Sunteți pe pagina 1din 1

LEGENDA OMULUI DE ZĂPADĂ

BISERICA NAŞTERII Într-o iarnă friguroasă cu mult omăt, un


DOMNULUI DIN BETLEEM copil a avut ideea să aşeze trei bulgări mari
unul peste celălalt ca să ridice un fel de
turnuleţ în grădina din spatele casei. În joacă,
i-a pus apoi bulgărelui mai mic ochi din bucăţi
Biserica Naşterea Domnului din Betleem este unul dintre de cărbune şi nas dintr-un morcov. Pe cap,
cele mai importante locuri creştine de închinare. Această biserică a o căciulă de lână roasă devreme şi în braţe, în
fost ridicată pe locul peşterii în care S-a născut Mântuitorul chip de mână, un rest dintr-o mătură veche.
Hristos. De asemenea, Biserica Naşterea Domnului este şi una Aşa a apărut primul om de zăpadă.
dintre cele mai vechi biserici creştine din lume păstrate până Pe înserat, copilul a intrat în casă, lăsând omuleţul singur
astăzi. în grădina îngheţată.
Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi,
Biserica Naşterea Domnului din Ţara Sfântă se află în a zărit arătarea din grădină şi s-a gândit să îi dea viaţă.
partea de răsărit a oraşului Betleem, la opt kilometri de oraşul Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să
Ierusalim. sosească musafirii nopţii.

În anul 326, Sfântul Împarat Constantin şi maica sa, Sfânta


Două căprioare înfometate au apucat să
Elena, au hotărât ridicarea unei biserici deasupra peşterii.
scormonească omătul, căutând frunze de varză sau ştiuleţi
uitaţi prin grădina de gospodari. Hrana era greu de găsit.
Peştera Naşterii Domnului - o grotă
Omul cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său
rectangulară aflată dedesubtul bisericii - este
cel roşu:
punctul de maxim interes şi cinste al întregii
- Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină
biserici. În acest loc se ajunge coborând treptele
gustoasă. Căprioarele au primit bucuroase darul.
ce pornesc din absidele laterale. Această grotă a
În aceeaşi vreme, câteva păsărele s-au aşezat
fost cinstită ca loc al Naşterii lui Hristos încă din
pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva fire de lână
secolul al II-lea.
ca să-şi mai căptuşească cuiburile reci.
Steaua de argint încrustată în piatră - Cu mare drag! le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să
marchează chiar locul în care a fost aşezat împartă toată lâna cu păsările cerului.
Hristos. Inscripţia în limba latina de pe marginea
stelei de argint spune următoarele: "Hic de Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din
Virgine Maria Jesus Christus natus est." jur: firele de paie din mătură le-a dat unor iepuraşi iar cărbunii unor pitici
Traducerea: "Aici S-a născut Iisus Hristos din ai pădurii. Spre dimineaţă, Zâna Iarna l-a observat stând cu totul
Fecioara Maria - 1717." despuiat. Pentru bunătatea lui, s-a gândit să îi ofere un dar special :
dragostea tuturor copiilor. De atunci, omul de zăpadă este un simbol
Sfânta Liturghie la Biserica nelipsit al iernii.
Naşterii Domnului din Betleem