Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristicile totalitarismului.

În ceea ce priveşte caracteristicile acestui fenomen, vă prezentăm câteva din punctele de vedere
exprimate în istoriografia de specialitate
I. În 1940, American Phylosophical Society, la primul său Congres, considera că noţiunea de
totalitarism prezintă câteva trăsături semnificative:

 Fenomenul apare ca fiind din punct de vedere istoric situat în


secolul XX, deosebindu-se de orice alt precedent cum ar fi
dictatura, despotismul, tirania…
 Acest fenomen desemnează două tipuri de regim politic,
Uniunea Sovietică a lui Stalin şi Germania lui Hitler, care, fără
a fi perfect asemănătoare, au numeroase trăsături comune.
 În istoriografia de specialitate s-a căzut de acord în a nu
desemna sub acest termen Italia lui Mussolini.
II. În 1954, Karl Friederich, în lucrarea sa publicată, Totalitarianism, desprindea 6 aspecte
caracteristice, şi anume:

 Un partid unic (de masă), în general condus de un lider


charismatic
 O ideologie oficială
 Controlul partidului asupra economiei
 Monopolul mijloacelor de comunicare
 Monopolul mijloacelor de luptă
 Un sistem de teroare poliţienească şi politică
III. În Encyclopedie des sciences sociales, Spiro consideră că există 6 trăsături esenţiale ce
caracterizează fenomenul totalitar:

 Universalismul, deoarece pretinde că va reface specia umană


după propria sa imagine
 Participarea forţată, aleşii obţin până la 100% din voturi
 Desfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor neoficiale
 Violenţa militară şi paramilitară
 Incertitudinea, imprevizibilitatea şi insecuritatea normelor,
întrucât voinţa personală face legea şi ea poate schimba fără
încetare instituţiile pozitive. Apare astfel un sentiment de
insecuritate care conduce la iraţionalism şi teroare.
 Unicitatea scopului în opoziţie cu pluralismul regimurilor
constituţionale
IV. Cel mai des citate sunt cele formulate de Raymond Aron. În opinia sa, un regim totalitar se
distinge prin faptul că:

 Un partid are monopolul activităţii politice


 Partidul unic este animat sau înarmat cu o ideologie căreia îi
conferă o autoritate absolută şi care devine adevărul oficial de
stat
 Statul îşi rezervă un dublu monopol: al forţei şi al mijloacelor
de convingere
 Cea mai mare parte a activităţii economice şi profesionale este
supusă statului. Cum statul este inseparabil de ideologie,
aceste activităţi sunt ideologizate
 Politizarea şi transfigurarea ideologică a tuturor greşelilor
posibile ale indivizilor şi, în concluzie, o dublă teroare:
poliţienească şi ideologică.