Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Student (numele şi prenumele): NICHIFOR ELENA DIANA


Specializarea: AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ
Anul universitar: 2018-2019
Forma de învăţământ: ZI
Nivelul: I
CUPRINS:

1. Fişa de evidenţă a activităţilor de practică pedagogică

2. Programa scolară ( Curriculum model)

3. Planificare calendaristică

4. Fişă de asistenţă a lecţiei

5. Proiect de unitate didactică ( lecţie )(fisa documentare, de lucru, de evaluare)

6. Proiect de unitate de invătare

7. Fişă de analiză şi evaluare a lecţiei

8. Fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev

9. Chestionar de apreciere a relaţiei cu mentorul de practică psihopedagogică