Sunteți pe pagina 1din 16

Analiza evoluţiei indicatorilor din bilanţul contabil

pentru banca Unicredit BulBank din Bulgaria.

1. Scurt istoric
UniCredit Bulbank este cea mai mare banca din Bulgaria. Înainte de 1994, banca a
fost cunoscut sub numele de Banca de Comerț Exterior din Bulgaria sau BFTB. UniCredit
Bulbank a fost formata în 2007, ca o fuziune între Bulbank, Biochim și Hebros Bank, toate
deținute de UniCredit Group.
Prototipul lui Bulbank, Banca bulgara pentru Comerț Exterior, a început în 1964 ca o
bancă deținută în totalitate de stat, cu un capital vărsat de 40 de milioane de BGL și avand o
specializarea legală în plăți de comerț exterior și finanțe. Birouri reprezentative ale Băncii din
Londra, Frankfurt și Viena au fost deschise în următoarele două decenii.
UniCredit Bulbank sediul central din Sofia, Bulgaria. BFTB a luat parte la înființarea a
două societăți pe acțiuni în 1987 și 1998 - Bayerisch-Bulgarische Handelsbank GmbH (după
1998, HypoVereinsbank Bulgaria) cu Bayerische Vereinsbank (HVB) și Bulgarsovinvest
(după 1994, Corporate Commercial Bank) cu Vnesheconombank, respectiv.
În 1991, după lovitura de stat 1989, Consolidarea Companiei Bank (BCC) a fost
infiintata ca o societate holding de a consolida proprietatea statului în sectorul bancar și
pentru a facilita privatizarea băncilor. CCA a deținut 98% din capitalul social al Bulbank lui.
Bulbank a fost prima banca din Bulgaria care a adoptat codurile SWIFT, prin care a
consolidat în mod semnificativ performanțele sale operaționale și a sporit fiabilitatea
tranzacțiilor sale.
Reuniunea din 1992 a acționarilor a schimbat statutul băncii la o bancă comercială
universală, astfel încât rețeaua de sucursale a fost extinsă (Plovdiv, Kărgeali, Burgas, Stara
Zagora, etc.), concentrându-se pe customer service în anii care au urmat.
În 1994, adunarea acționarilor a adoptat o rezoluție pentru a schimba numele băncii la
Bulbank.
In anul 1998 Bulbank co-branded sistemul de plată prin card internațional cu Visa
International si Europay International.
Ca urmare a procedurii de privatizare între 1998 și 2000 UniCredito Italiano posedat
de 93% din capitalul și Allianz a avut 5%. Bulbank a vândut participațiile sale în Corporate
Commercial Bank (99,9%), precum și faptul că în United Bulgarian Bank (35%) și în
Bulgaria, HypoVereinsbank (49%).

In anul 2001 actionarul majoritar Bulbank lui, UniCredito, a vândut acțiuni minore
italian SIMEST S.p.A., Roma și Corporația Financiară Internațională - 2,5% și 5,3% din
capitalul social, respectiv.
Începând cu anul 2006, Bulbank a fost în procesul de fuziune cu HVB Bank Biochim
și Hebros Bank, după fuzionarea grupului UniCredit cu HVB Group in 2005.
La 27 aprilie se anunță fuziunea legală între Bulbank. HVB Bank Biochim și Hebros
Bank. Numele instituției este fuzionat UniCredit Bulbank.
Din 2001, CEO al UniCredit Bulbank este Levon Hampartzoumian

