Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Școlar al Elevilor al

Liceului Tehnologic „Tomșa-Vodă” Solca

Nr.3553 / 28.11.2019

PROCES-VERBAL,

În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic „Tomșa-


Vodă” Solca, din data de 26.11.2019, s-au discutat următoarele:
1. Strângrea de cadouri pentru persoanele nevoiașe ale orașului Solca(activitate realizată
cu sprijinul d-nelor profesor Florea Andreea și Bahan Aura)

Au participat reprezentanţii claselor în număr de 9 din 17, Biroul Executiv al Consiliului


Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic „Tomșa-Vodă” Solca.
1. Petriuc Elena-XII B
2. Aenoaei Loredana-IX A
3. Filimon Andrei-XI B
4. Boca Vasilica Elena Gabriela-VIII A
5. Creangă Paraschiva-XI C
6. Filimon Gabor Gabriela- XII A
7. Irimescu Florentina Elena-X A
8. Iroftei Dumitru Andrei-XI
9. Runcan Gabriela-IX C

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Secretar CȘE, Președinte CȘE,

Irimescu Florentina Filimon Andrei