Sunteți pe pagina 1din 17

Teste chirurgie. Pancreatita cronică (română).

1. CM. În patogeneza pancreatitei cronice alcoolice se întîlnesc următoarele ipoteze:


A. Ipoteza „Pancreatita cronică boală iniţială la nivelul cananlelor mici”
B. Ipoteza leziunii acinare primare
C. Ipoteza metaboliţilor toxici
D. Ipoteza „necroză - fibroză”
E. Ipoteza duodenostazei
Răspuns corect: A, B, C, D.

2. CM. Modificarea biochimismului sucului pancreatic în pancreatita cronică, constă în:


A. Hipersecreţia acinară de proteine
B. Hiposecreţia acinară de proteine
C. Creşterea concentraţiei de calciu
D. Scăderea volumului secreţiei pancreatice
E. Scăderea concentraţiei bicarbonaților şi a pH-ului
Răspuns corect: A, C, D, E.

3. CM. Ce presupune ipoteza “metaboliţilor toxici” în patogenia pancreatitei cronice


cauzate de alcool?
A. Alcoolul şi metaboliţii săi duc la fenomenul de colocalizare a enzimelor digestive
şi lizozomale
B. Are loc creşterea secreţiei tripsinogenului, chimotripsinogenului, fosfotazei acide
şi catepsinei B
C. Activarea intrapancreatică a zimogenilor
D. Descărcarea canalară a enzimelor activate
E. Alcoolul şi metaboliţii săi scad secreţia de enzime pancreatice
Răspuns corect: A, B, C, D.

4. CM. Fibrogeneza ţesutului pancreatic este determinată de:


A. Celulele stelate pancreatice
B. Factorul de creştere a ţesutului conjunctiv
C. Citokine, precum TGF alfa, TGF beta, fibroblast growth factor 5
D. Inhibitorul tisular de metaloproteaze TIMP1
E. Celulele beta pancreatice
Răspuns corect: A; B; C; D.

5. CM. Patogeneza pancreatitei cronice cauzate de duodenostază include următoarele


momente:
A. Acumulare în duoden a reziduurilor alimentare, amestec supraagresiv de bilă,
enzime, HCl
B. Creşterea presiunii intraduodenale
C. Refluxul conţinutului din duoden în ductul pancreatic
D. Activarea enzimelor pancreatice în ductul Wirsung, iniţial provocînd pancreatită
acută, cu evoluţie spre pancreatită cronică
E. Compresia pancreasului de către duodenul dilatat
Răspuns corect: A, B, C, D.

6. CS. Rolul central în procesul de fibroză a ţesutului pancreatic aparţine


A. Celulelor stelate pancreatice
B. Celulelor alfa pancreatice
C. celulelor Beta pancreatice
D. celulelor acinare
E. celulelor ductale
Răspuns corect: A.

7. CS. Deficitul cărei proteine în sucul pancreatic, se consideră a fi principalul factor


responsabil pentru dezvoltarea pancreatitei cronice?
A. Litostatina
B. Tripsina
C. Insulina
D. Lactoferina
E. Somatostatina
Răspuns corect: A.

8. CS. Care este simptomul major al pancreatitei cronice?


A. Durere
B. Cefalee
C. Diaree
D. Greață
E. Febră
Răspuns corect: A.

9. CM. Selectați sindroamele de bază în tabloul clinic a pancreatitei cronice:


A. Sindromul algic
B. Sindromul de compartiment
C. Sindromul de hipertensiune biliară
D. Manifestările insuficienței endocrine a pancreasului
E. Sindromul hematologic
Răspuns corect: A, B, C, D.

10. CM. Caracteristicile dereglărilor digestive în pancreatita cronică:


A. Sindromul de malabsorbtie
B. Malabsorbție vitaminică
C. Creatoree
D. Steatoree
E. Absorbție normală a Vit.B12
Răspuns corect: A, B, C, D.

11. CM. Punctele dureroase în pancreatita cronică sunt:


A. Mayo-Robson
B. Cacia
C. Mallet-Guy
D. Desjardins
E. Brudzinsky superior
Răspuns corect: A, B, C, D.

12. CM. Caracteristica durerilor în pancreatita cronică:


A. Durere colicativă
B. Durere permanent surdă
C. Durere sub rebordul costal stîng
D. Durere în regiunea ombilicală
E. Durere occipitală nocturnă
Răspuns corect: A, B, C, D.
13. CM. Malabsorbția vitaminică include vitaminele:
A. A
B. D
C. E
D. K
E. PP
Răspuns corect: A, B, C, D.

