Sunteți pe pagina 1din 20

Cuprins:

Introducere
1.Caracteristica generală a întreprinderii
1.1 Destinaţia, tipul întreprinderii, subordonarea, forma de proprietate,
locul amplasării şi istoricul ei
1.2 Activitatea întreprinderii, analiza pieţii serviciilor prestarea
serviciilor
1.3Numărul de muncitori, salariul, metodele de salarizare.
1.4Analiza clientelei şi a concurenţilor.
1.5Structura organizaţională a întreprinderii, componenţa, destinaţia şi
caracteristica serviciilor şi subdiviziunilor întreprinderii
2.Caracteristica bazei tehnico-productive a întreprinderii
2.1planul general al întreprinderii
2.2Parametrii bazei tehnico-productive: suprafaţa terenului,
suprafaţa
încăperilor de producţie şi magaziilor, suprafaţa încăperilor
administrative şi uz social, suprafaţa parcării automobilelor, suprafaţa
înverzirii, numărul şi tipurile de posturi de RT şi RC a automobilelor,
costul bazei tehnico- productive, inclusiv a utilajului
2.3Caracteristica personalului întreprinderii, conducătorii auto,
muncitori în producţie şi auxiliari, administraţia, personalul ingineresc
şi slujbaşii
2.4Organizarea protecţiei muncii şi a mediului ambiant la
întreprindere

Cocluzii
Bibliografie
Anexe

UTDT 527.1.3.1.799ME
Mo Coala Nr. Docum. Semn. Data
d.
Elaborat Moisei Ion Litera Coala Coli
Verificat Frunza O. S

Memoriu explicativ U.T.M. F.I.M.I.T


gr. ITTA-161
Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 3
Mod Coala N. Document Semnat Data
ÎNTRODUCERE

Dezideratul primordial al transportului auto este si va rămîne ridicarea sigurantei


exploatării automobilelor si diminuarea cheltuielilor pentru întretinerea lor. Rezolvarea acestui
deziderat se efectuează prin elaborarea si fabricarea de către industria constructoare de masini a
autovehiculelor noi cu o fiabilitate si tehnologitate înaltă, precum si prin perfectionarea
metodelor de exploatare tehnică a autovehiculelor, prin sporirea productivitătii muncii, prin
diminuarea volumului de lucru pentru (RT) si reparatia curentă (RC) automobilelor, precum si
prin cresterea parcursului între reparatii.
La momentul actual fată de transportul auto stau următoarele probleme de bază:
- micsorarea stationării neproductive, parcursul tranzit, traficul nerational;
- îmbunătătirea structurii si reînnoirea calitativă a parcului de automobile si de asemenea bazele
tehnico-productive;
- sporirea eficacitătii folosirii materialului rulant;
- asigurarea economiei combustibilului si a altor materiale de exploatare.
Dezvoltarea bazei tehnico-productive poate fi realizată în următoarele directii: reutilarea tehnică,
reconstruirea, lărgirea, constructia unei noi baze tehnico-productive.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 4
Mod Coala N. Document Semnat Data
1.CARACTERISTICA GENERALA A ÎNTREPRINDERII
DESPRE COMPANIE

Compania „Trans Ager” a fost fondată în anul 1995, activitatea inițială a acesteia fiind
transportul național și internațional de mărfuri. Punctul de cotitură în parcursul „Trans
Ager” a fost achiziționarea, în 2005, a unui teren de 3,5 ha în mun. Chișinău, care a
permis extinderea semnificativă a gamei de servicii prestate.
Astăzi, „Trans Ager” este alegerea Nr. 1 pentru clienții care caută un partener de
încredere la drum lung, fie că este vorba de furnizarea de piese și anvelope de la cei
mai renumiți producători mondiali prin rețeaua sa de magazine, întreținerea și reparația
completă a vehiculelor de mare tonaj sau transportul de mărfuri.
 
PRINCIPIILE NOASTRE:
Calitate și siguranță. Din dorința de a ne număra printre cei mai buni, ne-am propus
încă de la început să oferim clienților noștri servicii sigure și de calitate. Astăzi putem
afirma cu încredere: a avea drept partener compania „Trans Ager” înseamnă a
încredința marfa sau vehiculele dumneavoastră pe mâini bune.
Costuri minime. Pentru că suntem prezenți de mult timp pe piață și avem o reputație
impecabilă, furnizorii noștri au încredere în noi și ne oferă condiții preferențiale de
colaborare. Acest fapt ne permite să fim flexibili cu clienții noștri și să le propunem
prețuri tentante, comparativ cu cele ale concurenților.
Seriozitate. De-a lungul anilor ne-am convins că respectul și încrederea clienților sunt
cele mai valoroase atuuri. Ținem la imaginea companiei noastre, iată de ce, indiferent
de tipul de serviciu prestat, garantăm respectarea termenului de livrare sau de execuție.