2. Analiza indicatorilor de performanță pe o perioadă de șapte ani


pentru banca Unicredit Bulbank

Tabelul nr. 1: Bilanțul băncii Unicredit Bulbank în perioada 2008-2014


31.dec.08 31.dec.09 31.dec.10 31.dec.11 31.dec.12 31.dec.13 31.dec.14

2
Active
Numerar si 905.929 832.158 874.658 886.603 906.397 728.729 1.092.227
solduri la
Bancile
Centrale
Active 122.594 115.450 162.160 129.174 806.907 81.915 124.528
financiare
detinute
pentru
tranzactionare
Active 357.454 285.485 278.732 383.946 634.769 901.585 1.492.803
financiare
disponibile
pentru vanzare
Active 357.002 314.749 291.382 273.247 254.997 125.071 136.673
financiare
detinute pana
la scadenta
Credite 1.549.997 2.071.567 1.699.018 1.893.753 1.713.901 1.841.958 1.627.489
datorate
bancilor
Credite 7.232.251 7.370.496 7.472.399 7.812.435 8.546.838 8.636.803 9.936.482
acordate
clientilor
Active 38, 12 34.823 31.065 31.734 27.707 24.591 2.311
necorporale
Alte active 17 2.236 22.303 47.445 55.915 58.442 102.265
Total active 11,014,70 11.518.774 11.275.74 11.903.658 12.658.53 12.661.176 14.843.791
4 0 2
Pasive
Pasive de 60.111 40.211 62.317 88.386 121.667 61.494 85.940
tranzactionare
Depozite atrase 3.218.594 3.105.352 2.553.023 216.433 1.835.550 1.464.959 1.502.765
de la banci
Depozite atrase 6.029.191 6.421.385 7.540.524 7.293.666 8.227.899 8.705.491 10.782.577
de la clienti
Provizioane 56.774 36.564 34.266 38.912 31.409 39.977 44.513
Datorii privind 759 - - 6.218 - - 4.310
impozitul
curent
Datorii privind 15.272 21.041 20.187 18.282 18.398 2.626 1.102
impozitul
amanat
Alte datorii 51.570 46.152 65.570 66.778 66.530 58.226 69.332
Total datorii 9.641.639 9.892.834 9.494.467 9.899.312 10.527.76 10.556.846 12.603.060
5
Capitaluri 1.373.065 1.635.940 1.781.173 2.004.336 2.130.767 2.104.329 2.240.731
proprii

Din bilanțul băncii Unicredit Bulbank pe perioada 2008-2014 se pot remarca umătoarele
observații:

3
 Din bilanț reiese faptul că în anul 2014 Unicredit Bulbank înregistrează cel mai mare
nivel al activelor, valoarea acestora fiind de 14.843.791. Anul 2014 fiind considerat
anul de boom în ceia ce privește acordarea de credite la nivel mondial, dar reprezintă
și anul de referință pentru începutul crizei financiare. După cum putem observa in
acesti ani nivelul activelor ramane relativ constant, Valoarea activelor în anul 2013
fiind de 12.661.176 euro. Dar comparând cu anul 2008 în care Unicredit Bulbank
înregistrează o valoare de 11,014,704 mil. Anul 2013 poate fi considerat la nivelul
activelor un an destul de normal.
 Chiar dacă anul 2014 reprezintă apogeul atins de bancă la nivelul activelor, la nivel de
credite acordate clienților tot anul 2014 reprezintă simbolul celor mai multe credite
acordate de aceasta astfel valoarea acestora fiind de 9.936.482 . In ceilalti ani nivelul
creditelor este cuprins intre 7 respectiv 8 milioane. Cel mai mic nivel al creșterii
valorii creditelor acordate clienților de Unicredit Bulbank s-a înregistrat în anul 2008
cand valoarea lui a ajuns la 1.549.997.
 Mai putem observa faptul ca in cazul activelor necorporale, valoarea acestora din primul an si
anume 38, 12 a scazut destul de semnificativ ajungand la valori de 2.311 in anul 2014.
 Comparativ între nivelul depozitelor atrase de la clienți și nivelul creditelor acordate,
valoarea nivelului depozitelor fiind mai mică ca valoarea creditelor

Nivelul creditelor şi a depozitelor în anii 2008 - 2014


12,000,000.00

10,000,000.00

8,000,000.00
depozite
credite
6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sursa: Date preluate dupa Rapoartele Anuale ale băncii Unicredit Bulbank din perioda 2008-2014

Acest lucru ne arată că banca își atrage resursele necesare pentru acordarea creditelor și prin
alte metode cum ar fi: emisiunea de obligațiuni și acțiuni pe piețele financiare.

