Sunteți pe pagina 1din 13

1 Maxime şi cugetă ri

A
„Trebuie să ai încredere în abilităţile tale şi apoi să fii destul de puternic să le urmezi.” (R.
Carter)

„Adevărul curat nu se înghite uşor.”


„Adevărul şi dreptatea nu mor niciodată.”

„N-am văzut niciodată ieşind ceva bun din ameninţări.”

„Aparenţele sînt importante.”

„Apele liniştite sînt cele mai adînci.”

„Recunoşti aptitudinile cuiva întru atît, întru cît îţi dai seama sau crezi că la tine aceleaşi
aptitudini se găsesc într-o măsură în cel mai rău caz egală.” (Gib Mihăescu)

„Atitudinea este mai importantă decît inteligenţa şi decît faptele.”

„E plăcut să fii investit cu o autoritate nemărginită, dar şi mai plăcut e ca lumea s-o
recunoască.” (Mark Twain)

„Aventura este ispita tinereţii neştiutoare.” (Daniel Defoe)

„Dacă plantezi cinste, vei culege încredere,


Dacă plantezi bunătate, vei culege prieteni,
Dacă plantezi umilinţă, vei culege măreţie,
Dacă plantezi perseverenţă, vei culege satisfacţie,
Dacă plantezi respect, vei culege perspectivă,
Dacă plantezi hărnicie, vei culege succes,
Dacă plantezi iertare, vei culege împăcare,
Dacă plantezi credinţă în Iisus, vei avea o recoltă bogată
Atenţie: ce plantezi azi, vei culege mîine.!”

B
„Tot ce se poate cumpăra cu banii întinşi în silă nu face nici cît o lacrimă sinceră, vărsată
împreună cu cei necăjiţi.”
„Nu-i greu să cîştigi bani, îi greu să-i păstrezi.”
„Cei bogaţi au destui apărători şi nici n-au nevoie de ei. Pe ei îi apără banii. Pe cei săraci
nu poate să-i apere nimeni.” (Cella Serghi)
„Banii nu contează atunci cînd ei sînt.”

„Un bărbat trebuie să-şi croiască singur drum în viaţă.”


„Bărbaţii nu vorbesc de două ori.”
2 Maxime şi cugetă ri

„Bătrîneţea e bună pentru îngrijiri, căci e mai cuminte şi doarme puţin.”

„Binele n-ar exista în lume, dacă n-ar fi şi răul.” (L. Rebreanu)


„De-abia în luptă cu răul se pot învedera binele şi virtutea.” (L. Rebreanu)
„Dacă nu poţi face un bine, nu te implica a face rău cuiva. Viaţa e ca un bumerang şi
loveşte fără milă în omul ce ţi-i mai drag.”

„Oamenii brutali sînt mai josnici chiar decît animalele”

„Bucuria e ciudată uneori, te înăbuşă ca durerea.” (Al. Dumas)


„Dacă se-nlătură iubirea şi bunătatea, toată bucuria vieţii dispare.”

„De multe ori belşugul prea mare ne căşunează nenorociri.” (Daniel Defoe)

C
„Calităţile diferă de la om la om, dar cînd le ai trebuie să le cultivi.”

„Campionii se fac, nu se nasc.”

Carte:
„Ştiinţa de carte îmblînzeşte inima şi sădeşte bunătate şi milostenie.” (Mark Twain)
„Ochii care citesc sînt ca ochelarii: îţi arată ce nu vedeai.”

„O călătorie de mii de kilometri începe cu un singur pas.” (proverb arab)

„Detaliile, oricît de exacte ar fi, nu alcătuiesc decît o certitudine.”

„Cinstea - preţ n-are, ferice de cel ce-o are.”

Colaborarea:
„Piatra nu speră să fie nimic altceva decît piatră. Dar colaborînd, se alătură altor pietre şi
devine Templu.” (Antoine de Saint Exupery)

„Pentru a combate un lucru, trebuie să-l cunoşti.” (Cella Serghi)

„Dacă nu faci un compromis serios în viaţă, mai ales la început, un compromis, unul şi
bun, faci pe urmă o sută, o mie, infinite...” (Cella Serghi)

„Există în lume compasiune, înţelegere, oameni buni...”

