Sunteți pe pagina 1din 9

2.

Elaborarea procesului tehnologic de demontare și montare a arborilor


cutiei de viteze

2.1 Analiza datelor iniţiale

Cutia de viteze în cadrul sistemului de transmisie al autovehiculelor îndeplinește un rol multiplu:


de amplificare a cuplului motor și de lărgire a domeniului de turației a roților motrice, peste cel
acordat de limitele de turație a motorului, precum și acordare a posibilității de mers înapoi și de
întrerupere a lanțului cinematic al mecanismului de transmisie, pentru staționarea
autovehiculului timp îndelungat cu motorul în funcțiune.

Cutia de viteze realizează, prin valori diferite ale rapoartelor de transmisie numite trepte de
viteză, acordarea posibilităților energetice ale motorului la cerințele energetice ale
autovehiculului în mișcare cu asigurarea unor performanțe dinamice, de consum de combustibilși
de poluare cît mai bune.

Clasificarea cutiilor de viteze

            Cutiile de viteze utilizate la autovehicule se clasifică după modul de schimbare a


raportului de transmitere și după modul de schimbare a treptelor de viteză.

a. După modul de variație a raportului de transmitere, acestea pot fi:

     cu trepte (cu etaje) la care variația raportului de transmitere este discontinuă;
     continue sau progresive, care asigură între anumite limite o variație continuă a
raportului de transmitere;
     combinate, care reprezintă o asociere între o cutie de viteze progresivă și una în
trepte.

            Cutiile de viteze în trepte se clasifică în funcție de poziția axelor arborilor și după


numărul treptelor pentru mersul înainte.

            După poziția axelor arborilor, în timpul funcționării, cutiile de viteze în trepte pot
fi:

   cu axe fixe (simple), la care arborii au axă geometrică fixă;

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
   planetare, la care axele unor arbori execută o mișcare de revoluție în jurul unui ax
central.

            După numărul treptelor de viteză, cutiile de viteze pot fi cu trei, patru, cinci sau mai
multe trepte.

            Cutiile progresive, se clasifică, după principiul de transformare a momentului, în:

    mecanice, de tipul cu fricțiune și cu impulsuri;


    hidraulice, de tipul hidrodinamice sau hidrostatice;
    electrice.

            Cutiile de viteze combinate reprezintă în general o asociere între un


hidrotransformator și o cutie de viteze în trepte, de obicei planetară.

După modul de schimbare a treptelor de viteza, cutiile de viteze pot fi:

   cu acționare directă, la care schimbarea treptelor se face, în general manual sau cu
ajutorul unui servomecanism;
   cu acționare semiautomată, la care numărul de operații necesare la trecerea în treaptă
urmatoare se reduce (stabilirea treptei de viteze se face de către conducător, dar
schimbarea se efectuează de catre un servomecanism;
   cu acționare automată, la care schimbarea treptelor se face în mod automat, în funcție de
condițiile de mers, asigurînd automobilului regimul optim de mișcare în ce privește
calitățile dinamice sau economice.
Cele mai răspîndite cutii de viteze sunt cele cu variația în trepte a raportului de transmitere, cu
arbori cu axe fixe și cu acționare mecanică. Aceste cutii de viteze permit obținerea variației
raportului de transmitere în limitele necesare pentru o construcție nu prea complicată.

            Părțile componente ale unei cuții de viteze sunt urmatoerele:

   mecanismul reductor (cutia de viteze propriu-zisă);


  mecanismul de comandă;
  dispozitivul de fixare a treptelor;
  dispozitivul de zăvorîre a treptelor.

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
            Mecanismul reductor constituie partea principală a cutiei de viteze și servește la
modificarea raportului de transmitere, respectiv a momentului motor, în funcție de variația
rezistențelor la înaintarea automobilului.

  Defectele posibile în exploatare ale cutiei de viteze se pot manifesta sub formă :

 blocarea cutiei de viteze ,ramînerea într-o treaptă fară posibilitatea de a mai cupla alta;
 auto decuplarea cutiei de viteze ;
 schimbarea cu zgomot a treptelor la demaraj, cu ambreiajul de cuplat complet ;
 zgomotul continuu mai puternic la mersul în plină sarcină.

