Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.228/07.02.

2020
. PROCES-VERBAL ,
În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic "Tomşa -Vodă "Solca din
data de 7 .02.2020,s-au discutat următoarele :
1. prezentarea activităților de Valentine's Day,
2. planificarea activității "Iubirea între prieteni "prin diferite probe:
 dans în perechi,
 karaoke ,
 declarații de dragoste.
3.concursul "Shakespeare Descendants ".
Au participat un număr de 6 din 17 membri.
Biroul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor Irimescu Florentina şi Filimon Andrei.
La şedință s-a discutat despre divesele modalități de exprimare a iubirii pentru cei din jurul
nostru.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Repezentanți :
1. Boca Vasilica Elena Gabriela clasa a-VIII-a A,
2. Hojbotă Elena -Andreea clasa a-XI-a B,
3. Irimescu Florentina -Elena clasa a-X-a A,
4. Iroftei Andrei clasa a-XI-a A
5. Jacotă Alesia clasa a-IX-a B,
6. Aenoaei Loredana clasa a-IX-a A.
Secretar CŞE
Irimescu Florentina-Elena
Preşedinte CŞE
Filimon Andrei