Comunicarea:
„ Dacă ar trebui să renunţ la toate darurile mele cu excepţia unuia, m-aş hotărî să-l păstrez
pe cel al vorbirii, căci el mi-ar ajuta să le recuperez pe toate celelalte.”
3 Maxime şi cugetă ri

„ A vorbi şi a scrie corect este/trebuie să fie năzuinţa fiecărui individ, ce nutreşte măcar
un pic de respect pentru propria-i persoană.
A vorbi şi a scrie corect este obligaţia fiecărui intelectual, care, prin statutul său,
este/trebuie să fie un exemplu pentru masele largi.
A vorbi şi a scrie corect trebuie să fie credinţa supremă a oricărui pedagog, fiindcă acest
lucru este (cel mai) important în profesia sa.” I. Iachim

„...Nu poţi fi matematician, fără a fi în acelaţi timp şi poet în suflet.” (S. Covalevscaia)
„O vorbă dă roade numai într-o ureche fertilă.”

Conducere:
„Orice muncă de conducere presupune o doză de asprime absolut necesară. Excepţiile să
se supună regulii generale.”
„Cei ce nu ştiu să se conducă pe ei înşişi , nu ştiu să conducă nici pe alţii.”
„Conştiinţa este tirana, dar şi mîndria omului.”

„Un convins face cît doi îndoielnici.” (L. Rebreanu)

„Copilăria e pentru joacă.”


„Dumnezeu veghează asupra copiilor şi nu-i părăseşte niciodată.”
„Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii.Şi aceasta ar trebui să ne aducem aminte,
mai ales, cînd ne găsim în faţa copiilor.” (Al. Vlăhuţă)

„Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sînt una şi
aceeaşi persoană.” (Artur Koestler)
„Creativitatea este extinderea naturală a entuziasmului nostru.” (Earl Nightingale)

„Numai credinţa întăreşte sufletul şi-l deschide pentru adevărurile eterne.” (L. Rebreanu)

„Cultura generală este ceea ce-ţi rămîne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat.” (G.
Meisil)

„Curajul înlocuieşte aproape totul pe pămînt.”

„E uşor să fii curat cînd mîna diavolului nu te atinge.” (L. Rebreanu)

D
„Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu
minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă.”(J.
Dewey)
„Nici un munte, oricît ar fi de înalt, nu întrece răbdarea dascălului. Nici o apă nu e mai
adîncă decît iubirea lui. Nici un cer nu e mai senin decît cerul bunătăţii sale.”
4 Maxime şi cugetă ri

„Dascălul este ca o flacără veşnic vie, luminînd minţile copiilor pe căi de dreptate, de
adevăr, de bună purtare, de strădanie şi hărnicie, încredere şi mîndrie pentru lucrul bine
făcut.”

„Destinul ştie să-şi aleagă oamenii.” (M. Eliade)


„Porecla e ca un destin.”
„Dumnezeu nu-ţi dă persoanele pe care le vreai tu. El ţi le dă pe cele de care ai nevoie ca
să te ajute, ca să te jignească, ca să te lase, ca să te iubească şi să te facă să devii persoana
care erai destinată să fii.

„În război, cînd n-o scoţi la capăt cu forţa, trebuie să foloseşti dibăcia.”

„Diferenţele te fac mai puternic.”

„Dragostea arde, dar lipsa dragostei usucă.”


„Dragostea este limba în care inimile noastre vorbesc una cu cealaltă.”
„Dacă oferi dragoste, frumuseţea va creşte, deoarece dragostea este frumuseţea
sufletului.”

„Adevărata dreptate n-are întotdeauna armele cele mai bune.”

„Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune.”


„Dumnezeu nu-i iartă pe cei care vînd dragostea şi sîngele unui om ca să scape ei din
încurcături.”
„Sîntem făcuţi pentru a-l cunoaşte şi a-l iubi pe Dumnezeu.” (Nicolas Malebranche)

„Duşmanul omului este omul.” (Lew Wallace)

E
„Îndrăzneşte orice şi vei putea, dacă nu te va ucide vreo clipă de ezitare.” (Gib Mihăescu)

F
„Lăsaţi faptele să vorbească peste ani, aşa cum o cere corectitudinea.”