Blocarea cutiei de viteze. Defectul se manifestă mai ales la pornirea din loc sau la mersul
înapoi ,ca urmare a deteriorarii dispozitivului de zăvorîre a treptelor sau din cauza ruperilor de
dantură:

Defectarea dispozitivelor de zăvîrare a treptelor poate conduce la cuplarea simultană a două


trepte ,în același timp rezultînd o blocare a cutiei de viteze. Înlăturarea defectului constă în
înlocuirea pieselor uzate ale dispozitivului de zăvorîre.

Ruperea dinților pinioanelor conduce la blocarea cutiei de viteze atunci cînd fragmente din
dantură aparte se înțepenesc între dinții pinioanelor.
Înlăturarea problemei poate fi facută numai într-un atelier specializat ,prin înlocuirea pinioanelor
cu dinții rupți.

Schimbarea cu zgomot a treptelor la demaraj, cu ambreiajul complet decuplat. 

Cauza defecțiunii o poate constitui uzura sau deteriorarea sincronizatoarelor.
Datorită funcționării necorespunzătoare a sincronizatoarelor cuplarea treptelor se face cu zgomot
datorită faptului că vitezele unghiulare ale elementelor, în momentul cuplării ,nu mai sunt egale.

Zgomot continuu mai puternic la mersul în plină sarcină care se datorează uzurii sau
deteriorării rulmenților arborilor. Deasemenea ,el poate apărea și la montajul prea strîns ,fiind
urmat de încălziri locale ale lagărelor și ,eventual,de gripare a rulmenților.

Bataia ritmică se datorează rupturii danturii roților dințate. Continuarea drumului se va face
cu autovehiculul remorcat pană la atelierul specializat.

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
2.2 Alegerea metodei de reparație pentru înlăturarea defectelor

Tehnologia de reparare sau schimbarea a unei piese, agregat la automobile se bazează pe un


șir de procese la care este supus într-o anumită ordine: demontarea, montare.
Mașinile-unelte care vor fi utilizate la demontarea arborilor cutiei de viteze și ulterior montarea
unei cutii de viteze noi pe camion MAN L2000 sunt:
- Stand pentru demontarea-montarea cutiei de viteze
- Suport de transmisie
Echipamentul si sculele folosite pe parcursul executării procesului tehnologic sunt:
- trusa de scule pentru mecanica auto, 337 piese, un dulap mobil cu 6 sertare.

2.3 Alcătuirea itinerarului tehnologic

Stabilirea itinerarului tehnologic prevede elaborarea planului operațiilor procesului tehnologic


elaborate.
Itinerarul tehnologic de demontare și monatare a arborilor cutiei de viteze la autocamion
MAN L2000:
Numărul Operației Denumirea și înlocuirea succintă a operației
005 De demontare a arborilor cutiei de viteze
010 De montare a arborilor cutiei de viteze

2.4 Elaborarea operațiilor tehnologice

Elaborarea operațiilor tehnologice include stabilirea consecutivițății trecerilor tehnologice și


auxiliare, alegerea mijloacelor de echipare tehnologică. Operațiile procesului tehnologic de
demontare și montare a arborilor cutiei de viteze la camionului MAN L2000:

005 Demontare :
1. De oprit contactul și de deconectat borna minus de la baterie.
Cheie bifurcate la 10 mm GOST 25604-83.
2. De deșurubat două șuruburi a capacului de captare a impurităților
Surubelnita plată KNIPEX GOST 982030.
3. De deșurubat piuliță de fixare a șurubului generatorului.
Cap de cheie tubulară cu clichet 14 mm.
4. De mutat generatorul deoparte, de deconectat firele de la acesta și de scos generatorul.
Cheie bifurcată la 10 mm. GOST 25604-83
5. De deconectat conectorul electric de la demaror, apoi de deșurubat piulița și de