14. CM. Factorii care provoacă sindromul algic în pancreatita cronică sunt:
A. Mărirea presiunii în sistemul ducturilor pancreatice
B. Apariţia pseudochistului și inflamaţia perifocală
C. Inflamația în parenchimul pancreatic
D. Compresiunea trunchiurilor nervoase
E. Eliminarea liberă a sucului pancreatic în duoden
Răspuns corect: A, B, C, D.

15. CM. În pancreatită cronică icterul se caracterizează prin:


A. Apariţie bruscă
B. Simptomul Courvoisier pozitiv
C. Prurit cutanat persistent
D. Fără sindrom algic
E. Sindrom algic intens
Răspuns corect: A, B, C, D.

16. CM. Pe fundalul insuficienței extinse a pancreasului, se va instala:


A. Inapetenţă
B. Eructații
C. Balonări
D. Flatulenţă
E. Poftă de mîncare crescută
Răspuns corect: A, B, C, D.

17. CS. Cel mai informativ test direct pentru determinarea funcției exocrine pancreatice este:
A. Testul secretină-pancreozimină
B. Testul Chilling dublu marcat
C. Testul hidrogenului respirator
D. Test respirator la trigliceride
E. Determinarea grăsimilor fecale
Răspuns corect: A.

18. CM. Simptomele clinice majore în pancreatita cronică sunt:


A. durerea
B. micşorarea ponderii corporale
C. diaree
D. sindromul de malabsorbţie
E. melenă
Răspuns corect: A, B, C, D.

19. CM. În pancreatita cronică, sindromul de malabsorbţie se manifestă prin:


A. scădere ponderală
B. steatoree
C. balonări
D. creştere ponderală
E. creatoree
Răspuns corect: A, B, C, E.

20. CM. Care produse se vor evita în pancreatita cronică?


A. alcoolul
B. fructele
C. alimentele grase
D. alimente picante
E. dulciurile
Răspuns corect: A, B, C, D.

21. CS. Care din următoarele preparate este un analog al somatostatinei, însă are o acţiune
mai îndelungată:
A. Famotidina
B. Ranitidina
C. Cimetidia
D. Octreotidul
E. Omeprazolul
Răspuns corect: D.

22. CM. Enumeraţi grupurile de preparate, necesare pentru tratamentul pancreatitei cronice
în acutizare.
A. Glucocorticosteroizi
B. Antisecretoare
C. Antispastice
D. Enzime pancreatice
E. Analgetice
Răspuns corect: B, C, D, E.

23. CM. În tratamentul pancreatitei cronice cu durere persistentă se include:


A. Dietă cu evitarea prânzurilor abundente bogate în grăsimi şi proteine
B. Evitarearea consumului de alcool
C. Terapia cu somatostatină
D. Morfina
E. Terapia cu enzime pancreatice
Răspuns corect: A, B, C, E.

24. CM. În tratamentul sindromului algic în pancreatita cronică sunt eficiente următoarele
medicamente:
A. Antiinflamatoare nesteroidiene
B. Analgezice nonopioide
C. Salicilaţi
D. Analgezice + narcotice
E. Riboxina
Răspuns corect: A, B, C, D.

25. CM. În diagnosticul de laborator al pancreatitei cronice, testele de rutina vor include
următoarele:
A. Hemograma și VSH
B. Examenul de urină
C. Glicemia
D. Bilirubinemie si Colesterolemie
E. Testul la BT-PABA
Răspuns corect: A, B, C, D.

26. CM. Care din elementele propuse se precaută în cazul efectuării testului cu secretină-
pancreozimină în diagnosticul pacreatitei cronice:
A. Bicarbonații
B. Lipaza
C. Amilaza
D. Tripsinele
E. Leucinaminopeptidaza
Răspuns corect: A, B, C, D.

27. CM. Care pot fi rezultatele testului cu secretină-pancreozimină în cadrul diagnosticului


pancreatitei cronice:
A. Insuficiența secretorie totală
B. Scăderea cantitativă a volumului secretului și al enzimelor.
C. Scăderea calitativă a volumului bicarbonaților și enzimelor
D. Insuficiența fermentativă izolată
E. Creșterea cantitativă a secretului și al enzimelor
Răspuns corect: A, B, C, D.