„Podoabele cele mai de preţ pentru o femeie sînt sănătatea, faptele bune şi copiii bine
crescuţi.”
„A descoperi sufletul femeii este echivalent cu desenarea urmei unui peşte în apă.”
„Femeia nu trebuie înţeleasă, ea trebuie iubită.”

Fericirea:
„Fericirea este ceea ce creezi acum, nu ceea ce laşi pentru viitor.”
„Fericirea îi face buni chiar şi pe ticăloşi.” (Al. Dumas)
„Nimic din ceea ce ne face fericiţi nu este o iluzie.” (Goethe)
„Bogăţia nu face fericirea.”
5 Maxime şi cugetă ri

„Orice inimă e însetată de fericire.”


„Omul primeşte totdeauna prea mult de la soartă ca să fie fericit şi destul – ca să nu fie.”
(Al. Dumas)
“Banii şi faima nu te fac automat fericit.”
“Fericirea trebuie să vină din interior.”
“Din cînd în cînd este bine să te opreşti din urmărirea fericirii şi să te mulţumeşti să fii
fericit.”(Guillame Apoillnaire)
“Dacă ai fost fericită cu persoana nepotrivită, gîndeşte-te cît de fericită vei fi cînd vei
întîlni persoana potrivită.”

“Nimic nu este mai nobil, nimic mai onorabil decît fidelitatea. Fidelitatea şi adevărul sînt
cele mai sacre calităţi ale minţii umane.” (Cicero)

“Un final generează un nou început.”

„Adesea oamenii se folosesc în faptele lor nu după îndatoririle pe care le au, ci mai
totdeauna după foloasele la care se pot aştepta.” (Daniel Defoe)

„Ne putem bucura numai de ceea ce ne foloseşte, şi nu de mai mult.” (Daniel Defoe)

„Foamea învinge pînă şi mîndria.” (Mark Twain)

„Frica e molipsitoare.”
„Cugetul încărcat te face să-ţi fie frică.”
„Frica slăbeşte inteligenţa.”
„Nici un lucru frumos nu dăinuieşte.”
„Frumuseţea este involuntară şi remediabilă prin timp.” (Ionel Teodoreanu)

„Nu totdeauna cîinele care fuge mai repede prinde cerbul.”

G
„Gloria militară nu se cucereşte privind triumful altora, ci luptînd.” (L. Rebreanu)
„Gloria oferă mai multe primejdii decît mulţumiri.” (L. Rebreanu)

I
„Cine face bine ajunge la poarta templului, cine iubeşte pătrunde în sanctuar.” (M. Eliade)

„Tot ceea ce un om e în stare să-şi imagineze, alţi oameni vor fi în stare să realizeze.”

„Trebuie să te fereşti de prima impresie (pornire), chiar dacă e bună.” (Al. Dumas)

„Grijile mai apăsătoare te fac mai indiferent faţă de nimicuri.”


6 Maxime şi cugetă ri

„Cînd se luptă inima cu judecata, nu aceasta e cea mai tare.”


„Inima omului dezleagă uşor toate tainele.” (L. Rebreanu)
„Inima e cheia înţelepciunii.” (L. Rebreanu)
„Niciodată nu-ţi vinde inima!”

„Febra invidiei este răul care macină pieptul şi transformă inima în miliarde de mici şerpi
ce se devoră unul pe altul-sursă infamă de groaznice dureri.” (Al. Dumas)

„Un rîu nu se poate ridica deasupra nivelului izvorului său.”

Î
„Încrederea nu vine decît prin verificare directă.” (I. Teodoreanu)
„A recunoaşte şi a plînge zădărnicia unei vieţi întîmplătoare e tocmai încrederea în
dreptatea providenţei divine.” (L. Rebreanu)
„Încrederea în om nu se pierde decît doar o dată.”