Și la nivelul capitalului propriu putem obeserva o creștere ascendentă ce sa menținut pe toată


perioada celor 7 ani pe care îi analizăm. În anul 2008 valoarea capitalului propriu fiind de
1.373.065, iar în anul 2014 valoarea capitalului fiind de 2.240.731 euro. Mărirea capitalului
propriu datorăndu-se creșetrii nivelului rezervelor, capitalului social și al profiturilor obținute.

4
3. Calculul indicatorilor de performanţă bancară

Pentru ca să calculăm indicatorii de performanță bancară pentru banca bulgara Unicredit


Bulbank vom avea nevoie de umătorii indicatori: profitul net, capitalul propriu, total active,
total venituri.
În următorul tabel vom prezenta valoarea indicatorilor mai sus menționați în perioada
2008-2014:

Tabelul nr. 2: Valoarea indicatorilor necesari pentru calculul indicatorilor de


performanță bancară în perioda 2008-2014
u.m.: mil. BGN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Profit net 291,703 194,753 158,744 226,576 212,496 143,639 241,657
Capitalul 1.373.065 1.635.940 1.781.173 2.004.336 2.130.767 2.104.329 2.240.731
propriu
Total active 11,014,70 11.518.77 11.275.740 11.903.65 12.658.53 12.661.17 14.843.791
4 4 8 2 6
Total 613,976 578,04 612,297 645,194 644,41 638,995 686,452
venituri
Sursa: Date preluate dupa Rapoartele Anuale ale băncii Unicredit Bulbank din perioda 2007-2014

Principalii indicatori de performanță bancară sunt:

1. Rata rentabilității financiare (RRF) reprezintă cea mai semnificativă expresie a


profitului și se calculează ca raport între profitul net și capital propriu în mărime
procentuală.
PN
RRF= ×100
CP
În cadrul băncii rata rentabilității financiare pe cei 7 ani de analiză se
prezină astfel:
a. Rata rentabilității financiare pe anul 2008:

291,703
RRF= ×100=¿0,02%
1.373 .065

b. Rata rentabilității financiare pe anul 2009:

194,753
RRF= ×100=¿0,01%
1.635 .940

c. Rata rentabilității financiare pe anul 2010:

158,744
RRF= ×100=¿ 8,91%
1.781 .173

5
d. Rata rentabilității financiare pe anul 2011:

226,576
RRF= ×100=¿ 11,30%
2.004 .336

e. Rata rentabilității financiare pe anul 2012:

212,496
RRF= × 100=¿ 9,97%
2.130 .767

f. Rata rentabilității financiare pe anul 2013:

143,639
RRF= × 100=¿ 6,82%
2.104 .329

g. Rata rentabilității financiare pe anul 2014:

241,657
RRF= ×100=¿ 10,78%
2.240 .731

2. Rata rentabilității economice (RRE) evidențiază efortul activității manageriale


de a utiliza deplin resursele financiare și reale ale băncii pentru a genera profit 1.
Aceasta se calculează ca raport dintre profitul net și total active în mărime
procentuală.
PN
RRE= ×100
A

În cadrul băncii Unicredit Bulbank, la nivelul celor 7 ani rata rentabilității economice se
prezintă astfel:

b. Rata rentabilității economice pe anul 2008:

291,703
RRC= ×100=¿ 2,64%
11,014,704

c. Rata rentabilității economice pe anul 2009:

194,753
RRC= ×100=¿ 1,69%
11.518 .774

d. Rata rentabilității economice pe anul 2010:

158,744
RRC= × 100=¿ 1,40%
11.275 .740

e. Rata rentabilității economice pe anul 2011:


1
Cocriș,V., Chirleșan, D., Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditare. Teorie și
cazuri practice, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2013, pag.150

6
226,576
RRC= × 100=¿ 1,90%
11.903 .658

f. Rata rentabilității economice pe anul 2012:

212,496
RRC= ×100=¿ 1,67%
12.658 .532

g. Rata rentabilității economice pe anul 2013:

