Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. /17.02.

2020
PROCES-VERBAL ,

În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic "Tomşa -Vodă "Solca din
data de 17.02.2020,s-au discutat următoarele :
1. importanţa si activitatea Consiliului C.E.A.C. ,
2. modelul de completare a formularelor,

Au participat în număr de 12 din 17 membri.Biroul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor


Irimescu Florentina şi Filimon Andrei.
Şedința a avut scopul de a informa elevii despre acest Consiliului şi atribuţiile acestora.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Reprezentanți :
1. Hojbotă Elena -Andreea clasa a-XI-a B,
2. Glogovschi George -Robert clasa a-X-a B,
3. Irimescu Florentina -Elena clasa a-X-a A,
4. Hojbotă Gabriela clasa a-IX-a C,
5. Straton Ioana -Maria clasa a-VII-a A,
6. Rusu Daniela clasa a-VII-a B,
7. Petriuc Elena clasa a-XII-a B,
8. Lupăştean Diana clasa a-IX-a A,
9. Filimon Gabor Gabriela clasa a-XII-a A,
10. Iroftei D.Andrei clasa a-XI-a A,
11. Jacotă Alesia clasa a-IX-a B,
12. Cimpoieş Ionela Gabriela clasa a-IX-a C.

Secretar CŞE
Irimescu Florentina -Elena

Preşedinte CŞE
Filimon Andrei