„Îndoiala e bună, dar cu măsură.” (L. Rebreanu)


„Îndoiala e întotdeauna începutul negaţiei şi negaţia înseamnă distrugere.” (L. Rebreanu)

„De multe ori întîmplarea face mai mult decît raţiunea şi calculul.”

Înţelept:
„Înţelept nu este cel care cunoaşte multe, ci acela care ştie ceea ce trebuie.” (Eschil)
„Noi ştim ce sîntem, dar nu ştim ce putem fi.” (Shakespeare)
„Tăcerea este începutul înţelepciunii.”
„Singura avere nepieritoare este înţelepciunea.” (Socrate)

A învăţa:
„Cuvintele te învaţă, exemplele te pun în mişcare.”
„Elevii învaţă, dacă au de la cine, respectă, dacă au pe cine, sânt ruşinoşi, dacă au de ce.”
„Poţi învăţa în patru feluri: pentru şcoală, pentru viaţă, pentru tine şi pentru oricine.”
„Pe om nu-l poţi învăţa ceva, îl poţi doar ajuta să găsească acel ceva în el însuşi.” (Galileo
Galilei)
„De la oricine poţi să înveţi ceva: le la mai puţini ceea ce-ţi trebuie şi de la cîte unul
numai cum trebuie să înveţi.”
„Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi pe alţii ceea ce ştii, îi înveţi ceea ce eşti.”(Jean
Jaures)
„Ceea ce înveţi în copilărie este ca săpat în piatră.”
„Nu mai înveţi cal bătrîn în buestru.”
„Omul învăţat poartă întotdeauna averea cu el.”
„Găseşti fără încetare ceva de învăţat.”
„Un învăţător are efect asupra eternităţii: nu se poate spune niciodată unde se opreşte
influenţa sa.”
„Duşmanul este un învăţător care nu te costă nimic.” (Plutarh)
7 Maxime şi cugetă ri

„Învăţătura preţuieşte mai mult decît orice pe lume, datorită ei avem oameni mari şi
oameni buni.”
„Învăţătura – ca şi aurul – are preţ oriunde.”
„Învăţătura, mai mult decît orice invenţie de origine umană, este marele egalizator al
condiţiei umane – balanţa maşinăriei umane.”
J

L
„Lacrimile vărsate în comun sînt aproape rugăciuni şi rugăciunile făcute în doi sînt
aproape izbăviri.” (Al. Dumas)
„Găseşte putere să te bucuri, cînd lacrima pe obraz ţi-apare, să zîmbeşti, cînd sufletul te
doare, să poţi aştepta cînd ceilalţi se grăbesc, să poţi iubi cînd unii te urăsc.”

„Numai acela este liber care iubeşte libertatea pentru el şi e bucuros s-o extindă şi asupra
altora.” (Rabindranath Tagore)

„Fiecare lucru la rîndul lui. Trebuie să-ţi joci cartea pînă-n pînzele albe, chiar dacă ai în
mîină doar perechi şi-un valet.”(Mark Twain)

M
„Inima de mamă e singurul loc din lume unde ne putem refugia, chiar şi atunci cînd părul
ne e cărunt.”
„Iubirea unei mame este un abis în adîncimea căruia se găseşte totdeauna o iertare.”
(Balzac)
„Mamele au o vîrstă unică: nu există mame tiner, mame bătrîne, mame frumoase sau urîte.
Există doar mame.”(Alba de Cespedes)

„Mănîncă dimineaţa ca un rege, la amiază ca un prinţ, iar seara ca un cerşetor.” (Gib


Mihăescu)

„Memoria regilor e scurtă.” (Al. Dumas)

„Nu contează cît de încet mergi atîta vreme cît nu te opreşti.” (Confucius)

Mintea:
„Un pîntec sătul nu preţuieşte mult, cîtă vreme mintea-i întunecată.” (Mark Twain)
„Mintea întrece forţa braţelor.” (Mark Twain)
„Forţa ţine mai mult de calitatea decît de cantitatea muşchilor, iar superioritatea în
permanenţă cere, pe lîngă forţă, şi o anumită minte.” (Lew Wallace)

„Minunile nu sînt pămînteşti.”


