior
oferă o imagine impresionantă. Cu sistemul
COMBI se poate obţine o vedere amplă și se
pot realiza jocuri de lumini spectaculoase.
Ferestrele combinate pe orizontală trebuie să
aibă aceeași înălţime, iar cele combinate pe
verticală trebuie să aibă aceeași lăţime.

VELUX
VELUX 21
Rulouri VELUX,
sistemul Pick&Click!

Gamă variată de rulouri Acţionare ușoară


Rulourile VELUX sunt alegerea cea mai Produsele parasolare VELUX pot fi operate
potrivită pentru controlul luminii din atât manual cât și electric. Dacă ferestrele
încăperile de la mansardă, atunci când dumneavoastră au integrat sistemul de
doriţi să beneficiaţi de confortul unei lumini operare electrică, puteţi controla și rulourile
difuze sau să vă adăpostiţi de caniculă. cu ajutorul aceleiași telecomande.
Create special pentru a se potrivi
ferestrelor VELUX, rulourile noastre sunt Potrivire perfectă
fabricate din materiale de calitate Pentru a comanda rulourile potrivite pentru
superioară rezistente la murdărie. ferestrele dumneavoastă de mansardă este
suficient să aflaţi tipul și dimensiunea
Pick&ClickTM ferestrei - informaţii pe care le găsiţi pe
Dispozitivele deja montate pe ferestrele de plăcuţa de identificare situată în colţul
mansardă VELUX înlesnesc instalarea drept superior al ferestrei. Modele actuale de ferestre.
accesoriilor și rulourilor pentru care optaţi,
montarea lor reducându-se la doar câteva
minute.
Modele produse înainte de 1998.
Stil și confort la mansardă Fiecare fereastră de mansardă VELUX are în
Modalitatea cea mai simplă de a adăuga partea superioară o plăcuţă cu date de identificare:
stil și confort încăperilor create sub tip, mărime.
acoperișul în pantă este utilizarea rulourilor Aceste date sunt necesare pentru a comanda
accesorii sau piese de schimb.
VELUX. Variantele interioare și exterioare
acoperă o întregă gamă de funcţiuni, de la
rolul pur decorativ, până la controlul luminii
și sporirea siguranţei.

DISPOZITIVE
ORIGINALE DE
PRINDERE
PREMONTATE

TM

22 SUNSCREENING
RULOURI
Rulouri perdea Rulouri perdea decorative - RHL
decorative Rulourile interioare vă oferă în primul rând
posibilitatea de a regla cantitatea de lumină
din încăperi. Fabricate din bumbac de calitate
rezistent la murdărie, rulourile perdea sunt
economice și adaugă culoare casei. Cârligele
laterale de prindere pot fixa ruloul în trei
poziţii diferite.

Rulouri perdea Rulouri perdea glisante - RFL


glisante Rulourile perdea glisante oferă confort maxim
și flexibilitate. Dispun de o bară de operare
care glisează ușor pe șinele laterale, putând fi
reglate în orice poziţie. Materialul este
rezistent la uzură și murdărie. Rulourile
perdea pot fi elegant mascate în partea de
sus a ferestrei, când nu sunt folosite. Pot fi
Rulouri siesta acţionate manual sau electric.
pentru odihnă
Rulouri siesta pentru odihnă - DKL
Rulourile opace VELUX sunt opţiunea ideală
pentru dormitoare, întrucât împiedică
pătrunderea luminii. Exteriorul are o
suprafaţă reflectorizantă, care păstrează
vara răcoarea în încăpere.
Jaluzele pentru Pot fi acţionate manual sau electric.
controlul luminii
Jaluzele pentru controlul luminii - PAL
Puteţi regla atât unghiul de pătrundere, cât
și cantitatea de lumină, după preferinţe.
Jaluzelele VELUX sunt echilibrate perfect,
glisând ușor pe șinele laterale. Pot fi acţionate
manual sau electric.
Plasă împotriva
insectelor Plasă împotriva insectelor - ZIL
Dacă sunteţi deranjaţi de insecte, plasa
VELUX contra insectelor reprezintă soluţia.
Deoarece se montează pe conturul finisajului
interior, fereastra poate fi deschisă pentru
aerisire.

Rulouri exterioare Rulouri exterioare parasolare - MHL


parasolare Rulourile exterioare VELUX acţionează ca un
scut împotriva căldurii solare. Materialul
rezistent la intemperii permite pătrunderea
unei lumini difuze, plăcute în încăpere. Rulouri-
le exterioare VELUX pot fi montate chiar
dacă aţi fixat deja un rulou interior. Nu sunt
compatibile cu ferestrele acţionate electric,
Rolete exterioare pentru acestea recomandându-se modelul
electrice manual MML.