143,639
RRC= ×100=¿ 1,13%
12.661.176

h. Rata rentabilității economice pe anul 2014:

241,657
RRC= ×100=¿ 1,62%
14.843 .791

3. Efectul de pârghie (EP) indică gradul de utilizare a resurselor suplimentare și se


calculează ca raport între totalul activelor și capitalul propriu.
A
EP= ×100
CP

Nivelul indicatorului efectul de pârghie pentru banca analizată la nivelul


celor 7 ani se prezintă astfel:
a. Efectul de pârghie pentru anul 2008:

11,014,704
EP= =¿ 8,02
1.373 .065

b. Efectul de pârghie pentru anul 2009:

11.518 .774
EP= =¿ 7,04
1.635.940

c. Efectul de pârghie pentru anul 2010:

11.275 .740
EP= =¿ 6,33
1.781.173

d. Efectul de pârghie pentru anul 2011:

11.903 .658
EP= =¿ 5,93
2.004 .336

e. Efectul de pârghie pentru anul 2012:

7
12.658 .532
EP= =¿5,94
2.130.767

f. Efectul de pârghie pentru anul 2013:

12.661.176
EP= =¿ 6,01
2.104 .329

g. Efectul de pârghie pentru anul 2014:

14.843 .791
EP= =¿ 6,62
2.240 .731

4. Rata profitului (RP) se determină ca raport între profitul net și total venituri.
PN
RP= ×100
V

În cadrul băncii studiate, la nivelul celor 7 ani rata profitului se prezintă


astfel:
a. Rata profitului pentru anul 2008:

291,703
RP= × 100= 47,51%
613,976

b. Rata profitului pentru anul 2009:

194,753
RP= ×100 = 33,69%
578,04

c. Rata profitului pentru anul 2010:

158,744
RP= × 100 = 25,92%
612,297

d. Rata profitului pentru anul 2011:

226,576
RP= ×100=¿ 35,11%
645,194

e. Rata profitului pentru anul 2012:

212,496
RP= × 100 = 32,97%
644,41

f. Rata profitului pentru anul 2013:

8
143,639
RP= ×100 = 22,47%
638,995

g. Rata profitului pentru anul 2014:

241,657
RP= × 100 = 35,20%
686,452

5. Rata utilizării activelor (RUA) se calculează ca rapot între venituri și total


active.
V
RUA= × 100
A

La nivelul băncii studiate valoarea indicatorilor, pe cei 7 ani, se prezintă


astfel:
a. Rata utilizării activelor în anul 2008:

613,976
RUA= ×100 = 5,57%
11,014,704

b. Rata utilizării activelor în anul 2009:

578,04
RUA= × 100 = 5,01%
11.518 .774

c. Rata utilizării activelor în anul 2010:

612,297
RUA= × 100 = 5,43%
11.275 .740

d. Rata utilizării activelor în anul 2011:

645,194
RUA= × 100=¿5,42%
11.903 .658

e. Rata utilizării activelor în anul 2012:

644,41
RUA= ×100= 5,09%
12.658.532

f. Rata utilizării activelor în anul 2013:

638,995
RUA= ×100=¿5,04%
12.661.176

g. Rata utilizării activelor în anul 2014:

686,452
RUA= × 100=¿4,62%
14.843.791

9
Sintetizând într-un tabel rezultatele calculelor de mai sus obținem:

Tabelul nr. 3: Indicatorii de performanță bancară ai băncii Unicredit Bullbank în perioda 2008-2014

An Valoare indicator (în %)


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indicator
RRF 0,02 0,01 8,91 11,30 9.97 6,82 10,78

RRE 2,64 1,69 1,40 1,90 1,67 1,13 1,62

EP 8,02 7,04 6,33 5,93 5,94 6,01 6,62

RP 47,51 33,69 25,92 35,11 32,97 22,47 35,20

RUA 5,57 5,01 5,43 5,42 5,09 5,04 4,62

Sursa: Date preluate dupa Rapoartele Anuale ale băncii Unicredit Bullbank din perioda 2008-2014