28. CM. Despre testele funcționale indirecte de evaluare a funcției pancreatice exocrine sunt
adevarate următoarele afirmații:
A. Mai ușor de realizat
B. Apreciază enzimele pacreatice în ser
C. Apreciază concentrația enzimelor în fecale
D. Unul din testele indirecte cele mai folosite este PABA/test
E. Unul din testele indirecte cele mai folosite este testul secretină-pancreozimină
Răspuns corect: A, B, C, D.

29. CM. Tipurile curbelor glicemice în testul toleranței la glucoză Ștaube-Taugot pot fi
următoarele:
A. Cu valori normale
B. Bicefotic
C. Iritativ
D. Diabetic
E. tipul ,,țevii de pușcă”
Răspuns corect: A, B, C, D.

30. CS. Metoda de elecție îm diagnosticul fistulelor pancreatice este:


A. Colangiopancreatografia retrogradă
B. Laparoscopia
C. Laparocenteză
D. Fistulografia
E. Radiografia abdominală
Răspuns corect: D.

31. CS. In care caz de pseudochist pancreatic este indicată intervenție chirurgicală urgentă?
A. Comprimarea stomacului
B. Prezența pseudochistului
C. Eruperea pseudochistului
D. Comprimarea duodenului
E. Prezența formațiunii de volum abdomenale
Răspuns corect: C.

32. CS. Alegeți intervenția optimală organomenajantă în cazul unui chist pancreatic format,
neinfectat.
A. Drenare externă
B. Marsupializarea chistului
C. Excizia capsulei
D. Chistjejunostomie
E. Pancreatectomie
Răspuns corect: D.

33. CM. Tratamentul chirurgical al fistulei pancreatice include:


A. Excizia fistulei cu aplicarea ligaturii la bază
B. Excizia fistulei cu rezecția țesutului pancreatic
C. Pancreatectomie totală
D. Excizia fistulei cu rezecția stîngă a pancreasului
E. Anastomoze fistulodigestive
Răspuns corect: A, B, D, E.

34. CM. Care din complicațiile enumerate ale pancreatitei cronice necesită intervenție
chirurgicală?
A. Chist pancreatic cu diametrul mai mare de 5 cm
B. Obstrucție biliară
C. Litiază Wirsungiană cu dilatarea ductului Wirsung
D. Stenoză decompensată duodenală
E. Pusee repetate de pancreatită acută
Răspuns corect: A, B, C, D.

35. CM. Complicațiile pseudochistului pancreatic pot fi :


A. Ruptura chistului în cavitate peritoneală
B. Stenoza digestivă
C. Abcedare
D. Eroziunea aortei
E. Hemoragia intrachistică
Răspuns corect: A, B, C, E.

36. CS. Tratamentul conservator în pancreatita cronică se adresează:


A. durerii
B. maldigestiei
C. diabetului zaharat
D. malabsorbţiei
E. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns corect: E.

37. CS. Somatostatina are efect:


A. inhibitor asupra secreției pancreatice
B. stimulator asupra secreției pancreatice
C. de inducere a secreției bicarbonaților
D. de stimulare a colecistokininei
E. toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns corect: A.

38. CM. Octreotidul reprezintă o alternativă convenabilă față de somatostatina nativă deoarec
e:
A. poate fi administrat subcutanat
B. are acțiune prelungită
C. inhibă secreția exocrină pancreatică în mod direct
D. poate fi administrat timp îndelungat
E. inhibă secreția gastrinei, ceea ce micșorează secreția gastrică
Răspuns corect: A, B, C, E.

39. CM. Dieta recomandată în pancreatita cronică constă în:


A. sistarea consumului de alcool
B. mese reduse cantitativ
C. conținut scăzut de glucide
D. conținut scăzut de lipide
E. conținut scăzut de proteine
Răspuns corect: A, B, D, E.

40. CM. Enzimoterapia indicată pentru diminuarea secreției pancreatice și jugularea sindrom
ului dolor include:
A. tripsină
B. chimiotripsină
C. pancreatină (doze mici)
D. Famotidin
E. Creon
Răspuns corect: A, B, C, E.