Rolete exterioare electrice - SML


Protejează fereastra împotriva acţiunilor
exterioare și reduc substanţial zgomotul
străzii. Permit deschiderea ferestrei chiar
dacă sunt rulate. Sunt operate electric, dar
există și în variantă manuală.

VELUX 23
24 RULOURI
RHL - Culori PAL
Standard
Lamele metalice au pe o parte culoarea albă,
fiind vopsite în câmp electrostatic. Pe verso au
o suprafaţă reflectorizantă, aurie, funcţionând
ca barieră de energie.

1028 4000 4061 9050 9150Z


alb rustic bleu bleumarin

RFL - Culori ZIL


Standard Special
Plasă gri destinată opririi accesului insectelor în
interior; montată pe finisajul interior al feres-
trei.

4000 9050 4062 4066 0000Z


rustic bleumarin vernil portocaliu

DKL - Culori MHL


Standard Special
Plasă neagră rezistentă la intemperii, care per-
mite vederea la exterior în timp ce căldura ra-
zelor solare este filtrată.

0855 1100 0605 5285 5060


galben bleumarin roșu model ursuleţi

SML

Culoare gri, identică cu cea a ramelor


de etanșare.

0000E

VELUX 25
Dispozitive
de comandă

Tije de comandă ZCZ 080/ZCT 200


y Tijă telescopică ZCT 200,
reglabilă de la 100 la 183 cm.
y Tijă de comandă ZCZ 080 cu
lungime fixă de 80 cm.

Adaptoare ZOZ 040 ZOZ 085


y Adaptor ZOZ 040 pentru
operarea rulourilor interioare
VELUX cu ajutorul tijelor ZCT
200 sau ZCZ 080.
y Adaptor ZOZ 085 pentru ope-
rarea rulourilor glisante.

Șnururi ZAZ 040 ZAZ 010


y Șnur de comandă ZAZ 040
de 5 m pentru rulouri montate
la înălţime.
y Șnur de comandă ZAZ 010 de
5 m care acţionează bara de
operare a ferestrei, pentru fe-
restrele prevăzute cu clapetă
de ventilaţie.

WMG 520 WMG 520


Motor electric pentru operare
cu sistemul WUX 101 sau
WLX 131.

26 DISPOZITIVE DE COMANDĂ
Tije Tije cu adaptor Șnur

ZCT 200 + ZOZ 040 ZAZ 010


ZCZ 080 + ZOZ 085 ZAZ 040 Notă: nu este disponibil pentru
ferestrele tip GZL

WUX 101 WUX. WUX 101


Sistem de operare electrică cu
telecomandă. Deschide o singură
fereastră.

WLX 131
Sistem de operare electrică cu
întrerupător. Acţionează până la
3 unităţi (ferestre și/sau
accesorii).
WLX 131 WLX

VELUX 27
Sfaturi utile

Distanţa dintre căpriori


Construcţia acoperișului nu
restricţionează alegerea di-
mensiunilor ferestrelor de
mansardă. Prin procedeul de
juguire, distanţa dintre
căpriori poate fi modificată
fără a afecta rezistenţa struc-
turii acoperișului.

Sursă de căldură
Pentru a evita apariţia con-
densului în lunile reci ale anu-
lui, vă recomandăm plasarea
unei surse de căldură imediat
sub fereastră.
Această cerinţă se adaugă
celor referitoare la realizarea
corectă a finisajului interior,
ventilarea încăperilor și re-
spectarea instrucţiunilor de in-
stalare a ferestrelor de
mansardă VELUX.

Mai multă lumină naturală


Căptușeala interioară
orizontală în partea de sus și
verticală în partea de jos a fe-
restrei asigură cea mai Corect Greșit
eficientă distribuţie a luminii
în încăpere.

28 SFATURI UTILE
Dimensiunea potrivită
Panta acoperișului
influenţează alegerea dimensi-
unilor ferestrelor de mansardă.
Cu cât panta este mai mică,
cu atât lungimea ferestrei tre-
buie să fie mai mare, pentru a
beneficia de un confort optim.

Mărește panta acoperișului


Ferestrele de mansardă
VELUX sunt potrivite pentru
majoritatea acoperișurilor în
pantă, peste 15˚, dar cu cât
panta este mai mare, cu atât
beneficiaţi de mai mult spaţiu
sub acoperiș.

Poziţionarea corectă
a ferestrelor
Pentru a putea opera cu
ușurinţă fereastra de mansardă
și pentru a beneficia de
priveliștea optimă, înălţimea de
instalare trebuie să fie cuprinsă
între 185-220 cm de la nivelul
podelei. Parapetul pe care se
instalează fereastra trebuie să
asigure o înălţime maximă de
90-110 cm de la podea până la
limita inferioară a suprafeţei vi-
trate.

