Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA POLITEHNICA

BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 1/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

DENUMIRE

Ediţia nr. 1 Revizia nr.0


Exemplar nr. 1 Destinatar:

Controlat x

Difuzat în regim:

Informativ

Utilizarea şi reproducerea integrală sau parţială a prezentului document, în orice publicaţie şi


prin orice procedeu electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă, dacă nu există
acordul scris al elaboratorului.

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 2/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

Cuprins

Nr. cap. Denumire Pag.


Pagina de garda 1
Cuprins 2
Note explicative 3
Lista de difuzare 4
Indicatorul reviziilor 5
1 Scop 6
2 Domeniul de aplicare 6
3 Documente de referinţă şi conexe 6
4 Definiţii şi abrevieri 6
5 Diagrama flux (procedura propriu zisa) 7
6 Responsabilitati (Matricea responsabilitatilor) 8
7 Înregistrări 9
8 Anexe

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 3/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

Note explicative

 Toate paginile procedurii aparţin ediţiei menţionate pe pagina de prezentare;


 Procedura este supusă reviziilor parţiale ori de câte ori este necesar;

 Se redactează câte o nouă ediţie a procedurii după efectuarea unui număr mare
de revizii succesive, care ar îngreuna lecturarea acesteia;

 O ediţie poate conţine pagini cu revizii diferite;

 Revizia aplicabilă este cea menţionată pe fiecare pagină în parte şi în lista de


revizii;

 Difuzarea în regim controlat a Procedurii şi a fiecărei revizii se face pe baza Listei


de difuzare;

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 4/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

Lista de difuzare

Nr. Departament Data Numele şi Semnătura


exemplarului prenumele
1
2
3
4
5
6

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 5/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

Indicatorul reviziilor

Revizia nr. Capitolul Pagina Data Numele şi Semnătura


revizuită prenumele

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 6/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

1. Scop
In aceasta sectiune se precizeaza scopul pentru care este intocmita
procedura.

2. Domeniu de aplicare
In aceasta sectiune se specifica exact pentru ce activitati este valabila
procedura si care sunt compartimentele care o vor implementa.
3. Documente de referinţă şi conexe
In aceasta sectiune se precizeaza documentele cu rol de reglementare care
au fundamentat realizarea procedurii. Aditional, pot fi incluse documentele cu
caracter informativ sau alte materiale utilizate in sensul activitatii procedurate.
Unde este cazul, reglementarile pot fi grupate astfel:
- reglementari internationale
- legislatie primara
- legislatie secundara
- reglementari interne
4. Definiţii şi abrevieri
Se vor defini termenii care:
- reprezinta un element de noutate
- sunt des utilizati in textul procedurii si necesita comentarii suplimentare
- pot produce confuzie prin lipsa explicarii acestora
- daca este cazul, se precizeaza si actul public care defineste termenul in cauza
Abrevierile si acronimele se precizeaza pentru acei termeni care sunt des
utilizati in continut ( MQ, SMC, PO,PS)
Se recomanda ca atat definitiile, cat si abrevierile si acronimele sa fie
consemnate in ordine alfabetica.
5. Diagrama flux (procedura propriu zisa)
Reprezinta componenta esentiala a intregii proceduri, intrucat descrie in
mod logic si concret care sunt etapele activitatii procedurate. Aceasta cuprinde
caracteristici generale ale activitatii fara a repeta elementele mentionate in

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCUREŞTI
PROCEDURĂ Ediţia 1/………….
...................................................... Revizia 0/................
Data emiterii:
Cod: Exemplar nr. 1/.....
Pagina: 7/7
Catedra: Ingineria Calității și Tehnologii ............................
Industriale

subcapitolele anterioare, documentele utilizate in procedura, resursele necesare


si modul de lucru.
Etapele parcurse pot fi descrise sub forma text sau sub forma unei
diagrame flux ce ofera o mai buna urmarire a activitatilor desfasurate.

Legenda:

- Operație

- Start și final

- Decizie

- Depozitare/stocare

- Documente/ înregistrări

- Verificare/încercare/inspecție

6. Responsabilităţi (Matricea responsabilitatilor)


In aceasta sectiune se specifica atribuirea activitatilor pe departamente sau
pe functii.

7. Înregistrări
Se face referire la documentele care declara rezultate obtinute sau
furnizeaza dovezi ale activitatior realizate.
8. Anexe

Întocmit Verificat Aprobat


Data
Numele şi prenumele
Semnătura