Sunteți pe pagina 1din 14

Y 

l. s. NASTAS Andrei
catedra ³Design Industrial şi de Produs´
UTM 2010
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 2

Y 
.1. ROLUL ŞI CLASIFICAREA CUTIILOR DE VITEZE
.2. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE
.3. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE PENTRU TRACTOARE
CU SCHIMBAREA VITEZELOR SUB SARCINĂ.
AMPLIFICATOARE DE CUPLU
.4. CUTII DE DISTRIBUŢIE
.5. MECANISME PENTRU UŞURAREA CUPLĂRII
VITEZELOR
.6. MECANISMUL DE ACŢIONARE A CUTIEI DE VITEZE
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 3

 
 Y Y
Y 

Cutiile de viteze sînt necesare pentru: modificarea momentului motor la roţile motoare şi,
respectiv, a vitezei de deplasare a tractorului şi automobilului; deplasarea tractorului sau
automobilului înapoi; staţionarea îndelungată a tractorului sau automobilului cu motorul în
funcţiune.
Y 

 . În afară de condiţiile comune impuse tutu-ror ansamblurilor
autovehiculelor, cutiilor de viteze li se mai cer următoarele condiţii: să realizeze un număr
suficient de viteze, cu rapoarte de transmitere alese raţional; să asigure tractorului şi
automobilului o înaltă economicitate în funcţionare şi o productivitate ridicată a lucrărilor
efectuate.
După felul în care modifică rapoartele de transmitere, cutiile de viteze se clasifică în două
grupe mari: cutii de viteze în trepte şi cutii de viteze progresive.
Acţionarea acestora se face direct, semiautomat şi automat. La cutiile de viteze cu acţionare
semiautomată, o mare parte din operaţii sînt executate de conducător, restul fiind executate
de mecanisme speciale care utilizează o parte din energia motorului. La acţionaiea
automată, toate operaţiile trec în seama unor mecanisme care aleg totodată şi raportul de
transmitere potrivit condiţiilor de deplasare, tracţiune etc.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 4

 
 Y Y
Y 

Cutiile de viteze în trepte, din punct de vedere constructiv, pot fi: cu roţi dinţate ai căror arbori
sînt ficşi şi planetare.
Cutiile de viteze din prima grupă se pot clasifica la rîndul lor după mai multe criterii.
După modul de realizare a rapoartelor de transmitere, se deosebesc: cutii de viteze cu o singură
pereche de roţi, cu două, cu trei sau mai multe perechi de roţi simultan în angrenare.
După schema caracteristică şi ţinînd seama de clasificarea de mai sus, se deosebesc: cutii cu doi
arbori, cu trei arbori, compuse şi speciale.
După modul de cuplare a unei trepte, se deosebesc: cutii de viteze, cu cuplarea fără sarcină
(tractorul oprit) şi cu cuplarea sub sarcină (tractorul nu trebuie oprit).
După felul mecanismului de acţionare, se deosebesc : cutii de viteze, cu roţi dinţate mobile
(baladoare) şi cu roţi dinţate permanent angrenate (acestea trebuie înzestrate cu mecanisme
speciale de cuplare ca, de exemplu : mufe cu gheare nesincronizatoare sau mufe cu fricţiune).
După poziţia arborilor în raport cu axa longitudinală a tractorului sau auto-mobilului, se
deosebesc: cutii de viteze cu arbori longitudinali şi cu arbori transversali. Dispunerea
arborilor transversali permite realizarea unei cutii de viteze cu acelaşi număr de trepte la
mersul înainte ca şi la mersul înapoi.
La cutiile de viteze cu acţionare semiautomată, o parte din operaţii sînt executate de
conducătorul autovehiculului, iar restul de către mecanisme speciale care utilizează o parte
din energia motorului.
La cutiile de viteze cu acţionare automată, toate operaţiile privind acţionarea şi alegerea
raportului de transmitere necesar se fac fără participarea conducătorului autovehiculului.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 5

