Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 23/21.02.

2020
. PROCES-VERBAL,
În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic "Tomşa -Vodă "Solca din
data de 21.02.2020,s-au discutat următoarele :
1. activitatea organizată cu ocazia zilei de 24 februarie intitulată "Iubeşte româneşte "prin
diverse manifestări ,
2. donarea de cărții pentru îmbogățirea bibliotecii,
3. diverse.
Au participat un număr de 11 din 17 membri.Biroul executiv al Consiliului Şcolar al
Elevilor Irimescu Florentina şi Filimon Andrei.
La şedință s-a discutat despre modalitățiile prin care se arată că se poate iubi româneşte
şi Biroul elevilor acordat şcolii de către ei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Reprezentanți :
1. Petriuc Elena clasa a-XII-a B,
2. Iroftei Dumitru clasa a-XI-a A,
3. Babi Andrei clasa a-X-a A,
4. Runcan Gabriela clasa a-IX-a C,
5. Apostol Fabiana clasa a-IX-a A,
6. Airoie Camelia clasa a-XII-a A,
7. Boca Vasilica Elena Gabriela clasa a-VIII-a A,
8. Straton Ioana -Maria clasa a-VII-a A,
9. Covaliu Paula Iuliana clasa a-VI-a A,
10. Jacotă Alexia -Elena clasa a-IX-a B,
11. Hojbotă Elena -Andreea clasa a-XI-a B.

Secretar CŞE
Irimescu Florentina -Elena

Preşedinte CŞE
Filimon Andrei