Figura 1- Trans Ager

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 5
Mod Coala N. Document Semnat Data
.
1.1 Destinaţia, tipul întreprinderii, subordonarea, forma de proprietate, locul amplasării
şi istoricul ei:
Destinaţia companii este de a presta servicii calitative de repaţaţie şi întreţinere a transportului
auto.
Este o formă hibridă de busincss avînd caracteristici atît ale unui partencriat cit şi ale unei
corporaţii, fiind mai flexibilă de cit alte forme de societăţi comerciale şi mai adecvată pentru un
proprietar unic sau pentru un număr mic de membri.
Ziua de lucru se începe la ora 800- 17 00 de luni pînă vineri.

Baza tehnico-productivă este amplasată pe o suprafaţă de aproximativ3000 m2 şi cuprinde


blocul administrativ, boxurile unde se efectuară lucrările de RC. RT şi păstrarea vehiculelor,
depozite de piese şi uleiuri.

Avem simtul mindriei pentru faptul ca propunem servicii de tractare a camioanelor si


camionetelor blocate in trafic din pricina defectiunilor tehnice,tractindule la baza Trans Ager
pentru reparatie si mai avem si masini de distributie a marfurilor.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 6
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 7
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 8
Mod Coala N. Document Semnat Data
Figura 2. Zona de reparație curentă.

1.2Analiza pieţii serviciilor şi a tarifelor la prestarea serviciilor:

La momentul dat “Trans Ager” deserveşte zilnic un număr anumit de unităţi de transport, vreau
să menţionez și să vin cu concluzia că acest autoservice îndeplineşte lucrări de reparaţie şi
întreţinere doar a camioanelor si camionetelor. In acest autoservice există 8 hale de RC şi RT.
revizia tehnică se execută la acelaşi post cu reparaţia curentă, şi doar 2 posturi echipate moden
cu utilaje pentru diagnosticarea automobilelor.
Preţurile pentru anumite lucrări şi servicii asupra unui autovehicul diferă după modelul
automobilului, vîrstă şi dificultatea de reabilitare a defectelor.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 9
Mod Coala N. Document Semnat Data
Lucrările efectuate

Figura 3. Lucrările efectuate la service auto

Numarul de mașini deservite 500-1000mașini pe an.


Date din anii precedenți:
2008- peste 200 autivehicule, reparate
2009- peste 800 autivehicule, reparate

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 10
Mod Coala N. Document Semnat Data
2010- peste 900 autivehicule, reparate
2011- peste 900 autivehicule, reparate
2012- peste 800 autivehicule, reparate

1.3.Numărul de muncitori, salariul, metodele de salarizare.


Trans Ager Service are un număr mare de muncitori:
• Mecanici: 4;
• Electrician: 2;
• Inginer sef: 8;
• Contabilii:1
• Director general: 2;
• Şef producere: 1;
• Casir: 1;
• Paznic: 2
• Şef garaj: 5;
În mediu un mecanic are in jur de 10000 mii lei lunar, este un salariu pozitiv pentru
Republica Moldova, respectiv-ceilalţi muncitori au şi mai mult. dar ceea ce ţine de
manageri şi contobil poat ajunge la un salariu şi mai mic.

1.4 Analiza clientelei şi a concurenţilor.


În oraşul Chişinău la momentul actual activează mai multe tipuri de autoservicii, există
o concurenţă majoră, are clienţi doar acel care prestează servicii de calitate adica de o
durata mai îndelungată a piesei care a fost reparată sau inlocuită şi un preţ căt de
accesibil pentru clienți.
Trans Ager face concurenţă chiar şi renumitului AutoMall. datorită muncitorilor
calificaţi şi mai ales al preţurilor avantajoase şi atrăgătoare.
Abordarea faţa de clienţi este amabilă si prietenoasă, clientul este pe primul loc în toate
caszurile şi mereu i se acordă prioritate acestuia.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 11
Mod Coala N. Document Semnat Data
1.5 Caracteristica automobilelor, tipurile şi numărul automobilelor
deservite, vîrstă automobilelor deservite.
Trans Ager prestează servicii de reparaţie şi întreţinere la o gama vastă de
aulovehicole atit după vîrstă cit şi după modelele diverse şi de ultimă generaţie:

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 12
Mod Coala N. Document Semnat Data
Figura 4- Tipurile de automobile deservite.