 Y 

În prezent, la majoritatea tractoarelor
agricole şi automobilelor, precum şi la
multe tractoare industriale, se utilizează
cutii de viteze în trepte. Aceasta se datoreşte
faptului că acestea sînt simple şi sigure în
funcţionare.
În cele ce urmează se vor examina cîteva
scheme de cutii de viteze şi se vor prezenta
cîteva construcţii.
Cutia de viteze cu doi arbori (fig. .1, !şi
se compune din arborele primar 1legat
de motor prin ambreiaj, şi arborele
secundar care transmite momentul de
răsucire la transmisia centrală şi la roţile
motoare. Schema din figura .1 se foloseşte
la tractoare, obţinîndu-se cinci trepte de
viteze pentru mersul înainte, prin cuplarea
roţilor deplasabile de pe arborele secundar Fig. .1. Scheme cinematice de cutii de viteze cu doi şi
cu roţile corespunzătoare de pe arborele trei arbori :
primar. !şi ² cu doi arbori; şi ² cu trei arbori cu
priză directă; ² cu trei arbori fără priză directă
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 6

 Y 


În figura .2 este reprezentată


construcţia unei cutii de viteze
de autocamion AK 6-80 cu trei
arbori, cu priză directă (treapta
a V-a) şi suprapriză (treapta a
VI-a). Suprapriză þ se
realizează cu roţile dinţate şi
Roata serveşte la
transmiterea momentului de
răsucire la organele de lucru ale
unor mecanisme, în cazul că
automobilului i se dă o
destinaţie specială.
Această cutie de viteze se foloseşte
la autocamioanele ROMAN şi
DAC de tonaj mare, avind Fig. .2. Construcţia cutiei de viteze AK 6-80: 1 ² arbore primar; 2 ² rulment
arbore primar; 3 ² pinion arbore primar; capacul cutiei de viteze; 5 ² tijă;
momentul maxim transmisibil şi 13 roţi dinţate de pe arborele secundar; şi ² furci
de 800 ² 900 Nm. pentru comandă trepte; rulment arbore secundar; ² arbore secundar;
şi 29 ² rulmenţi arbore intermediar; 18, şi 2 ² roţi dinţate
de pe arborele intermediar; 1 ² roată dinţată de pe axul de mers înapoi; 19 ²
mufă de cuplare pentru treptele I şi a !!"! ² arbore intermediar; 23 ²
mufă de cuplare pentru treptele a III-a şi a IV-a; 26 ² mufă de cuplare pentru
treptele a V-a şi a VI-a; ² carter.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 

§ Y 

Y
 
se folosesc la tractoare universale pentru obţinerea unui număr mare de
trepte, constînd din combinarea (legarea în serie) a două cutii de viteze, în acelaşi carter sau în
cartere separate.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 8

§ Y 

În figura .4 este reprezentată construcţia cutiei de viteze a tractorului U-445 cu reductor planetar
în spate. Cutia de viteze propriu-zisă are trei viteze pentru mers înainte şi una pentru mers
înapoi. Cu ajutorul reductorului se obţin două game de viteze: rapidă, cînd manşonul se
cuplează cu capătul arborelui secundar al cutiei de viteze (# = 1), şi înceată, cînd acest manşon
se cuplează cu braţul portsatelit al reductorului (# = 3,6). La unele variante ale tractorului, se
folosesc două reductoare planetare unite în serie, obţinîndu-se, în acest mod, 9 + 3 trepte de
viteze.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 9

  
 
În figura .5 este reprezentată construcţia cutiei de viteze a tractorului pe şenile S-1500, cu cinci
viteze mers înainte şi patru pentru mers înapoi. Mersul înainte se obţine prin cuplarea roţilor şi
pentru (vitezele I²IV) şi viteza a cincea cu ajutorul roţii Mersul înapoi se obţine prin
cuplarea roţilor şi Cutia de viteze cu arbori transversali, care realizează patru viteze înainte şi
patru înapoi, este reprezentată schematic în figura .6.