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
deconectat firul pozitiv de la demaror.
Cheie bifurcată la 8 mm GOST 25604-83
6. De deșurubat două șuruburi care fixează demarorul și, cu grijă, de scos demarorul.
Cap de cheie cu clichet la 14 mm
7. Prin gaura care a fost deschisă după demontarea demarorului, de deșurubat trei șuruburi
de fixare ale hidrotransformatorului.
Cap de cheie cu clichet la 17 mm.
8. Pentru a accesa fiecare șurub secundar, arborele cotit al motorului trebuie să se rotească
în direcția rotației sale de lucru 1/3 a unei rotații.
9. De deșurubat și de demontat scuturile de protectie a arborilor de acționare din dreapta și
din stînga.
Cap de cheie cu clichet la 13 mm.
10. De deșurubat arborii de antrenare de la flanșele transmisiei.
Cap de cheie cu clichet la 17 mm.
11. De deșurubat piulițele care fixează racordurile țevii de eșapament.
Cap de cheie cu clichet la 14 mm
12. De scos conducta de evacuare frontală împreună cu senzorul lambda și catalizatorul
13. De deșurubat două șuruburi care fixează suporturile de susținere a conductei la transmisia
automată.
Cap de cheie cu clichet la 17 mm.
14. De deșurubat trei șuruburi care fixează partea inferioară a cutiei de viteze la motor.
Cap de cheie cu clichet la 22 mm.
15. De deșurubat șurubul care fixează conductele la cutia de viteze, de mutat conductele în
lateral și de închis capetele deschise ale conductelor cu dopuri.
Cheie tubulară la 13 mm.
16. De deconectat conectorul electric G38 al senzorului de accelerație și comutatorul
multifuncțional de la transmisia automată.
17. De scos dispozitivul de fixare, rotit în sensul acelor de ceasornic și de deconectat
conectorul electric cu 8 contacte din cutia de viteze.
18. De scos șuruburile și de scos brațul selectorului de la transmisia automată.
Cap de cheie cu clichet la 14 mm.
19. De deșurubat piulița, de scos șaiba și de scos cablul selectorului de la maneta de comandă
a transmisiei automate.
Cap de cheie la 13 mm.
20. De fixat un dispozitiv special pe mufa staționară, de pus sub cutia de viteze și de ridicat

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
cricul astfel încît greutatea cutiei de vitezesă sa fie suportată de cric.
Suport de transmisie
21. De deșurubat șuruburile de fixare ale suportului de montare a compensatorului de cuplu
al motorului și, de deplasat suportul.
Cap de cheie cu clichet la 17 mm.
22. De deșurubat șuruburile și de scos suporturile din stînga și din dreapta.
Surubelniță plată KNIPEX
23. De deșurubat șuruburile de fixare a cutiei de viteze în partea din spate a cadrului
inferior.Cadrul inferior trebuie să fie la 80 mm sub corp.
Cheie bifurcată la 13 mm.
24. Dacă este necesar, de deșurubat parțial șuruburile care fixează suportul inferior al
cadrului.
25. De coborît puțin spatele cutiei de viteze.
26. De susținut partea frontală a cutiei de viteze, de deșurubat șuruburile superioare care
fixează cutia de viteze pe motor.
27. De scos cutia de viteze de la motor, de apăsat hidrotranformatorul la motor.
Surubelniță plată KNIPEX
28. De coborît cu atenție cutia de viteze și de înlăturat de la automobil.
29. De deșurubat șuruburile ce fixează carterul cutiei.
Cheie bifurcată la 13 mm.
30. De deșurubat șuruburile ce fixează ansamblu dintre arbori și roți dințate.
Cap de cheie cu clichet la 17 mm.
31. De scos arborii și de verificat la defecțiuni.

010 De montare
1. Instalarea se face în ordinea inversă a demontarii, luând în considerare unele criterii care
pot să difere.
2. La instalarea motorului, este necesară înlocuirea cu piulițe și șuruburi noi, care sunt
strînse prin rotirea acestora la un anumit unghi, precum și inele de etanșare și garnituri.
3. La montare, de verificat manșoanele de centrare care determină poziția relativă a
motorului și a cutiei de viteze.
4. De verificat dacă hidrotransformatorul este instalat corect. Dacă distanța dintre suprafața
suportului pentru șuruburile de montare a hidrotransformatorul și suprafața carterului este
de 19 mm, hidrotransformatorul este instalat corect.
5. De verificat ca la instalarea cutiei de viteze, tuburile, firele și conectorii electrici să nu fie

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
astupate.
6. De montat și de strîns șuruburile cutiei de viteze la motor.
7. Atunci cînd este conectat tuburile la cutia de viteza, este necesar de folosit inele noi de
etanșare, lubrifiîndu-le anterior cu un strat subțire de vaselină tehnică.
8. De înlocuit șuruburile de montare a cutiei de viteze M14 la rama inferioară.
9. De verificat instalarea cablului de selecție.
10. De verificat că sistemul de evacuare este instalat corect pe suspensii
11. De verificat nivelul uleiului din transmisia automată.
12. De verificat dacă conectorii electrici sunt conectați corespunzător.
Jojă de ulei
13. De conectat borna minus la baterie.