„Minunile sînt rare.”
„Minunea izvorăşte din inimă.”
8 Maxime şi cugetă ri

„Binele nu vine niciodată prin mişelie.”

„Mîndria nu e niciodată atît de răsunătoare ca atunci cînd e în lanţuri.” (Lew Wallace)


„Fericirea orbeşte mai mult decît mîndria.” (Al. Dumas)

„Meseria îl hrăneşte pe om.” (Al. Dumas)

„Haina cea mai bună e modestia.”

„Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii- care nu-l aşteaptă.”

„Motivaţia este ceea ce energizează, direcţionează şi susţine un contemporan.” (Steers)

„Morţii nu se întorc pentru a împlini rugăminţile celor vii.” (Lew Wallace)


„Morţii nu muşcă.”
„Dintre două morţi alege-o pe cea mai puţin crudă.”

Munca:
„Viaţa n-a dat nimic oamenilor fără un mare efort.” (Horaţiu)
„Sarcina unui om este întotdeauna uşoară, dacă inima lui este uşoară.” (Lew Wallace)

N
„Naivitatea e virtute divină.” (I. Teodoreanu)

Necaz:
„Un necaz, îmbrăcat în cuvinte, nu mai este el chiar atît de straşnic.” (I. Druţă)
„Nenorocirile îi leagă cel mai trainic pe oameni.”
„Orice criză are un sfîrşit şi din fiecare nenorocire tragem un învăţămînt.”
„Nevoile prezentului ascund ameninţările viitorului.”

„Nimic nu e mai neplăcut pentru omul care fierbe de mînie, decît nepăsarea aceluia care a
provocat-o.”

„Neştiinţa e ca o povară.” (L. Rebreanu)

„Norocul nu este totdeauna vrăjmaş celor care au curaj să lupte.” (I. Teodoreanu)
„Norocul e ca şi Dumnezeu: nu-l vede decît cine crede în el.” (I. Teodoreanu)

O
„De multe ori urechile fac mai mult ca ochii.” (Al. Dumas)

Om:
„Omul trebuie să profite de cei proşti.”
„Omul e ca lumînarea, cînd luminează atunci se sfîrşeşte.”
9 Maxime şi cugetă ri

„Oriunde s-ar afla omul iese din încurcătură.”


„Om adevărat e acela care ştie a păzi cît mai bine dreptatea.”
„Omul e dator să fie om, iar boul să aibă coarne.” (I. Teodoreanu)
„ E mai scumpă omenia decît avuţia.”
„Poţi avea de toate-n viaţă şi bani mulţi în sac, dacă nu ai omenie, eşti cel mai sărac.”
„Natura umană e perversă.”
„Cine se scuză, se acuză.” (Proverb)

„Optimismul nu poate fi comandat sau poruncit. Omul nu se poate forţa să fie optimist
fără motiv, împotriva oricăror vitrgii ale soartei, împotriva oricărei speranţe.”(Victor
Frankl)

„Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont.”

P
„Pasărea grăbită prinde viermele.”
„Pînă şi pasărea nu uită geamul unde primeşte mîncare.”

„Trebuie să fii mic ca să-ţi iubeşti părintele şi mare, pentru ca să-l venerezi.”

„Nu e uşor să fii perfect într-o lume imperfectă ca aceasta.”

„Piatra ce se rostogoleşte nu prinde muşchi.”

„Pisicile de Angora sînt decorative, dar nu sînt bune pentru motani.”

„Tot ce este bun în lumea aceasta nu are preţ decît atunci cînd ne aduce vreun folos.”
(Daniel Defoe)
„Nu ştim să preţuim bucuriile decît după ce le pierdem.” (Daniel Defoe)
„Să nu preţuieşti sacul mai mult decît acul, căci buturuga mică răstoarnă carul mare şi: ce
nu tai cu plugul, rupi cu otigul.”
„Preţuieşte azi pe cel de te iubeşte, preţuieşte azi pe cine tu iubeşti, de altfel vei ajunde
mîine- să trăieşti cu cine nimereşti.”