Începînd de la cele mai simple modele şi pîna la cele mai sofisticate tipuri dc
autovchicole sunt deservite cu seriozitate şi doar puţine unităţi de transport au ieşit fără
a fi soluţionate problema lor, numai din motivul clientului şi
nedorinţa sa de a realiza anumite operaţii.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 13
Mod Coala N. Document Semnat Data
2 Parametrii bazei tehnico-productive.
1 Teren cu suprafaţa totală de 3000 m2;
Adresa, Or.Chisinau,Uzinelor171A
Modul de folosinţa pentru construcţii şi parcarea materialului rulant;
2.1 Caracteristica personalului întreprinderii, conducătorii auto, muncitorii în
producţie şi auxiliari, administraţia, personalul ingineresc tehnic şi slujbaşii:
Lucrătorii acestei întreprinderi sunt la baza organizării procesului de transport.
Organele de conducere ale societăţii sunt:
Directorul întreprinderii acţionează în toate problemele curente privind activitatea
întreprinderii. Obligaţiunile directorului sunt:
-închcerea contractelor şi primirea deciziilor necesare pentru executare
obligaţiunilor întreprinderii conform tranzacţiilor încheiate;
- organizarea conducerii activităţii de prestare a serviciilor, lucrărilor de
transportare, financiare şi alte activităţi:
-controlul activităţii subdiviziunilor şi secţiilor de prestare a servirilor de
transport şi reparaţie a mijloacelor de transport;
-asigură executarea lucrărilor de deservire și reparație calitativ ;
-organizează lucrul muncitorilor și conducătorilor auto ocupați cu reparația
materialului rulant;
Contabil șef – conducătorul serviciului contabilitate și salarizare,
Obligațiuniile contabilului:
-asigura analiza multilaterală a activitățiilor economico-financiară a întreprinderii și
contribue la luarea deciziilor;
-controlul și evidența integrității și ale mijloacelor bănești ale întreprinderii;
-folosește metode și procedee proprii pentru evidență a fondurilor, contul, bilanțul și
balanța contabilă;
-efcctuiază conducerea administrativă şi tehnică cu secţiile şi sectoarele de
reparaţie şi asigură controlul priv ind organizarea muncii;
- asigură sectoarele de producere cu echipamentul necesar, solubrizarea şi
curăţenia în unităţile de producere:

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 14
Mod Coala N. Document Semnat Data
-asigură distribuirea optimă a angajaţilor: ingineri-tchnici secţii şi sectoare:
înaintează propuneri de optimizare a remunirare a muncii;
-asigură verificarea normelor stabilite, asigură măsuri pierderilor de resurse
energetice:
-coordonează munca inginer-tehnicienilor şi funcţionarilor serviciului tehnic,
dirijează activitatea maiştrilor secţiei de reparaţie privind îndeplinirea
volumului de lucru stabilit;
-asigură controlul respectării regulamentului protecţiei muncii, tehnicii
securităţii, protecţiei antiincendiare şi sanitarici de producţie.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 15
Mod Coala N. Document Semnat Data
2.4 Organizarea protecţiei muncii şi a mediului ambiant la
întreprindere:

Cerinţe generale securitate


1)De efectuat anume a cea activitate care este permisă sau încredinţată de
administraţia întreprinderii.
2)Utilizarea băuturilor şi fumatul pe teritoriul întreprinderii stric interzis
3)Rcspecatrea regulilor din interiorul întreprinderii.
4)La lucru pe rută sunt admişi doar şoferii ce cunosc regulile de circulaţie.
5)Instrucţiunea de protecşie a muncii a conducătorilor auto, care au trecut
controlul medical şi au vărsta mai marc de 21 ani.

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 16
Mod Coala N. Document Semnat Data
Concluzie:

În urma efectuarii acestei lucrări de practică la întreprinderea Trans Ager am


acumulat multă experiență și cunoștințe în domeniul reparării autoturismelor, am
făcut cunoștință cu activitățile economice administrative, organizaționale și de
gestionare a întreprinderii, cheltuelile care le are o întreprindere, suprafata și
amplasarea diferitor utilaje pentru repararea auto .

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 17
Mod Coala N. Document Semnat Data
Bibliografie:

1) https://www.transager.md/ro
2) https://www.transager.md/ro/about

ANEXE

Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 18
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 19
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 20
Mod Coala N. Document Semnat Data
Coala

UTDT 527.1.3.1.799 ME 21
Mod Coala N. Document Semnat Data