Sunteți pe pagina 1din 3
60/ ‘RomANIA dD penne J Sos. Nationali, nr. 43, parter, lagi Nr. 452/2020 he ‘Stimata doamna Manages, conf. dr. Cristina GEORGESCU, Prin Nota nr.452/7.04.2020, Avocatul Poporului a aprobat sesizarea din oficiu gi a dispus efectuarea unor demersuri la Spitalul Clinic de Boli Infectioase ..Sfanta Parascheva” Iasi si la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi cu privire la articolul de prest intitulat »Medicul Hurmuzache, de ta Spitalul de Boli Infectioase din Iasi: "Aia mor la Piatra si la ‘Suceava, iar noi tiem frunzit la céini, cdi managera refuzi si-i aducem”, apirut in editia online 2 cotidianului Libertatea.ro din 7 aprilie 2020, in care se relateaza despre faptul ci la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi ar fi peste 100 de paturi dedicate bolnavilor cu COVID -19, iar conducerea unititit medicale refuzit in mod sistematic si primeascd pacienti din cele mai ‘afectate zone ale Moldovei, Neams si Suceava, conform acuzatiilor unui medic din acest spital. Astfel, din articolul de presi rezulti urmatoarele: ,,Colegii din Suceava si Neamt sunt efectiv terminapi din punct de vedere fizic si al acoperirii necesarului de servicii medicale. Le curge singe din nas de la atdta muncd. La noi, care suntem singurul spital de boli infectioase din Moldova, bate vant pe secft”, sustine doctorul Mihmea Hhurmuzache. Pentru bolnavii de COVID-19 sunt pregitite aproape 200 de paturi. In momentul de fata in Spitalul de Bolt Infectioase din lasi sunt doar 73 de pacienfi al cdror diagnostic e legat de coronavirus: 20 de suspecfi, 53 de pozitivi. Cu cat este mai gol, cu atét mai pujine probleme. Aia mar In Piatra si la Suremva iar noi tiem frumch In céini Suntem im spital de linia I si este ‘aimosferd de vacanfa. Milinea Hurmuzache, medic in cadrul Spitalulua de Boli Infectioase lasi "Céind iesi in curte ai senzafia ott esti undeva la sanatoriu, Esti linistit, auzi pasdrelele, asta e. In care este numarul bolnavilor al céror diagnostic este legat de infectia cu virusul COVID -19 (suspecti) la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi la momentul actual; > daca au fost refuzate solicitari de internare a bolnavilor suspecti de infectarea cu virusul COVID -19 de catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase ,,Sfanta Parascheva” lasi, avand in vedere Protocolul de directionare din prespital si dacd o eventual’ supraaglomerare a unitafii medicale in raport cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase ,,Sfanta Parascheva” Tagi, cu aceasta categorie de pacienti constituie nemulfumirea dumneavoastra. 4 _ Totodatt, vai rugim, s% luati masurile Iegale ce se impun si sd dispunefi # informarea wacntul Panavnlini tn tormonnl lol, _fath de cole # Toritarial Inci al institey Cu deosebith considerafic, Consilier coordonator Paula Tekel Biroul Teritorial last al tng Poporului ei A a 13 aprilie 2020, Tasi 3 2 iy % $ cs “Tons. Doamnei Manager a Spitalului de Clinic de Pneumoftiziologie I 6 dr. Cristi GEORGESCU eta re te ee