2.5 Normarea tehnică a operațiilor procesului tehnologic

În procesul normării sunt determinate regimurile efectuării operaţiilor şi normele tehnice de


timp. Una din metode este bazată pe utilizarea normelor tipice de timp.
Determinăm normele tehnice de timp pentru operația 005 – de demontare a
arborilor cutiei de viteze
Determinam timpul operativ Top cu relația:
Top= Tiop+ Tins, (1.1)

unde: Tiop – timpul incomplet operativ care se determină conform normelor tipice de timp.
Tins - timpul pentru instalarea şi scoatera obiectului de producţie, min.
Top= 55 + 5 = 60 (min.)

Determinăm timpul de unicate


T buc , min, după relația:
Tbuc= Top+ TONI + Tdes (1.2)
unde: TONI - timpul de odihna si pentru necesitaţi individuale, min;
Tdes – timpul de deservire a locului de muncă, min.
Tbuc= 60 +5+1,2 = 66,2
Determinăm timpul de odihnă și pentru necesități individuale:

x1
T ONI = ⋅T op 6∗60
100 = 100 = 3.6 (min)
(1.3)
unde: x1- % timpului de odihna din timpul operativ ( x1= 6% )
Determinăm timpul de deservire a locului de muncă:

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
T op⋅x 2
T des= 60∗2.5
100 = 100 = 1.5 (min)

(1.4)

unde x2-% timpului de deservire a locului de muncă din timpul operativ (x2= 2,5% )

Determinăm timpul de pregătire-încheiere


T p.i ,min, cu relația:

x 3⋅T op
T p.i= 3.5∗60
=2.1
100 = 100 (min)

(1.5)

unde x3-% timpului de pregătire-încheiere din timpul operativ (x3= 3,5% ).

Determinăm normele tehnice de timp pentru operația 010 – de montare a arborilor


cutiei de viteze
Determinam timpul operativ Top cu relația:
Top= Tiop+ Tins, (1.6)

unde: Tiop – timpul incomplet operativ care se determină conform normelor tipice de timp.
Tins - timpul pentru instalarea şi scoatera obiectului de producţie, min.
Top= 55 + 5 = 60 (min.)

Determinăm timpul de unicate


T buc , min, după relația:
Tbuc= Top+ TONI + Tdes (1.7)
unde: TONI - timpul de odihna si pentru necesitaţi individuale, min;
Tdes – timpul de deservire a locului de muncă, min.
Tbuc= 60 +5+1,2 = 66,2
Determinăm timpul de odihnă și pentru necesități individuale:

x1
T ONI = ⋅T op 6∗60
100 = 100 = 3.6 (min)
(1.8)
unde: x1- % timpului de odihna din timpul operativ ( x1= 6% )
Determinăm timpul de deservire a locului de muncă:

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
T op⋅x 2
T des= 60∗2.5
100 = 100 = 1.5 (min)

(1.9)

unde x2-% timpului de deservire a locului de muncă din timpul operativ (x2= 2,5% )

Determinăm timpul de pregătire-încheiere


T p.i ,min, cu relația:

x 3⋅T op
T p.i= 3.5∗60
=2.1
100 = 100 (min)

(1.10)

unde x3-% timpului de pregătire-încheiere din timpul operativ (x3= 3,5% )


2.6 Stabilirea cerințelor securității și sănătății în muncă

Procesele tehnologice să corespundă cerințelor generale conform GOST 12.3.002


“Procesele de producție”. La fel să corespundă și cerințelor securității muncii pentru diferite
tipuri de procese de producție:

 GOST 12.2.003 „Utilajul de producţie”;

2.7 Defenitivarea setului de documente al procesului tehnologic

Pentru procesul tehnologic se elaborează un set de documente care cuprinde:

 Foaie de titlu F.T


 Lista documentelor tehnologice L.D.T
 Fișa procesului tehnologic de reparație F.P.T.R
 Lista utilajului L.U
 Lista echipamentului L.E
 Fișa de schițe F.S

UTDT 527.141799 ME 50
Coal
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data