4. Comparaţia indicatorilor de performanță ai băncii Unicredit Bullbank cu


indicatorii de pe întreg sistemul bancar din Bulgaria

La nivelul sistemului bancar bulgar indicatorii de performanță bancară se prezintă astfel:

Tabelul nr. 4 - Indicatori de performanţă pentru întreg sistemul bancar bulgar în perioada 2008-2014

An Valoare indicator (în %)


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012
Indicator
RRF 20.46 19.52 7.98 11.54 15.53 9.54 -

RRE 0.68 0.55 0.19 0.37 0.54 0.34 -

EP 30.09 35.50 42 31.20 28.77 28.07 -

RP 29.94 27.80 13.10 17.40 22.88 17.30 -

RUA 2.3 2 1.52 2.16 2.4 2.00 -

10
Sursa: Rapoartele Băncii Naționale a Bulgariei din perioada 2008-2014

a. Evoluţia ratei de rentabilitate financiară la nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi pe


întregul sistem bancar bulgar

Graficul nr.2:Evoluţia ratei de rentabilitate financiară la nivelul Băncii Unicredit


Bulbank şi pe întregul sistem bancar bulgar în perioada 2008-2014

25

20
Unicred Bullbank
Valoarea RRF

15 Column1

10

0
2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014

Din graficul prezentat se poate observa că nivelul RRF atât la nivelul Sistemul Bancar
Bulgar, cât și la nivelul băncii Unicredit Bulbank a evoluat în același sens. Acest
indicator înregistrează cea mai scazută valoare, atât la nivelul sectorului bancar cât și la
nivelul băncii prezentate, în anul 2008, valoarea acestuia fiind de 7.98, respectiv 6.48,
acest lucru fiind cauzat de scăderea profitului având ca și cauze criza economică. Anii în
care acest indicator a înregistrat cele mai mari nivele, atât la nivel de sistem cât și la
nivelul băncii prezentate sunt 2006 și 2007, fapt datorat de o creștere atât a profitului net,
cât și a capitalurilor proprii. După anul 2008 atât sistemul bancar bulgar cât și banca
Unicredit Bulbank încep să-și revină, valoarea RRF în anul 2011 pentru sistemul bancar
bulgar a fost de 9.54% obeservându-se o creștere de 1,56%, iar în cazul băncii analizate
valoarea acestuia fiind de 9.14% , valoare ce începe să scadă cu anul 2012.

b. Evoluția ratei rentabilității economice nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi pe întregul


sistem bancar fbulgar

11
Graficul nr.3:Evoluţia ratei de rentabilitate economică la nivelul Băncii Unicredit
Bulbankşi pe întregul sistem bancar bulgar în perioada 2008-2014
0.8
0.7
0.6
Valoarea RRC Unicredit Bulbank
0.5
Column1
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

După cum se observă din grafic rentabilitatea economică menține același nivel ca și
rentabilitatea financiară. Trendul acestui indicator la nivel de sistem bancar cât și la
nivelul băncii Unicredit Bulbank este unul descendent începând cu anul 2008 până în
anul 2010, în care se înregistrează cea mai scazută valoarea ( 0.19% la nivel de sistem
bancar și 0.16% la nivelul băncii comerciale), după care se observă o ușoară creștere
pănă în anul 2010 valoarea acestuia crescând cu 0.35% în sistemul bancar, iar în
cadrul băncii creșterea acestuia fiind de 0.29%.

c. Evoluţia efectului de pârghie la nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi pe întregul sistem


bancar Bulgar

12
Graficul nr.4:Evoluţia efectului de pârghie la nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi
pe întregul sistem bancar bulgar în perioada 2008-2014
45
40
35
30
Valoarea EP

25
20
15
10
5
0

Graficul nr. 3 ne arată că efectul de pârghie al băncii Unicredit Bulbank a


evoluat în același sens cu cel al întregului sistem bancar bulgar, astfel începând cu
2008, indicatorul urmează un trend ascendent datorat creşterii activelor la un număr de
2.075.551 mil Euro până în 2009, unde înregistrează cea mai mare valoare a efectului
de pârghie de 38, 99 la banca Unicredit Bulbank, respectiv 42 la întreg sistemul bancar
din bulgar Începând cu 2011, graficul efectului de pârghie este într-o continuă
descendență din cauza creşterii capitalurilor proprii într-un ritm mai alert decât
creşterea activelor totale.