41. CS. În clasificarea TIGAR-O , litera O reprezintă:


A. Ocluzivă
B. Obstructivă
C. Oxidabilă
D. Obnubilare
E. Oligurică
Răspuns corect: B.

42. CS. Cauza majoră a pancreatitelor cronice este :


A. Substanțe toxice
B. Hiperlipidemie
C. Hipercalcemie
D. Fumatul
E. Etilismul
Răspuns corect: E.

43. CM. Semnificația literelor din clasificarea TIGAR-O este:


A. Toxică și metabolică
B. Obstrucivă
C. Ischemică
D. Autoimună
E. Pancreatită acută severă și recurentă
Răspuns corect: A, B, D, E.

44. CM. Care sunt cauzele obstructive a pancreatitei cronice?


A. Pancreas divisum (inelar)
B. Disfunție duodenală
C. Cicatrici posttraumatice ale ductului pancreatic
D. Colecistită acută
E. Disfuncția sfincterului Oddi
Răspuns corect: A, B, C, E.

45. CM. Care sunt cauzele toxice si metabolice a pancreatitei cronice?


A. Alcoolul
B. Fumatul
C. Hiperlipidemia
D. Postiradiere
E. Medicamente
Răspuns corect: A, B, C, E.

46. CM. Cauzele autoimune a pancreatitei cronice sunt:


A. Sdr. Sjogren
B. Boli inflamatorii intestinale
C. Ciroză biliară primitivă
D. Episoade autoimune izolate
E. Genetice
Răspuns corect: A, B, C, D.

47. CS. Care din elementele propuse se precaută în cazul efectuarii testului cu secretină
-pancreozimină în diagnosticul pacreatitei cronice:
A. Bicarbonații
B. Lipaza
C. Amilaza
D. Tripsinele
E. Toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns corect: E.

48. CS. Tipurile curbelor glicemice in testul toleranței la glucoză Ștaube-Taugot pot fi
următoarele:
A. Valori normale
B. Bicifotic
C. Iritativ
D. Diabetic
E. Toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns corect: E.

49. CS. Care pot fi rezultatele testului cu secretină-pancreozimină în cadrul diagnosticului


pancreatitei cronice:
A. Insuficiența secretorie totală
B. Scăderea cantitativă a volumului secretului și al enzimelor.
C. Scăderea calitativă a volumului bicarbonaților și enzimelor
D. Insuficiența fermentativă izolată
E. Toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns corect: E.

50. CM. Enzimele pancreatice intracelular depistate la examenul biochimic în pancreatita


cronică sunt:
A. Fosfohexoizomeraza
B. Fosfoglucomutaza
C. 1-fosfofructoaldolaza
D. Amilaza pancreatică
E. Amilaza salivară
Răspuns corect: A, B, C, D.

51. CM. Testele funcționale pancreatice exocrine directe sunt:


A. Tripsina serică
B. Chimiotripsina
C. Elastaza fecală 1
D. Testul la secretină-pancreozimină
E. BT-PABA
Răspuns corect: A, B, C, D.

52. CM. Testele funcționale pancreatice exocrine indirecte:


A. BT-PABA
B. Testul cu pancreolauril
C. Testul respirator la trigliceride
D. Testul respirator la trioleină
E. Tripsina serică
Răspuns corect: A, B, C, D.

53. CM. Metodele neinvazive utilizate în diagnosticul clinic al pancreatitei cronice sunt:
A. USG abdominală
B. Ecografia Doppler
C. Clișeul radiologic panoramic al cavității abdominale
D. CT
E. Pancreaticoscopia endoscopică retrogradă
Răspuns corect: A, B, C, D.

54. CM. Metodele invazive utilizate în diagnosticul clinic al pancreatitei cronice sunt:
A. Puncție-bioptică echoghidată
B. Pancreaticoscopia endoscopică retrogradă
C. Angiografia
D. Splenoportografia
E. USG abdominală
Răspuns corect: A, B, C, D.

55. CM. Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice are următoarele obiective:


A. Formarea condițiilor optime pentru pasajul sucului pancreatic
B. Micșorarea sindromului algic
C. Tratamentul complicațiilor pacreatitei cronice
D. Păstrarea posibilă a funcției endocrine și exocrine
E. Evitarea reacțiilor adverse ale tratamentului conservator
Răspuns corect: A, B, C, D.

