Sunteți pe pagina 1din 1

LEGENDA BRADULUI Legenda spune cã atunci când a venit prima

MEREU VERDE toamnã pe lume toate pãsãrile s-au grãbit sã plece


spre ţãri mai calde. Una singurã mai rãmãsese: o
Minunea de la Iordan
Şi de atunci, dragii mei, bradul îsi pãstreazã totdeauna frunzele verzi, fie varã,
pasãre micã si zgribulitã, pe o creangã de la fie iarnă. De Bobotează, apa Iordanului se
marginea codrului. Avea, sãrãcuţa, o aripã ruptã si întoarce înapoi
nu putea sã zboare prea mult. S-a dus sã cearã
ajutorul unui copac, cãci acesta având rãdãcini de
Acest cuvânt minunat se aude în fiecare an, în
bunã seamã cã nu va pleca nicãieri şi va şti cum sã
ziua de Bobotează (6 ianuarie), pe malurile râului
înfrunte frigul şi crivãţul iernii. S-a dus mai întâi
Iordan. Într-o rugăciune rostită în această zi, preoţii
la stejar, vãzându-l mai falnic: spun: "Te-au văzut apele, Dumnezeule, şi s-au temut,
- Te rog frumos, lasã-mã sã Iordanul s-a întors înapoi."
trãiesc printre ramurile tale, cãci vine Iordanul este principala apă curgătoare a Ţării
iarna şi voi muri fãrã adãpost!
Sfinte. Iordanul este pomenit des în Sfânta Scriptură,
cel mai important moment în care apare acesta fiind
- Nu pot, i-a rãspuns semeţ stejarul. Nu
însă, fără îndoială, Botezul Domnului, consemnat de
vreau sã-mi mãnânci ghindele. Cautã-ţi către toţi cei patru sfinţi evanghelişti (Matei 3, 13-17;
de drum! Marcu 1, 9-11; Luca 3, 21-22 si Ioan 1, 29-34). Potrivit
S-a dus, biata pãsãricã şi la un fag, Bucuroasã, pasãrea îşi fãcu degrabã
acestora, Sfântul Ioan Botezătorul săvârşea "botezul
pocăinţei" în apele râului Iordan. În acest loc a venit
dar nici acesta nu s-a îndurat sã-i ofere un culcuş pe una dintre ramurile bradului.
din Galilea şi Iisus pentru a se boteza de la Ioan.
Şi chiar din noaptea aceea vântul rece
gãzduire: În fiecare an, în ziua de 6 ianuarie, Biserica
începu sã sufle. Palide, una câte una, Ortodoxă sărbătoreşte Botezul Domnului nostru Iisus
- Îmi pare rãu, i-a zis fagul, dar am
frunzele pomilor cãdeau la pãmânt. Doar Hristos. În această zi de sărbătoare, patriarhul
deja destule griji şi iarna o sã fie grea.
frunzele bradului rãmâneau verzi, toţi Ierusalimului, însoţit de numeroşi episcopi, preoţi şi
Nu pot sã te ajut. fiind uimiţi de aşa minune. Şi vântul se credincioşi veniţi din toată lumea, organizează o mare
Şi tot aşa, de la un copac la altul... mira nespus şi atunci s-a dus şi i-a grãit
procesiune la râul Iordan. Această procesiune
reactualizează pentru fiecare generaţie evenimentele
Biata pãsãricã nici nu ştia încotro sã se chiar Bunului Dumnezeu:
desfăşurate pe malul acestui râu, cu peste două mii de
mai îndrepte când, trecând pe lângã - Doamne, lasã-mã sã scutur şi ani în urmă, când Fiul lui Dumnezeu a coborât smerit
frunzele bradului, aşa cum fac cu toţi la apele Iordanului, pentru a primi botezul din mâinile
brad, auzi spre mirarea şi bucuria ei:
copacii... Sfântului Ioan Botezătorul.
- Ei, pãsãricã, nu te mai frãmânta!
- Nu, i-a rãspuns Dumnezeu. Odată ajunşi la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul,
Dacã vrei, rãmâi la mine. Poţi sta pe
Bradului sã nu-i faci nimic, cãci a fost
din apropierea râului, ierarhii se îmbracă în veşminte
oricare dintre crengile mele şi împreunã
de sărbătoare şi după săvârşirea Sfintei Liturghii se
bun cu biata pãsãricã. De el sã nu te
îndreaptă pe jos spre râul Iordan. În drum spre apele
om trece noi şi peste iarna ce vine. atingi!
binecuvântate, toţi creştinii cântă troparul Botezului
Domnului: "În Iordan, botezându-te Tu, Doamne,
închinarea Treimii s-a arătat." După cuvenitele