Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Școlar al Elevilor al

Liceului Tehnologic „Tomșa-Vodă” Solca

Nr.123 / 28.01.2020

PROCES-VERBAL,

În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic „Tomșa-


Vodă” Solca, din data de 28.01.2020, s-au discutat următoarele:
1. Pregătirea unor desene conta violenței în cadrul campaniei RESPECT,
2. Pregătirea unor ecusoane pentru 30.01.2020,
3. Pregătiri organizatorice pentru excursia din „Școala Altfel”,
4. Întocmirea unei adrese către politia locală pentru activitatea „ Nonviolența în școală”
la ciclul primar,
5. Diverse.

Au participat reprezentanţii claselor în număr de 14 din 17, Biroul Executiv al Consiliului


Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic „Tomșa-Vodă” Solca.
1. Petriuc Elena-XII B
2. Aenoaei Loredana-IX A
3. Hojbotă Elena-Andreea-XI B
4. Straton Ioana-Maria-VII A
5. Boca Vasilica Elena Gabriela-VIII A
6. Jacotă Alesia-IX B
7. Creangă Paraschiva-XI C
8. Filimon Gabor Gabriela- XII A
9. Irimescu Florentina Elena-X A
10. Iroftei Dumitru Andrei-XI A
11. Glogovschi George-Robert-X B
12. Rusu Daniela- VIIIB
13. Runcan Gabriela-IX C
14. Coturbaș Eliza- VI

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Secretar CȘE, Președinte CȘE,

Irimescu Florentina Filimon Andrei