56. CS. Procedeul de drenare a pancreasului este:


A. Anastomoze wirsungiene cu jejunul
B. Gastrojejunoanastomoza pe ansa Roux
C. Operaţia Bilroth II
D. Operaţia Bilroth I
E. Plombarea ductului Wirsung cu materiale sintetice
Răspuns corect: A.

57. CM. Care sunt tipurile de intervenții chirurgicale endoscopice efectuate în pancreatita
cronică?
A. Papilosfincterotomie
B. Wirsungotomie
C. Laparoscopie diagnostică
D. Extragere endoscopică a calculilor din ductul Wirsung
E. Stentare endoscopică a ductului Wirsung
Răspuns corect: A, B, D, E.

58. CM. Ce reprezintă intervenția chirurgicală Du Vale?


A. Constă din rezecția subtotală a stomacului cu gastro-jejunostomie termino-
terminală
B. Este o metodă de drenaj pancreatic
C. Constă în drenarea pancreasului într-o ansă jejunală exclusă după rezecția unui
segment pancreatic caudal, splenectomie și implantarea caudală în jejun
D. Baza fiziologică constă în mărirea presiunii wirsungiene de 2 ori peste valorile
normale
E. Condiția de bază pentru intervenție este strictura izolată a Wirsungului în
regiunea cefalopancreatică
Răspuns corect: B, C, D, E.

59. CM. Care sunt indicațiile pentru rezecţia pancreato-duodenală:


A. Durerea ca simptom dominant, refractar la tratament conservator
B. Schimbări pronunțate ale țesuturilor cefalopancreatice
C. Ineficiența metodelor de drenaj
D. Pancreatita cronică în acutizare
E. Afectarea canalelor ductale mici ale cefalopancreasului
Răspuns corect: A, B, C, E.

60. CS. Care este scopul tratamentului chirurgical în pancreatita cronică:


A. Înlăturarea pancreasului
B. Suprimarea durerii cu păstrarea funcției endocrine și exocrine a pancreasului
C. Evitarea puseelor de acutizare
D. Colecistectomia
E. Rezecţia pancreato-duodenală
Răspuns corect: B.

61. CS. Ce include intervenția chirurgicală Puestow I:


A. Rezecția caudală pancreatică cu anastomoză pancreatico-jejunală termino-laterală
B. Ocluzia ducturilor pancreatice dilatate
C. Expres-biopsia pancreasului
D. Splenectomie
E. Litotriție
Răspuns corect: A.

62. CS. Operația Puestow II include următoarele componente:


A. Wirsungotomia
B. Splanhnicectomia pe stînga și rezecția plexului solar
C. Pancreato-jejuno-anastomoză longitudinală latero-laterală cu ansă
defuncționalizată în Y a la Roux
D. Duodeno-jejuno-anastomoză
E. Colecistectomie
Răspuns corect: C.

63. CS. Care din următoarele este leziunea anatomopatologică fundamentală în pancreatita
cronică?
A. Litiază wirsungiană
B. Necroză
C. Fibroscleroză
D. Supurație
E. Pseudochisturile
Răspuns corect: C.
64. CS. Care din următoarele semne prezente la radiografia abdominală pe gol sunt specifice
pancreatitei cronice?
A. Ansa santinelă
B. Calcificări în aria pancreatică de proiecţie
C. Aerocolie
D. Niveluri Kloiberg
E. Stenoză wirsungiană
Răspuns corect: B.

65. CS. Care din următoarele măsuri dietetice este cea mai importantă în tratamentul
pancreatitei cronice?
A. Aportul crescut de vitamine
B. Aportul crescut de proteine
C. Reducerea rației de glucide
D. Renunțare la alcool
E. Creșterea aportului de legume
Răspuns corect: D.

66. CS. Care din urmatoarele este indicaţia principală în tratamentul chirurgical a pancreatitei
cronice?
A. Scăderea ponderală
B. Hipertensiune portală
C. Diareea
D. Durerea
E. Calcificări pancreatice
Răspuns corect: D.

67. CS. Care din următoarele situații constituie indicație pentru operația Puestow II
(wirsungo-jejunostomie)?
A. Pseudochisturi multiple
B. Pseudochisturi infectate
C. Wirsung dilatat
D. Wirsung nedilatat
E. Nici una din cele de mai sus
Răspuns corect: C.