VELUX 29
Service VELUX

Asistenţă tehnică
VELUX asigură service în garanţie și post-
garanţie. În România, pentru comenzi de
peste 5 ferestre, VELUX oferă la cerere, în
termen de 2 săptămâni, asistenţă tehnică
la instalarea primei ferestre, în scopul
instruirii instalatorilor dumneavoastră.

Comercializarea produselor VELUX


Toate produsele VELUX vă sunt accesibile
printr-o reţea naţională de distribuitori.
Pentru mai multe informaţii accesaţi
www.velux.ro sau contactaţi-ne direct.

Relaţii clienţi
Dacă sunteţi în procesul de proiectare a
casei sau doriţi să o renovaţi, nu ezitaţi să
apelaţi la suportul oferit de specialiștii
VELUX. Angajaţii noștri sunt pregătiţi să
vină în întâmpinarea cerinţelor dumnea-
voastră cu soluţii complete care să
transforme visele în realitate.
Sunaţi la numărul gratuit de telefon
0-8008-83589 pentru a beneficia de
consultanţa VELUX!

Dimensiunile ferestrelor
Conform standardelor în construcţii, suprafaţa vitrată minimă a unei încăperi trebuie să reprezinte 10% din suprafaţa podelei.
Tabelul de mai jos arată suprafaţa maximă de podea pentru fiecare tip de fereastră. Ţinând cont de destinaţia fiecărei încăperi,
VELUX recomandă mărirea suprafeţei vitrate pentru obţinerea gradului de iluminare optim.

Dimensiunea ferestrei C02 F06 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S06 S08
Cod model vechi 102 206 304 306 308 310 406 408 606 608

Lăţime x înălţime, cm 55 x 78 66 x 118 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94x118 94 x 140 114x118 114 x 140
Suprafaţa
0,22 0,48 0,44 0,56 0,69 0,81 0,71 0,88 0,89 1,11
vitrată (m2)
Suprafaţa maximă
2,20 4,80 4,40 5,60 6,90 8,10 7,10 8,80 8,90 11,10
a podelei (m2)

30 SERVICE VELUX
Listă de verificare
Tabel cu dimensiuni Folosiţi această listă de verificare înainte de a lua
f

f
GZL GVT
decizia finală de cumpărare.
- Care este destinaţia încăperilor?
78

83
C02 103 - Ce dimensiuni are încăperea?
fe

e
GGL
GGU
cm e 54 f
- Care este numărul de ferestre de mansardă ne-
GGL INTEGRA
GZL
cesare?
98

- La ce înălţime se vor monta ferestrele?


M04 - Ce dimensiuni au ferestrele de mansardă?
fe

GGL GGL GGL GGL


GGU
GGL INTEGRA
GGU
GGL INTEGRA
GGU
GGL INTEGRA
GGU
GGL INTEGRA - Care e grosimea căpriorilor?
GZL GZL GZL
- Ferestre cu articulare mediană sau în partea
118

Nou superioară?
F06 M06 P06 S06 - Model de fereastră din lemn sau cu poliuretan?
fe

GGL
GPL
GGL
GGU
GGL
GGU
- Sistem de operare manual sau electric?
GGU GGL INTEGRA GGL INTEGRA
GGL INTEGRA
GZL
GZL GZL - Rame de etanșare pentru învelitoare ondulată
sau plată, individuale sau combi?
140

Nou - Ce tip de rulouri interioare și exterioare?


M08 P08 S08
fe

GGL
Pentru mai multe informaţii consultaţi lista de
GGU
GGL INTEGRA
GZL
preţuri, accesaţi www.velux.ro sau contactaţi-ne
la telefon 0-8008-83589 (apel gratuit).
160

M10
e

cm e 55 fe 66 fe 78 fe 94 fe 114 f

Garanţie
VELUX oferă 5 ani garanţie pentru ferestrele de
mansardă instalate conform instrucţiunilor de
montaj și 3 ani garanţie pentru accesorii, compo-
nente și produse electrice. Solicitaţi certificatul de
garanţie distribuitorului.

Garanţie suplimentară
Pentru ferestrele de mansardă VELUX instalate
împreună cu folia hidroizolatoare BDX conform
instrucţiunilor de montaj, garanţia oferită este de
10 ani. Solicitaţi informaţii distribuitorului.

VELUX 31
VELUX România S.R.L.
Aurel Vlaicu 40
500178 Brașov
Tel.: 0268 42 55 77
Fax: 0268 42 57 57
Relaţii clienţi: 0-8008-83589 (apel gratuit)
E-mail: romania@velux.com
Web: www.velux.ro

V-RO 5028-0506 © 2003, 2004 VELUX GROUP ® VELUX ȘI SIGLA VELUX SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE FOLOSITE SUB LICENŢĂ DE CĂTRE VELUX GROUP

32