Prieten:
„Prietenia nu se plăteşte.”
„Dragostea este oarbă, iar prietenia este clarvăzătoare.”
„Dacă vrei să fii simpatizat, nu trebuie să stai la o parte de lucrurile, care-ţi pasionează
prietenii şi lumea ta.” (Mark Twain)
„Prietenul este mîna ce-ţi strînge lacrimile cînd lumea te doare.” (Proverb)
„Un prieten este darul pe care ţi-l faci singur.”
„Un prieten e cineva care dansează cu tine în lumina soarelui... şi păşeşte cu tine printre
umbre.”
„A avea un prieten este mai vital decît a avea un înger.” (N. Stănescu)
10 Maxime şi cugetă ri

„Un prieten care ţi-a întors spatele îţi poate face mai mult rău decît un vrăjmaş care
urmăreşte deschis să te distrugă.”
„Găseşti prieteni în cele cinci părţi ale lumii.”
„Prietenii sînt ca baloanele: cînd le dai drumul, pot să nu se mai întoarcă.”
„Nu trebuie să-ţi numeri banii, ci prietenii.”
„Să ai întotdeauna iubire de împărtăşit, bogăţie de împărţit şi prieteni cărora să le pese.”
„Primejdia îţi dă glas.” (Al. Dumas)

„Dacă nu faci greşeli, nu ai cum progresa.”

„Preferinţa premerge promovarea.” (Lew Wallace)

„Vieţile ni se îmbunătăţesc numai atunci cînd acceptăm provocările care ne apar în cale.
Iar cea mai dificilă dintre provocări este aceea de a fi sinceri cu noi înşine.”

„Cei mici nu trebuie să intervină în neînţelegerile celor puternici.” (L. Rebreanu)

R
„Răbdarea e un copac cu rădăcinile amare, dar are fructe dulci.”

„Orice suferinţă îşi are răsplata.”

„Un gest de supărare te scuteşte adesea de un răspuns.”

„Orice rău are şi o parte de bine.” (Daniel Defoe)


„Pentru ca răul să triumfe, trebuie ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmondo Brue)
„Nenumărate sînt înfăţişările răului şi numai cel drept găseşte mijloace de împotrivire
pînă la moarte.” (L. Rebreanu)
„De îndată ce pune stăpînire pe un suflet omenesc, răul face progrese uimitor de rapide.”
(Al. Dumas)

„Cel ce n-are nimic de pierdut poate înfrunta toate riscurile.”

„Rîsul devenit tăcere e simptomul sigur al bătrîneţii, înţelepciunii sau resemnării.” (I.
Teodoreanu)

„O faptă bună este întotdeauna recompensată.”

„Cu bani poţi cumpăra o poziţie, dar nu poţi cumpăra un respect, un pat, dar nu şi
dragoste, un spital întreg, dar nu şi sănătate”

S
Schimbarea:
„Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.”
11 Maxime şi cugetă ri

„Pentru a primi mai mult decît ai, trebuie să devii mai mult decît eşti.”
„Dacă nu-ţi vei schimba sistemul în care te mişti, rişti să ajungi acolo de unde ai pornit.”
„Să începi o treabă înainte de a şti cît te costă şi înainte de a judeca bine dacă îţi ajung
puterile să o duci la bun sfîrşit, este o mare nebunie.” (Daniel Defoe)

„Sfatul este mai uşor să-l dai decît să-l urmezi.”


„E mai bună siguranţa decît îndoiala.”

„Braţul omului e supus slăbiciunii.”

„Niciodată nu ne cunoaştem soarta pînă nu ne este luminată de una potrivnică.” (Daniel


Defoe)

„Omul e făcut pentru societate nu pentru singurătate.”

„Singurătatea nu poate să producă decît desperare.”


„Pînă la urmă, fiecare om este singur în această lume.”

Succesul:
„Succesul înseamnă libertatea de a fi cel ce eşti.”
„Oamenii bogaţi caută sisteme de afaceri, ceilalţi - caută de lucru.”
„Nehotărîrea ne lipseşte de orice şansă.”
„Atitudinea corectă faţă de viaţă este una din cerinţele succesului.”
„Disciplina este temelia pe care se construieşte tot succesul.”
„Ucigaşii succesului sînt lăcomia şi nerăbdarea.”
„Sînt succese care te înjosesc şi înfrîngeri care te ridică.”(N. Iorga)

„Poţi să ucizi trupul, dar sufletul - nu.”