68. CM. Care din următorii factori sunt incriminați în etiologia pancreatitei cronice?
A. Obstacolul canalar
B. Etilismul
C. Hipertensiunea portală
D. Duodenostaza
E. Litiază biliară
Răspuns corect: A, B, D, E.

69. CM. Care din următoarele semne clinice se pot întălni în pancreatita cronică?
A. Durerea
B. Icterul
C. Steatoreea
D. Anemia
E. Scăderea ponderală
Răspuns corect: A, B, C, E.

70. CM. Care din următoarele semne de pancreatită cronică pot fi evidențiate prin tomografie
computerizată?
A. Pseudochisturi
B. Litiază pancreatică
C. Canal Wirsung dilatat
D. Dimensiuni mărite ale pancreasului
E. Spasmul sfincterului Oddi
Răspuns corect: A, B, C, D.

71. CS. Care din următoarele constituie metoda de tratament electivă ale unui pseudochist
pancreatic format necomplicat?
A. Alcoolizare
B. Excizie
C. Drenaj intern
D. Distrucție cu laser
E. Drenaj extern
Răspuns corect: C.

72. CS. Indicație către drenare externă a chistului pancreatic este:


A. Malignizarea pseudochistului
B. Supurația pseudochistului
C. Icterul mecanic
D. Hemoragie în lumenul pseudochistului
E. Indicații nu sunt
Răspuns corect: B.

73. CM. Care din următoarele complicații ale pancreatitei cronice pot necesita tratament
chirurgical?
A. Obstrucție biliară
B. Litiază wirsungiană cu dilatarea ductului Wirsung și sindrom algic pronunțat
C. Stenoză digestivă
D. Pusee repetate de pancreatită acută
E. Hipertensiune portală
Răspuns corect: A, B, C, E.

74. CS. Metoda de elecție în tratamentul pseudochistului postnecrotic supurat al pancreasului


în perioada pînă la 3 luni este:
A. Drenaj extern
B. Derivații chistodigestive
C. Drenajul Wirsungului
D. Splenopancreatectomie stîngă
E. Pancreatectomie totală
Răspuns corect: A.

75. CS. Cancerul cefalopancreatic se manifestă prin următoarele simptome, exceptînd:


A. Icter progresiv
B. Veziculă mare palpabilă
C. Prurit cutanat
D. Angiocolită
E. Ficat atrofic
Răspuns corect: E.

76. CM. Pseudochistul pancreatic nesupurat se poate manifesta prin:


A. Sindrom algic
B. Febră
C. Simptomatică locală
D. Icter mecanic
E. Tumoră abdominală
Răspuns corect: A, C, D, E.

77. CS. Care metodă de tratament a pseudochistului pancreatic format este preferabilă?
A. Extirparea
B. Marsupializarea
C. Drenajul transparietal
D. Derivație internă
E. Nici una din ele
Răspuns corect: D.

78. CS. Explorarea exhaustivă a pancreasului prevede următoarele momente, exceptînd:


A. Mobilizarea duodenului după Kocher
B. Secționarea ligamentului gastrocolic
C. Mobilizarea splinei împreună cu porțiunea caudală a pancreasului
D. Secționarea micului epiploon
E. Secționarea ligamentului Teres
Răspuns corect: E.

79. CS. Alegeți volumul optimal al intervenției chirurgicale în caz de chist pancreatic format
fără semne de abcedare:
A. Drenare externă
B. Chistjejunostomie
C. Rezecția pancreasului cu înlăturarea chistului
D. Excizia peretelui chistic
E. Marsupializarea chistului
Răspuns corect: B.

80. CS. Indicați termenul optimal pentru tratamentul chirurgical al pseudochistului


pancreatic necomplicat:
A. Imediat după stabilirea diagnosticului
B. După jugularea semnelor de pancreatită acută
C. Peste 1-2 luni după puseu de pancreatită acută
D. Peste 2-3 luni după puseu de pancreatită acută
E. Peste 3-4 luni după puseu de pancreatită acută
Răspuns corect: E.

81. CS. Alegeți semnul morfologic specific pentru chist pancreatic adevărat:
A. Conținutul chistului sub formă de gel
B. Prezența septelor în lumenul chistului
C. Forma sferică a chistului
D. Lipsa schimbărilor inflamatorii în porțiunea pancreasului neafectată de chist
E. Prezența stratului epitelial pe suprafața internă a chistului
Răspuns corect: E.

