Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui Curții Constituționale

Curtea Constituţională,
în prezența judecătorilor Curții Constituționale:

dlui Nicolae ROȘCA, preşedinte de ședință,


dnei Domnica MANOLE,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,

în baza articolelor 7 şi 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea


Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi a articolului 5 lit.
a) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995,

H O T Ă R Ă Ş T E:

1. Se alege prin vot secret în funcția de Preşedinte al Curţii


Constituţionale, pe un termen de trei ani, doamna judecător
Domnica MANOLE, cu majoritate de voturi.
2. Prezenta hotărâre este definitivă, intră în vigoare la data
adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte de ședință Nicolae ROȘCA

Nr. Ag-5
Chişinău, 23 aprilie 2020