„Să nu lăsăm soarele să apună peste supărarea noastră.”

Ş
„Niciodată nu e prea tîrziu, cînd crezi în a doua şansă.”

„Şcoala, ca orice pom, are şi ea un anotimp ală său. Şcoala este pomul cu frunzele foşnind
a curiozitate, plin de flori însetate de soare, devenite fructe, devenite seminţe. Profesorii
sînt rădăcinile ascunse ochilor, dar vitale tuturor generaţiilor de frunze, crescute din seva
lor.”

T
Talent:
„Simpatia dintre profesor şi elev face uneori mai mult decît talentul.”
„Vocea, ca şi celelalte talente, este dată omului pentru a uza, nu pentru a abuza.”
„Omul îşi apreciază talentele în măsura în care sînt apreciate de alţii.”
12 Maxime şi cugetă ri

„Teama de primejdie este de o mie de ori mai înspăimîntătoare decît primejdia însăşi.”
(Daniel Defoe)

„E mai bine un tigru în cîmpie decît un şarpe sub ierburi.”

Timpul:
„Nobleţea raselor şi a familiilor ţine în mare măsură de timp.”
„Timpul e proba superiorităţii.” (Lew Wallace)
„Cum nu poţi fi sigur de clipă, nu risipi ora.”
„Timpul de care dispunem, o dată pierdut, nu e niciodată regăsit.” (Benjamin Franclin)
„Inima schimbătoare a tinereţii nu rabdă multă vreme strînsoarea aceluiaşi tipar.”
„Sîngele tînăr se înfierbîntă prea uşor.”
„Călătoriile fac tinereţea.”

Trepte:
„Anii împovăraţi cu rodul muncii zi de zi sînt trepte spre urcuş. Anii deşerţi sînt trepte spre
coborîre.”

U
„Picioarele uşoare lasă urme mai puţin adînci.”

„În dragoste şi dor primul leac este uitarea, dar uitarea cere depărtare.” (L. Rebreanu)

V
„Omul nu-şi are viaţa numai în mîini, ci şi în cap.”
„Viaţa e ca o pînză de păianjen: imensă, cenuşie, lipicioasă, în care omul se zbate ca o
muscă. Undeva păzeşte carivorul: păianjenul...” (Cella Serghi)
„Viaţa înseamnă timp.”
„Viaţa este prea scurtă ca să-ţi ascunzi afecţiunea.”
„Viaţa înseamnă o economie limitată, o resursă cu început şi sfîrşit, o traiectorie care se
termină în nesiguranţă şi lipsuri.”
„Viaţa şi moartea sînt doar o iluzie.”
„Toţi ne naştem ca nişte îngeri cu o singură aripă. În această viaţă trebuie să ne găsim
perechea cu cealaltă aripă.”
„Viaţa e nedreaptă: tot ce nu te ucide, te întăreşte.”
„Viaţa nu este despre cum supravieţuieşti în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie...”
„Atunci cînd viaţa îţi dă 1000 de motive să plîngi, demonstrează că ai 1001 motive să
rîzi.”

„Dumnezeu poate schimba viitorul, dar n-are nici o putere asupra trecutului.” (Al. Dumas)

„Visul capătă aripi.”


13 Maxime şi cugetă ri

„Dacă semeni vînt, culegi furtună.”

„Vipera muşcă şi atuci cînd nu mai are venin.”

„Recunoştinţa nu este o virtute înăscută oamenilor.” (Daniel Defoe)

„Viteazul moare o singură dată, fricosul de o mie de ori.”

„Vîrsta mai înaintată trebuie să ne facă a cugeta asupra greşelilor din trecut şi asupra
învăţămintelor scump plătite.” (Daniel Defoe)

„Vorba poate să îmbărbăteze mult.”

Z
„Aş prefera mai degrabă să am un milion de zîmbete în inimă, decît un milion de dolari în
buzunar.”