82. CS. Care interventie chirurgicală este indicată în pancreatita cronică indurativă cu
dereglări de evacuare a sucului pancreatic prin ductul pancreatic principal:
A. Colecistectomie
B. Intervenție la sistemul nervos vegetativ
C. Pancreatectomie caudală de pancreas
D. Pancreatojejunostomie longitudinală
E. Pancreatectomie
Răspuns corect: D.
83. CS. Alegeți factorul care indică la timpul intervenţiei chirurgicale urgente în cazul de
chist pancreatic:
A. Prezența chistului
B. Comprimarea stomacului
C. Pericolul erupţiei chistului, infectarea conținutului chistului, hemoragie în chist
D. Comprimarea intestinului
E. Mărirea spaţiului retrogastral la R-scopia stomacului
Răspuns corect: C.

84. CS. Indicați termenul optimal de efectuare a intervenției chirurgicale în cazul de fistulă
pancreatică:
A. Peste 2 saptămîni de la apariția fistulei
B. Peste 1-2 luni de la apariția fistulei
C. Peste 2-3 luni de la apariția fistulei
D. Peste 3-4 luni de la apariția fistulei
E. Peste 6 luni de la apariția fistulei
Răspuns corect: D.

85. CS. În normă presiunea în ductul Wirsung este:


A. 300-600 mm col. H2O
B. 250-450 mm col. H2O
C. 100-150 mm col. H2O
D. 50-10 mm col. H2O
E. 700-800 mm col. H2O
Răspuns corect: A.

86. CM. O doamnă cu vărsta de 46 ani, cu anamneză alcoolică și pancreatită cronică, timp de
1 lună acuză dureri progresive abdominale în regiunea hipocondrului sting. Care
investigații diagnostice este necesar de efectuat?
A. USG
B. Colangiopancreatografie retrogradă endoscopică
C. Testele funcționale pancreatice
D. Tomografie computerizată
E. Radiografia oaselor bazinului
Răspuns corect: A, B, C, D.

87. CM. Care din următoarele afirmații sunt corecte în privința sindromului algic în
pancreatita cronică?
A. Dezvoltarea sindromului algic coincide cu dezvoltarea insuficienței exocrine a
pancreasului.
B. Micșorarea presiunii intraductale prin chirurgie decompresivă poate micșora
durerile la pacienții cu pancreatită cronică.
C. Alterarea nervilor peripancreatici la examenul histologic este demonstrat la
pacienții cu pancreatită cronică.
D. Blocada plexului celiac duce numai la ameliorarea limitată a sindromului algic la
pacientii cu pancreatită cronică.
E. Splanhnicectomia toracoscopică duce la ameliorarea sindromului algic

Răspuns corect: B, C, D, E.

88. CM. Care din următoarele afirmații sunt corecte în privința abceselor pancreatice:
A. Sunt asociate cu dezvoltarea sindromului de detresă respiratorie la adulți
B. În tabloul clinic se asociază apariția febrei
C. Este indicat tratamentul chirurgical în mod urgent cu debridarea țesutului necrotic
D. Diagnosticul poate fi stabilit prin puncție percutanată a abcesului pancreatic cu un
ac fin
E. Tratamentul chirurgical constă în aplicarea anastomozelor de derivație internă
Răspuns corect: A, B, C, D.

89. CM. Care din următoarele afirmații sunt corecte în privința pseudochistului pancreatic?
A. În lipsa complicaţiilor, drenarea internă a pseudochistului trebuie să fie limitată la
cazuri cind pseudochistul are dimensiuni mai mare de 5,0 cm și persistă mai mult de 4
luni
B. Psedochistul comunicant cu ductul pancreatic normal poate fi tratat și prin drenare
percutană
C. Psedochistul, localizat distal de strictura ductului pancreatic trebuie să fie drenat
percutan
D. Psedochistul, localizat în regiunea cefalopancreatică poate fi drenat endoscopic
prin papila duodenală mare sau mică
E. In caz de apariție a complicațiilor purulente a pseudochistului va fi efectuată
drenarea externă a pseudochistului pancreatic
Răspuns corect: A, B, D, E.