d. Evoluţia ratei profitului la nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi pe întregul sistem


bancar bulgar

13
Graficul nr.5:Evoluţia ratei profituluila nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi pe întregul
sistem bancar bulgar în perioada 2008-2014
35

30

25
Unicredit Bulbank
Valoarea RP

20 Column1

15

10

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

După analiza graficului de mai sus, putem observa că ratele profitului pe întreg sistemul, cât și
pe baca analizată alternează trendul descendent cu cel ascendent. Din anul 2008 până în anul
2010 observăm o scadere a valorii ratei profitului datorită scăderii profitului net al băncii
ajungând în 2010 la valoarea de 3.452 mln Euro de unde a și rezultat o rată a profitului mică
și anume de 12,6% pentru Unicredit Bulbank și 13,1% pe întreg sistemul bancar, ceea ce
demonstrează că sistemul bancar bulagar a fost afectat de criza economică. După anul 2010 se
observa o majorare a ratei profitului de la 12,6% la 20,88% pentru banca Unicredit Bulbank
(de la 13,1% la 22.88% pentru întreg sistemul bancar Bulgar) până în anul 2012 datorită ratei
de creştere a profitului net superioară ratei de creştere a veniturilor totale. După 2012 se
observă iarăși un trend descendent, valorile ratei profitului ajungînd în 2013 la 16,26% pentru
banca analizată, respectiv 17,3% pentru întreg sistem bancar din Bulgaria. Însă, după acest an
se înregistează o creștere a ratei profitului.

14
e. Evoluţia ratei utilizării activelor la nivelul Băncii Unicredit Bulbank şi pe întregul
sistem bancar bulgar

Graficul nr.6:Evoluţia ratei profituluila nivelul Unicredit Bulbank şi pe întregul sistem


bancar bulgar în perioada 2008-2014
3

2.5

2
Unicredit Bulbank
Valoarea RUA

Column1
1.5

0.5

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

După cum se observă din grafic, rata utilizării activelor cunoaște un trend
descendent începând cu 2008, unde valoarea indicatorului pentru banca Unicredit
Bulbank era de 1,94% și a întregului sistem era 2,3%, până în anul 2010, unde rata
utilizării activelor cunoaște valoarea minimă pe intervalul examinat și anume de
1,31% pentru banca analizată și 1,52% pentru sistemul bancar bulgar. Scăderea
acestor valori au fost cauzate de criza economică. După 2010, indicatorul cunoaște un
trend ascendent atât pentru banca cât și pentru sistem, însă, rata utilizării activelor
sistemului bancar bulgar, comparativ cu cea a băncii Unicredit Bulbank, cunoaște o
creștere mai mare ajungând în 2012 la o valoare de 2,4% urmănd de o scadere a
valorii în 2013 la 2% a indicatorului,pe când banca analizată și-a menținut o poziție
relativ constantă în decursul anilor 2011-2014.

Concluzii

În urma celor prezentate putem afirma că banca analizată Unicredit Bulbank, este o
bancă destul de stabilă.
Valoarea indicatorilor de apreciere a performanțelor bancare la nivelul băncii Unicredit
Bulbank se situiază la nivelul indicatorilor de pe întregul Sistem Bancar Bulgar, evoluția
acestora fiind una similară cu cea a sistemului.

15
Bibliografie

1. Cocriș,V., Chirleșan, D., Managementul bancar și analiza de risc în activitatea


de creditare. Teorie și cazuri practice, Editura Universității Alexandru Ioan
Cuza, Iași, 2013, pag.150
2. Rapoartele anuale din perioada 2006-2012 ale băncii Unicredit Bulbank
3. http://ro.wikipedia.org/wiki/UNnicreditBulbank

16

S-ar putea să vă placă și