Sunteți pe pagina 1din 16

Prof.

Elena Nistor
Liceul Teoretic „Ovidius”
Formațiuni prestatele între secolele al IX-lea - al XIII-lea.
TRĂSĂTURI GENERALE
ale procesului de formare a statelor românești
● are la bază poporul român constituit, migratorii, diferite
influențe din partea statelor vecine, ori a marilor puteri
(maghiare, bizantine, slave etc.);
● primele comunități românești sunt amintite sub denumirea de
țări, obști sătești, câmpuri sau codri;
● prin unirea acestora apar primele formațiuni politice prestatale:
jupanate, cnezate și voievodate;
● factori interni care au favorizat apariția statelor românești:
- apariția aristocrației feudale și aservirea țărănimii
- existența unui centru unificator condus de un lider politic
și militar
- creșterea demografică și dezvoltarea economică
● factori externi:
- context extern favorabil generat de presiunea exercitată
de Hanatul Hoardei de Aur asupra Ungariei, Poloniei,
statelor rusești
- tendințele expansioniste ale Ungariei
- slăbirea puterii Bizanțului
Se ocupau cu: Au apărut treptat
-agricultura diferenţieri sociale:
-meşteşugurile OBŞTI SĂTEŞTI -nobilii/boierii
-creşterea animalelor -ţăranii dependenţi

Şi-au ales
Cnejii sau juzii,
căpetenii:
jupanii conduceau:
-cnezate
-cneji sau juzi
-voievodate -jupani
-jupanate -voievozi
● Între secolele IX- XI sunt atestate primele
formațiuni politice prestatale pe teritoriul
românesc sub denumirea de cnezate,
voievodate, jupanate, țări
● Prin unirea lor s-au format statele medievale
româneşti:
- Transilvania
- Ţara Românescă
- Moldova
- Dobrogea.
FORMAREA VOIEVODATULUI TRANSILVANIEI

● Cele mai vechi formațiuni prestatale românești au fost


semnalate în sec. IX-X de către cronicarul Anonymus în
Gesta Hungarorum :
- Voievodatul lui Menumorut-Crişana
- Voievodatul lui Glad-Banat
-Voievodatul lui Gelu – Depresiunea Transilvaniei.
● În secolul XI sunt atestate voievodatele conduse de:
- Gyula
- Ahtum
● În urma cuceririi maghiare, Transilvania a fost
organizată ca voievodat autonom în cadrul Regatului
Ungariei. Au fost colonizați sașii și secuii pentru
apărarea și exploatarea noilor teritorii. În secolul al
XIII –lea cucerirea şi organizarea Transilvaniei par a fi
încheiate.
FORMAREA STATUL MEDIEVAL ȚARA ROMÂNESCĂ

Diploma Cavalerilor Ioaniți (1247) emisă de regele


Bela al IV lea al Ungariei menționează:
• colonizarea în Ţara Severinului a cavalerilor
ioaniţi, pentru apãrarea graniţelor sudice ale
Ungariei împotriva atacurilor tătarilor;
• o intensă viaţă economică, precum şi existenţa
unui proces de diferenţiere socială în: stăpâni de
pământ - majores terrae şi ţărani - rustici,
obligaţi la dări şi slujbe faţă de stăpânii feudali.
• primele formaţiuni prestatale româneşti de la
sud de Carpaţi: cnezatele lui Ioan şi Faracaş,
voievodatele lui Litovoi şi Seneslau.
Etapele întemeierii statului medieval Țara
Românescă
Legenda descălecatului lui Negru-Vodă din Făgăraş ne spune
că acesta ar fi fost întemeietorul Ţării Româneşti (1290).

(Mulţi români din Transilvania,


● Potrivit documentelor istorice,
nemulţumiţi de stăpânirea
întemeietorul Ţării Româneşti a
fost Basarab I. Independenţa
noului stat a fost obţinută de
maghiară, au trecut la sud de
Basarab I în urma victoriei de la
Posada, din anul 1330, asupra

Carpaţi și au contribuit la
regelui Ungariei, Carol Robert de
Anjou, care încerca să-şi impună
stăpânirea la sud de Carpaţi.
formarea Ţării Românești).
● Întemeierea Mitropoliei Ţării
Româneşti și recunoaşterea ei de
către Patriarhia de la
Constantinopol (dublă 9
FORMAREA STATULUI MEDIEVAL
MOLDOVA
● formațiuni politice atestate de izvoarele istorice:
- Codrii Cosminului
- Țara Vlahilor
- Codrii Lăpușnei
- Câmpul lui Dragoș.
● Etapele întemeierii:
I. între 1345 – 1354, regalitatea maghiară organizează,
la est de Carpaţi, o marcă de apărare împotriva
tătarilor condusă de Dragoș (descălecatul lui Dragoș);
II. - în 1359 are loc descălecatul lui Bogdan care îi
alungă pe urmașii lui Dragoș. În perioada 1364 – 1365,
regele Ungariei este obligat de împrejurările
internaţionale să recunoască independenţa Moldovei.
III. - consolidarea statului se realizează prin crearea
instituţiilor interne sub domnia voievozilor: - Laţcu (
1365 – 1373); -Petru Mușat ( 1375 – 1391); -Roman I ( 1391
– 1394); Ștefan I (1394- 1399).
● Izvoarele menţionează existenţa unor formaţiuni
politice locale între sec. X – XIII.
● Sec. X – jupanatele lui Dimitrie și Gheorghe.
● Sec. XI – formațiunile conduse de Tatos, Satza și
Seslav.
● În sec. XIII – izvoarele menţionează Ţara Cavarnei
condusă de Balica.
● În secolul al XIV-lea s-a format statul medieval
Dobrogea:
- Balica se afirmă în sec. al XIV-lea și se amestecă în
luptele pentru tron din Imperiul Bizantin;
- Dobrotici este considerat întemeietorul statului
dobrogean și primește titlul de despot din partea
Bizanţului. Unifică ţările dintre Dunăre și Mare, iar
noul stat se afirmă pe plan internaţional.
- Ivanco, în 1386 preia conducerea statului
ȚARATUL VLAHO-BULGAR
● Vlahii din Peninsula Balcanică sunt urmaşii vechii
populaţii romanizate.
● Ţinuturile locuite de vlahi sunt cunoscute sub numele
de Vlahia Mare, Vlahia Mică (în Etolia),Vlahia de Sus (în
Epir).
● În schimbul autonomiei, vlahii, prestează servicii
militare Imperiului Bizantin, în timpul împăratului
Manuel I Comnenul ( 1143 – 1180).
● După aceasta, Dinastia Anghelos practică o fiscalitate
apăsătoare şi încearcă să anihileze autonomiile
româneşti.
● Acestea reacţionează – efortul de apărare marchează
trecerea de la ţară la stat.
● Prin răscoala din1185 condusă de Petru şi Asan vlahii
își manifestă tendinţa de independenţă.
● Ioniţă cel Frumos ( 1197–1207) – trece la catolicism,
Papa îi recunoaște titlul de rege. Statul Vlaho–Bulgar
atinge apogeul în timpul lui Ioan Asan al II lea
(1218-1241). Expansiunea ungară îi determină pe