Sunteți pe pagina 1din 2

Concluzii

În urma elaborării proiectului de an la disciplina Proiectare Tehnologică a Întreprinderilor Auto


am capătat cunoștințe și abilități pentru a calcula și reprezenta grafic un sector de producție și un
bloc de producție cu elabaorarea procesului tehnologic pentru acesta.

Coala
UTDT 527.141799 ME 53
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Bibliografie

1. A. Corpocean, I. Rotaru, A. Lisnic, ,,Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto’’,


U.T.M, Chișinău, 2010.

Coala
UTDT 527.141799 ME 53
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data