Fig. .5. Construcţia cutiei de viteze a


tractorului pe şenile S-1500
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 10

§ § Y 



Y 
Y Y

 

Y Y 
Y 
În cazul cutiei de viteze obişnuite, la care schimbarea treptelor de viteze se face cu ajutorul
roţilor deplasabile sau al cuplajelor cu dinţi, trecerea de la o treaptă la alta este însoţită de
întreruperea fluxului de putere, transmisă roţilor motoare, şi de oprirea tractorului.
Dacă sarcina tractorului este de 85²90%, el poate porni din loc la o viteză de maximum 4²5
km/h. Pentru a porni din loc la o viteză de 8 ² 10 km/h, trebuie redusă sarcina la 65 ² 0%.
Dacă, însă, pornirea din loc se face la viteza de 5 km/h şi apoi se cuplează sub sarcină viteza de
lucru de 8 ² 10 km/h, la aceeaşi sarcină a tractorului, puterea efectivă a motorului se reduce cu
20-25%.
Totodată, prin folosirea cutiilor de viteze cu schimbarea treptelor din mers sub sarcină, creşte
productivitatea lucrărilor cu aproximativ 15 ² 20%. Prin urmare, complicarea transmisiei
tractorului este compensată de aceste avantaje.
Cea mai simplă rezolvare a acestei probleme constă în folosirea amplificatoarelor de cuplu, care
permit micşorarea temporară a vitezei la fiecare treaptă, mărind în acelaşi timp forţa
tangenţială de tracţiune a tractorului. Amplificatoarele de cuplu pot fi planetare şi neplanetare.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 11

Y 

În figura .9 este reprezentată schema unei
cutii de viteze planetare (Ford 631) care se
compune din trei şiruri planetare şi 
plasate în serie. Prin diferite combinaţii ale
cuplării ambreiajelor $$ şi $ şi a
frînelor %% &%se pot obţine zece viteze
înainte şi două înapoi (tab. .3). Frînele şi
ambreiajele lucrează în ulei.
Cu ajutorul şirurilor planetare şi se
obţin cinci viteze înainte şi unu înapoi, iar
şirul planetar este un multiplicator
(măreşte valoarea vitezelor şi dublează
numărul treptelor de viteze). Dacă frîna %
este slăbită, atunci, datorită cuplajului
unisens C, mecanismul planetar se roieşte
ca un tot, iar raportul de transmitere este
egal cu unu; dacă, însă, frîna % este strînsă,
mecanismul planetar se transformă într-
un multiplicator.
Fig. .9. Schema cinematica a cutiei de
viteze planetare la tractor
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 12

 Y 
 
Pentru îmbunătăţirea calităţilor de tracţiune ale
automobilelor şi tractoarelor, se extind din ce în ce mai
mult construcţiile cu două punţi motoare (4x4). Pentru
antrenarea celei de-a doua punţi motoare, în special la
automobile, se utilizează cutii de distribuţie. în cazul
tractoarelor (v. cap. 5), există tendinţa de a se utiliza pentru
antrenarea punţii motoare din faţă alte posibilităţi, în
primul rînd cuplaje unisens. Cutia de distribuţie poate fi în
acelaşi carter cu cutia de viteze sau într-un carter separat.
În figura .10 este reprezentată cutia de distribuţie a
autocamionului SR-132, care este într-un carter separat,
montat pe rama automobilului. Arborele primar al cutiei
de distribuţie primeşte momentul de răsucire de la arborele
secundar al cutiei de viteze printr-un cuplaj cardanic (direct
în cazul cînd cutia de distribuţie este în acelaşi carter cu Fig. .10. Cutia de distribuţie !
cutia de viteze). Manşonul de cuplare se cuplează cu roata autocamionului SR-132
pentru treapta rapidă (raport de transmitere egal cu unu)
sau cu roata (de pe arborele pentru treapta înceată
(raport de transmitere egal cu 1,928). De la roţile sau 
momentul se transmite, prin roata dinţată şi arborele 
la puntea din spate, respectiv, prin roata şi arborele la
puntea din faţă.
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 13

 Y 
 
În cazul unui automobil cu mai mult de două punţi motoare de (exemplu, un autocamion 6x6), se
utilizează o cutie de distribuţie a cărei schemă este reprezentată în figura .11. Prin cuplarea roţii 
cu coroana a roţii care se roteşte liber pe arborele se obţine treapta rapidă, iar prin cuplarea
roţii cu roata de pe arborele se realizează o treaptă mai înceată. Momentul se transmite
prin roţile , respectiv şi arborele la prima punte din spate şi, dacă manşonul este
cuplat, prin arborele 5 şi la puntea din faţă, iar prin roata şi arborele la a doua punte din
spate.

Fig. .11. Schema unei cutii de distribuţie pentru un automobil cu trei punţi motoare
TRACTOARE ŞI AUTOMOBILE 14

w