90. CS. Testul cel mai important de diferențiere a ascitei de etiologie pancreatică de cele
cirogene este:
A. Paracenteză abdominală
B. Ultrasonografie abdominală
C. Tomografie computerizată
D. Colangiopancreatografie retrogradă endoscopică
E. Colangiografie percutanată transhepatică
Răspuns corect: A.

91. CM. Alegeți afirmațiile corecte referitor la dezvoltarea pancreatitei alcoolice:


A. Creșterea concentrației enzimelor proteice în sucul pancreatic
B. Diminuarea secreției pancreatice
C. Creșterea secreției pancreatice
D. Precipitarea de calciu în lumenul ducturilor pancreatice
E. Spasmul sfincterului Oddi
Răspuns corect: A, C, D, E.

92. CS. Efectul cel mai important în caz de insuficienţă pancreatică exocrina este scăderea
absorbției de:
A. Calciu
B. Glucide
C. Grăsimi
D. Vitamine
E. Proteine
Răspuns corect: C.

93. CS. Pancreatografia, efectuată la un pacient în vărstă de 54 ani și care suferă de etilism
cronic arată semnul "salbei de lacuri". Rezolvarea chirurgicală adecvată va fi:
A. Colecistectomie cu revizia coledocului
B. Colecistectomie cu sfincteroplastie
C. Deschiderea longitudinală a ductului pancreatic și aplicarea
pancreaticojejunostomiei latero-laterale (longitudinale)
D. Rezecţia cozii pancreasului și aplicarea pancreaticojejunostomiei
E. Pancreatectomie totală
Răspuns corect: C.

94. CS. Toate afirmațiile referitor la secretină sunt corecte, exceptînd:


A. Secretina este stimulator major a secretiei lichidului pancreatic si a bicarbonaţilor
B. Micsorarea Ph-lui duodenal pănă la 4.5 și mai puțin duce la stimularea eliberării
secretinei
C. Secretina stimulează secreția enzimelor pancreatice
D. Celulele, ce produc secretină sunt localizate în porțiunea proximală a intestinului
subţire
E. Colecistokinina potenţează efectul stimulator al secretinei asupra secreţiei
bicarbonaţilor
Răspuns corect: C.

95. CM. Marcherii, ce permit diferențierea patologiei benigne a pancreasului de


adenocarcinom pancreatic sunt:
A. CA 19-9
B. Alfa fetoproteina
C. Antigenul carcinoembrionic
D. Testul de inhibiție a adheziei leucocitare
E. Secretină
Răspuns corect: A, B, C, D.

96. CS. La pacient cu scădere ponderală și dureri abdominale situate profund, dar fără icter
se suspectă adenocarcinom pancreatic. Testul diagnostic informativ pentru examenul
inițial va fi:
A. Angiografie
B. Tomografie computerizată
C. Laparoscopie
D. Imagistică prin rezonanţă magnetică
E. Ultrasonografie
Răspuns corect: B.

97. CS. Simptomele caracteristice pentru dereglările funcției exocrine a pancreasului:


A. Xerodermie
B. Diabet
C. Micșorarea ponderii corporeale, creato- și steatoree
D. Dilatarea venelor peretelui abdomenal anterior
E. Insuficiență hepato-renală
Răspuns corect: B.
98. CS. Pacientul în vîrstă de 40 ani, în decurs de 10 ani suferă de pancreatită cronică
recidivantă. Intraoperator este suspect cancer pancreatic. Acțiunile chirurgului:
A. Rezecție de pancreas
B. Examenare citologică și histologică a materialului bioptic (Cito)
C. Pancreatectomie
D. Drenare externă a ducturilor pancreatice cu dren în formă de „Т”
E. Neurotomie marginală
Răspuns corect: B
99. CS. Informația cea mai amplă despre starea ducturilor pancreatice în pancreatita cronică
intraoperator o prezintă:
A. Biopsia
B. Pancreatografia intraoperatorie
C. Examenul histologic al țesutului pancreatic
D. Colangioscopia
E. Debitometria ducturilor biliare
Răspuns corect: B

100. CS. Indicație către intervenție chirurgicală în caz de pancreatită destructivă este:
A. Infiltratul parapancreatic
B. Dureri în regiunea epigastrală
C. Edem al tesuturilor retroperitoneale
D. Peritonită pancreatogenă
E. Intoxicație gravă
Răspuns corect: D