Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

A. Încercuiți răspunsul corect pentru următoarele întrebări:

1. Unde este situat Podișul Moldovei:

a. în N României;

b. în centrul României;

c. în N-E și E României.

2. Podișul Moldovei cuprinde o suprafață de:

a. 22.220 Km2;

b. 23.230 Km2;

c. 25.000km2.

3. În ce zonă prezintă altitudini mai înalte Podișul Moldovei?

a. în N-V;

b. în E;

c. în N-E.

B. Completați spațiile libere:

1. În literatura geografică Podișul Moldovei mai este


numit: ......................................., ................................................ .

2. Podișul Moldovei este un pământ bun pentru ........................ .

3. Temperatura medie anuală este între: .................. .

4. Dați exemplu de 4 animale întâlnite în Podișul


Moldovei: .............................................................................................................. .

S-ar putea să vă placă și