Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Sarcina
Introducere........................................................................................................................................2
1. Proiectarea tehnologică a sectorului de producție..........................................................5
1.1 Calculul tehnologic al întreprinderii....................................................................................5
1.2 Destinația sectorului proiectat și lucrările efectuate..........................................................21
1.3 Organizarea procesului de producție în sectorul proiectat................................................22
1.4 Determinarea numărălui și destinația locurilor de muncă în sector..................................23
1.5 Precizarea volumului anual de lucru în secotorul proiectat..............................................24
1.6 Înzestrarea locurilor de muncă în sector. Solicitarea locurilor de muncă.........................25
1.7 Personalul sectorului.........................................................................................................29
1.8 Argumentarea sistematizării sectorului cu determinarea suprafeței reale a sectorului.....31
1.9 Argumentarea randamentului blocului de producție sau planului general al întreprinderii în
conformitate cu sarcina individuală cu amplasarea sectorului proiectat..........................32
1.10 Calculul necesarului de resurse energetice în sector.......................................................34
1.11 Securitatea și sănătatea în muncă în sector. Ecologizarea producției.............................37
2. Elaborarea procesului tehnologic de demontare și montare a arborilor cutiei de
viteze............................................................................................................................................43
2.1 Analiza datelor iniţiale.....................................................................................................43
2.2 Alegerea procesului tehnologic tipic sau analogic...........................................................46
2.3 Elaborarea itinerarului procesului tehnologic..................................................................46
2.4 Elaborarea operațiilor tehnologice...................................................................................46
2.5 Normarea tehnică a operațiilor procesului tehnologic.....................................................49
2.6 Stabilirea cerințelor securității și sănătății în muncă.......................................................51
2.7 Defenitivarea setului de documente al procesului tehnologic.........................................51
Concluzie.....................................................................................................................................52
Bibliografie..................................................................................................................................53
Anexe

UTDT 527.141799 ME
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Elaborat Moisei I. Litera Coala Coli
Elaborarea proiectului
Verificat Corpocean A. 1 53
sectorului de agregate pentru
centre de service auto a
Control Corpocean A. autocamioanelor MAN L2000 U.T.M F.I.M.I.T ITTA-161
norm.
Aprobat Ceban V.