Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic "Tomşa -Vodă "Solca din
data de 7.10.2019,s-au discutat rezultatele alegerilor şi s-au stabilit următoarele :

Nr.bilete
1. cumpărate -307,
2. anulate -0,
3. valide -307.
Rezultate :
1.Andrei - 307,
2.Lucyana -100,
3. Florentina -215 DA 16 NU
5 abţineri.