Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC ”OVIDIUS” CONSTANȚA

Nume.......................................................
Prenume....................................................
Clasa a IX – a ..................

FORMELE CLASICE
Prezentare curent:

CLASICISMUL:
- 1750 – 1827
- Secolul al XVIII – lea a fost perioada în care artiștii din diferite domenii s-au distanțat mult de
stilul baroc, caracterizat prin ornamentul excesiv, adeseori greoi și adoptarea stilului simplu,
lipsit de podoabe.
- Curentul muzical este delimitat orientativ între anul morții lui Bach și anul morții lui
Beethoven, deși trecerea de la un curent la altul este treptată, iar limitele sunt orientative.
- Compozitorii trebuiau să compună după niște reguli stricte, toate compozițiile trebuiau să aibă
o anumită structură.
- Muzica clasică este compusă și interpretată de artiști profesioniști foarte bine instruiți. Este
compusă, scrisă și transmisă prin intermediul partiturilor.
- Cuprinde următoarele genuri: lied, rondou, sonată, concertul instrumental, simfonia,
oratoriul, opera, etc...
- Cei mai importanți reprezentanți au fost: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig
van Beethoven. (Prima școală vieneză)

Lucru individual compozitori, documentare și completare:

Wolfgang Amadeus Mozart (27 ianuarie 1756, Salzburg - 5 decembrie 1791,


Viena) a fost un compozitor austriac, unul din cei mai prodigioși și talentați
creatori în domeniul muzicii clasice. Creația lui Mozart este strâns legată de
viața sa și poate fi urmărită pe parcursul a trei etape:
1. Etapa copilăriei și adolescenței
2. Etapa tinereții trăite la curtea arhiepiscopului de Salzburg
3. Etapa ultimului deceniu de viață, la Viena.
Exemplificați lucrări scrise de Mozart:
• ...................................................................................................................
• ..................................................................................................................
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................

Joseph Haydn (31 martie 1732, Rohrau / Austria - 31 mai 1809, Viena)
a fost un compozitor austriac. Alături de Wolfgang Amadeus Mozart și
Ludwig van Beethoven face parte din rândul marilor personalități
muzicale ale epocii clasice vieneze. A fost unul din cei mai influenți
maeștri ai tradiției muzicale din Europa apuseană.
Exemplificați lucrări scrise de Joseph Haydn:
• ......................................................................................................
• ....................................................................................................
• ...................................................................................................
• ...................................................................................................
• ...................................................................................................

Prof. Educație muzicală – PAVLICU CRINA OANA


LICEUL TEORETIC ”OVIDIUS” CONSTANȚA

Ludwig van Beethoven (16 decembrie 1770, Bonn, Electoratul de


Köln –26 martie 1827, Viena, Imperiul Austriac) a fost un compozitor
german, recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori din istoria
muzicii. Este considerat un compozitor de tranziție între perioadele
clasică și romantică ale muzicii. El a lăsat posterității lucrări
nemuritoare, printre care:
• ....................................................................................................
• ..................................................................................................
• ..................................................................................................
• ................................................................................................
• ................................................................................................
• ...................................................................................................

În acest curs vom aborda trei dintre formele clasice:

LIEDUL – (lb. germană – cântec, se scrie lied se citește lid)

- piesă de mici dimensiuni


- poate a avea forma monopartită (A – o singură idee muzicală); formă bipartită (AB – două
idei muzicale diferite) sau formă tripartită (ABA - două idei muzicale diferite cu una care se
repetă).
- Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart au scris ocazional astfel de cântece.
- Ludwig van Beethoven i-a dat caracterul definitiv de piesă vocală acompaniată de pian.

Propunere audiție:

Wolfgang Amadeus Mozart – Liedul Warnung (Așteptare)

- Care este forma liedului propus spre audiție?...........................................................................


- Exemplificați alt lied audiat de dumneavoastră.........................................................................
.................................................................................................................................................

RONDOUL – (lb. franceză – cerc)

- Dans popular francez cu caracter vioi ce se dansa în cerc.


- Are ca structură cuplete și refren care se executau responsorial: cupletele erau redate de solist
iar refrenul de către cor.
- În secolele XIV – XV se dezvoltă rondoul polifonic cu următoarea formă:

A B A C A D...............A
refren cuplet1 refren cuplet2 refren cuplet3......refren

- Rondoul clasic se caracterizează printr-un număr redus de cuplete, forma cea mai răspândită
fiind:

A B A C A B A
refren cuplet1 refren cuplet2 refren cuplet1 refren

Prof. Educație muzicală – PAVLICU CRINA OANA


LICEUL TEORETIC ”OVIDIUS” CONSTANȚA

- Mozart și Beethoven au cristalizat un tip special de rondo, rondoul sonată, în care celui de-al
doilea cuplet (C) i se substituie o dezvoltare, iar grupul final ABA joacă rolul unei reprize.
( v-am băgat în ceață? Foarte bine! Trecem la ce puteți înțelege, cred..)

Propunere audiție:

Ludwig van Beethoven – Rondoul (partea a III – a ) din Sonata nr. 13 (Patetica)

- Urmărește intrarea cupletelor și refrenului în desfășurarea lucrării.


- Câte cuplete ai recunoscut?.............................................................
( un pont: lucrarea începe cu refren )

SONATA – (lb. italiană – sonare – a suna)

Ca gen:
Este o lucrare muzicală pentru unul sau două instrumente soliste, alcătuită din trei părți, în
succesiunea: repede – lent – repede.

Părți Partea I Partea a II – a Partea a III – a


Mișcări Allegro Andante Allegro
Tempouri (Adagio)
Sonată Lied Sonată
Forma Temă cu variațiuni Menuet Rondo
Temă cu variațiuni

Ca formă:
Forma de sonată a fost stabilită de compozitorii Clasicismului având următoarea schemă:

Expoziție Punte Dezvoltare Punte Reexpoziție


T1,T2 Moment muzical Motive din T1 Moment muzical T1,T2
(teme principale) de trecere la... Motive din T2 de trecere la... (teme principale)
De exemplu: t1, t2 (teme De exemplu:
Tonalitate secundare) Revenim la
Do major Motive din punte tonalitatea de la
(uneori) care am plecat
Motive muzicale Do major
noi
De exemplu:
la minor, Sol
major sau Fa
major

Propunere audiție:

Ludwig van Beethoven – Sonata lunii

Descrie în câteva rânduri sentimentul generat de audiția propusă:


...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Prof. Educație muzicală – PAVLICU CRINA OANA