Sunteți pe pagina 1din 3

UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a


28 de state membre situate în Europa. UE a dezvoltat o piață
unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică
în toate statele membre. Politicile UE vizează asigurarea liberei
circulații a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și capitalurilor
în cadrul pieței interne, adoptarea legislației în domeniul justiției
și afacerilor interne, menținerea unor politici comune privind
comerțul, agricultura, pescuitul și dezvoltarea regională.

La baza apariției Comunităților Europene stă Declarația din 9


mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, care
prezenta un plan pus la punct împreună cu Jean Monnet, comisar
al planului de modernizare a Franței de după război.
“Declarația Schuman” a devenit realitate la 18 aprilie 1951 prin
semnarea, la Paris, de catre 6 țări (Belgia, Luxemburg,
Germania, Franta, Italia si Tarile de Jos) a Tratatului
instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului
(CECO), care a intrat în vigoare la 23 iulie 1952.

Valorile UE sunt:
 demnitatea umană
 libertatea
 democrația
 egalitatea
 statul de drept
 drepturile omului

Instituțiile Uniunii Europene sunt cele șapte organe principale de


decizie.
Principalele institutii si cu ce se ocupa:
 Parlamentul European - organism legislativ al UE, ales în
mod direct, cu responsabilități bugetare și de control
 Consiliul European - definește direcția politică generală și

prioritățile Uniunii Europene


 Consiliul Uniunii Europene - reprezintă guvernele statelor

membre ale UE, adoptă legislația europeană și coordonează


politicile UE
 Comisia Europeană - apără interesul general al UE,
propunând acte legislative, asigurând respectarea acestora
și implementând politicile și bugetul Uniunii
 Curtea de Justiție a Uniunii Europene - se asigură că
legislația UE este interpretată și aplicată în același mod în
toate țările UE; garantează că țările și instituțiile UE se
supun dreptului european.
 Banca Centrală Europeană - gestionează moneda euro,
menține stabilitatea prețurilor și trasează politica
economică și monetară
 Curtea Europeană de Conturi - verifică dacă fondurile UE
sunt colectate și utilizate corect și ajută la îmbunătățirea
gestiunii financiare a UE

Simbolurile UE sunt:
 cercul de stele galbene pe fond albastru
 drapelul european
 imnul european
 ziua europei
 mottoul ue