Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” ROMAN

PROIECT DE LECŢIE

Data: 04.12.2019
Clasa: a XII-a A
Disciplina de învăţământ: Achiziții și vânzări
Profesor: Stolnicu Simona
Unitatea de rezultat a învățării: URÎ14 Achiziționarea și vânzarea mărfurilor
Unitatea de învățare: Consumatorul și piața
Titlul lecţiei: Analiza portofoliului de clienți
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi
Varianta : Lecţie de laborator
Durata lecţiei: 50 min
Obiecti specific: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să completeze un portofoliu de clienți
Competente derivate:
 Să utilizeze noţiunile învăţate anterior;
 Să recunoască tipurile de consumatori;
 Să aplice regulile de completere a portofoliului de clienți;
Obiectivul fundamental: formarea de priceperi şi deprinderi de a rezolva probleme referitoare la
completarea portofoliului de clienti;
Metode şi procedee didactice folosite: expunerea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca
independentă şi problematizarea.
Material didactic: Calculator, internet, fişa de lucru, caiete de notiţe,

STRUCTURA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI


1)Moment organizatoric: profesorul face prezenţa şi rezolvă aspectele legate de disciplina şcolară;
pregăteşte fişele de lucru cu probleme aplicative şi le distribuie elevilor; elevii îşi pregătesc materialul
de lucru.(≈ 5 min)
2)Actualizarea unor cunoştinţe necesare desfăşurării lecţiei ( ≈ 10 min)
 Definiţi clientul!
 Care sunt cele mai importante criterii de clasificare a clientilor?
 Ce reprezinta un portofoliu?
Profesorul distribuie elevilor fişele de lucru pentru rezolvare.
3)Antrenarea elevilor în realizarea activităţii:

1
Profesorul arată elevilor paşii de urmat pe internei pentru a accesa siteul necesar;
Elevii completează independent spaţiile destinate din fişa de lucru ( ≈ 30 min),

Fişă de lucru
Împreună cu colegul de bancă realizati portofoliul de clienți pentru firma
onlinemediapublishing.ro
Stabiliţi:
 Numele firmei
 Datele de identificare ale firmei.
 Obiectul de activitate - consultând codurile CAEN pe site-ul www.rocaen.ro
 Portofoliul de clienți ai firmei pentru fiecare produs al firmei

PORTOFOLIUL DE CLIENTI AL FIRMEI


..........................................................................

PRODUS CLIENT

Se cere: completaţi formularul care se numeste Portofoliul de clienti al firmei


Profesorul alege aleatoriu cateva echipe care să citească în faţa clasei modul de rezolvare a fişei de
lucru pentru a puncta aspectele neclare, dacă acestea apar.
Elevii îşi corecteaza/completează fişele de lucru cu informaţiile cerute
4) Aprecierea performanţelor şi precizări privind modul de continuare a activităţii: .( ≈ 5
min). Profesorul face aprecieri de ordin calitativ despre modul cum s-a lucrat, evidenţiind anumiţi elevi
şi comunică greşelile tipice şi atipice observate.
5 )Ca temă pentru acasă completati portofoliul de clienti pentu firma mkor.ro